Panasonic Comfort Cloud-appen

Behändig och centraliserad kontroll

Ladda ner från App Store

Ladda ner från Google Play


Avancerad fjärrstyrning med smartphone av din luftkonditionering


Enkel kontroll och åtkomst till alla fjärrstyrningsfunktioner – var som helst och när som helst.

Med Panasonic Comfort Cloud-appen kan du använda din mobila enhet för att hantera och övervaka flera luftkonditioneringsaggregat för hemmiljöer. Det går också att övervaka energiförbrukningen, vilket ger möjlighet att lära sig hur driftkostnaden kan minskas ytterligare.Comfort Cloud-appen. Funktionsöversikt


Smart styrning 

Kontroll över kyla och komfort – oberoende av tid och plats.


  • Övervaka flera AC-enheter på 1 plats (upp till 20 enheter per plats och upp till 10 olika platser)
  • Styr flera enheter på flera platser


Smart komfort

Enkelt att hantera komfort och luftkvalitet.


  • Fjärråtkomst av alla AC-funktioner
  • Aktivera 24-timmars nanoe™ X*
  • Värm upp eller kyl ner i förväg

Mer om nanoe™ X


* nanoe™ X är tillgängligt i vissa serier.


Smart effektivitet

Mer komfort med mindre energislöseri.


  • Analysera energianvändningsmönster
  • Jämför användningshistorik för bättre budgetplanering

* Uppskattad energiförbrukning beror på strömförsörjningens kvalitet.


Smart assistans

Få information om driftstopp eller problem.


  • Ge andra användare behörighet om du ska vara bortrest
  • Problemfri felsökning*


* Kontakta utbildade tekniker för att utföra reparationer/service.

Nya möjligheter, nya tillämpningar

Familjer: Det går att skapa flera användarkonton, så att var och en kan konfigurera sitt eget rum. För fritidshus kan du använda fjärrstyrning för att värma upp eller kyla rummen i förväg, eller för att stänga av systemet helt.


Hyresvärdar: Möjlighet att hantera upp till 200 enheter från din smartphone. Felkoder och information om förbrukning förenklar och effektiviserar hanteringen.


Små och medelstora kontor: Ägaren kan enkelt styra olika kontorsrum och tilldela personalen åtkomst till olika enheter. Ger också information om var det eventuellt slösas energi för uppvärmning/kylning, för att främja bättre användningsrutiner.


Vad behöver du för att ansluta till Panasonic Comfort Cloud?


Inomhusenhet – nätverk

Inbyggt WiFi i vissa modeller, eller med tillvalsadapter CZ-TACG1 ansluten till CN-CNT-porten.


* Kompatibilitet: Kontrollera om AC-enheten har en inbyggd WiFi-adapter. Saknar enheten inbyggd WiFi-adapter, behöver du tillbehöret CZ-TACG1. Kontrollera kompatibiliteten i AC-enhetens användarhandbok.


Övriga maskinvarukrav

Router – internet – smartphone


* Köp och abonnera separat.


Ladda ner gratis app

Panasonic Comfort Cloud


Ladda ner från App Store

Ladda ner från Google PlayComfort Cloud-appen. Installationsguide

Röststyrning. När ord är viktigare än handling
Comfort Cloud-appen gör det möjligt att ansluta luftkonditioneringen till flera av de främsta röstassistenterna på marknaden, så att du kan optimera systemet utan att lyfta ett finger.


Mer om röststyrning


* Google, Android, Google Play och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Röstassistenttjänsternas tillgänglighet varierar beroende på land och språk. Mer information om installation: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.