Lösningar för kylrum. Sätt rumstemperaturen på 8°C

Perfekt för Vinkällare.


Panasonic PACi Elite kan kyla rum ned till 8°C

Ett komplett sortiment finns, från 3,60 till 22,00 kW. Denna unika lösning är perfekt för:
Vinkällare, glassfabriker, blomsterbutiker, livsmedelsbutiker, spannmålslager, matlager, livsmedelsbearbetning, livsmedelsdistribution, lunchmatsalar, grönsaksbearbetning ... Precis som alla inomhusenheter i PACi-sortimentet kan dessa enheter styras via internet för att få larm i händelse av haveri.


Rumstemperaturen vid+8 ~ +24 °C WB


Alternativ styrenhet.
Trådbunden fjärrkontroll.
CZ-RTC5B
PACi utomhusenhet.
PACi, nästa generations utvecklade, kommersiella luftkonditionering, energisparande koncept. Användningen av energisparande design för konstruktionen av fläktar, fläktmotorer, kompressorer och värmeväxlare resulterat i ett högt COP-värde.
Brett sortiment av inomhusenheter.
För att lösa ditt företags behov.

Vinkällare och specialrum för låga temperaturer

En av huvudpunkterna med PACi-serien är möjligheten att ställa in produkten för specialtillämpningar, inte bara för vanliga värme- och kyltillämpningar. Syftet med denna produktinformation är att i detalj förklara dessa specialtillämpningar som behöver Kyldrift för att upprätthålla rumstemperaturen vid +8~+24°C WB (eller +10~+30°C DB). För att göra det i termer av entalpi behöver inomhusenheten överdimensioneras och vissa parametrar behöver ställas in.

Temperaturområde – temperaturområde för vinkällare
I kylläge. Utomhus luftintagstemp.°C DB
I värmeläge. Utomhus luftintagstemp.°C WB
Inomhus luftintagstemp. °C WB
Inomhus luftintagstemp. °C DB
A) Endast tillåten efter installation av vind- och snöskydd

B) Plats där kyl- och värmekapacitet etableras för detta ändamål