4-vägs 60 x 60 minikassett för VRF – Y3


Modell Y3, med inbyggd nanoe X Generator Mark 3 för bättre luftkvalitet inomhus, passar perfekt till 60 x 60 cm undertaksmoduler.

Se produkt

· Kompakt med endast 250 mm undertaksdjup
· En modern paneldesign
· nanoe™ X Mark 3 inbyggd
· Intern rengöring med nanoe™ X
· Individuellt styrda luftriktare


Naturlig balans inomhus
Intern rengöring

När kylningen eller avfuktningen har stannat, aktiveras ett luftflöde internt i nanoe™ X för att förebygga att mögel sprider sig inuti enheten (luftkanaler, fläkt och värmeväxlare)*.

* Beroende på installationens omgivning eller antalet driftstimmar, kommer mögelspridning eller mögeltillväxt att förändras.


Individuellt styrda luftriktare

Bättre styrning av luftflödet med fyra olika motorer ger individuell styrning av luftriktarna.

Perfekt luftfördelning utan direkt luftflöde, minskar känslan av kalldrag.


Många olika anslutningsmöjligheter

Koppla upp dig till framtiden