Free Multi-system upp till tre rum

 • Kompakt och tyst inomhusenhet från bredd 799 mm
 • Upp till 3 rum med individuell styrning
 • Renare luft med PM2,5-filter
 • Supertyst drift, upp till 20 dB(A)
 • Hög verkningsgrad: Upp till energieffektivitetsklass A++
 • Flexibel installation, kompakta enheter och stort anslutningsavstånd
 • Styrning via telefon när som helst och var som helst (tillval)

Free Multi-System i upp till fem rum

 • Full flexibility up to 9,0kW and up to 5 ports with wide range of indoor units including high performance Etherea indoor units, reaching up to A+++ / A++
 • Wide choice of indoor units to adapt to each room
 • Units with nanoe™ X air purifier
 • Stylish and premium design
 • Flexible installation, compact units and large connection distance
 • Phone control whenever and wherever (optional)