ECOi vattenlösning

Vattenvärmeväxlare

  • Högeffektiv vattenvärmeväxlare för produktion av kyla och värme. Kan anslutas till ECOi och ECO G.

 

PRO-HT-tank för tappvarmvatten

  • Hög prestanda och stor energibesparing
  • Produktion av varmvatten med samtidig uppvärmning och kylning
  • Tillförlitlig kvalitet