Nya Panasonic GHP/EHP Hybridsystem

Första smarta teknologin
Utnyttjar gas och elektricitet för att uppnå bättre energibesparing.

GHP-GAS

Masterenhet GHP

EHP ELEKTRISK

Slavenhet EHP

INTELLIGENT
STYRENHET

U-20GE3SE5 (20HP).
· Hämta beräkning av GHP & EHP
· Drift i enlighet med den övre gränsinställningen.
· Individuell kapacitetsstyrning
· Enhetsstyrning
· Specialstyrning (avfrostning, oljeåterhämtning, matchning av 4-vägsventil/avvikelsebehandling)
U-10MS2E8 (10HP).

CZ-256ESMC3.
· Kräv övervakning
· Inomhus/Total lastuträkning
· Drift av förhållandeindikation av övre gränsinställning av MAP enligt:
- Energienhetspris
- Elkraftsefterfrågan:
- Luftkonditioneringslast
Diagram över GHP/EHP Hybridsystem
Världsnyhet!* Enad köldmediumcykel i GHP och EHP

A. Köldmedierör
B. Styrkablage
C. Gaspuls
D. Elkraftspuls
E. GHP och EHP Multisystem

*Introducerad som världsny teknik av Panasonic i april 2016.
Toppsnitt av elförbrukning
Toppen för efterfrågan på elektricitet är märkbart minskad tack vare GHP-systemet som endast förbrukar 10 % av elektriciteten för EHP-systemet.

Strömförsörjning
A. Elkraftsefterfrågan
B. Nedkylnings-/uppvärmningsström
C. Belysning, hiss etc.
D. Tid
E. Hybridsystem, markant reduktion
F. EHP
G. Hybrid

* Bild av hotellprojekt.
Optimal styrning för att maximera energibesparing
Växla driften mellan GHP- och EHP-systemen på basis av förbrukning, energiefterfrågan, dellast.

Valfri styrmetod
A. Endast elmotor
B. Endast gasmotor
C. Hybriddrift
1. Utrustningseffektivitet
2. Lågeffektiva regioner
3. Luftkonditioneringslastförhållande

* Specifikation är preliminär.
Fri produktion av tappvarmvatten av GHP-system
Varmvatten produceras effektivt från spillvärme från motorn.

Strömförsörjning
A. Luft till luft inomhusenheter
B. Vattenrör
C. Fritt varmvatten från spillvärme från motorn

* Specifikation är preliminär.