CONEX. Nya enheter och appar

CONEX ger komfort och kontroll för varierade användarbehov

1

Användarvänlig styrning i elegant design.

· Enkel, lättbegriplig hantering
· Rent utseende med tunn svart LCD-display
· Kompakt format: endast 86 x 86 mm

2

Använd din smartphone för att styra komforten.

· Flexibla styrningsmöjligheter med IoT-integrering
· Panasonics nya H&C Control-app för daglig användning av fjärrkontrollen
· Panasonic Comfort Cloud-appen för fjärrstyrning och drift, dygnet runt alla dagar

3

Förenklat underhåll med app för service och support.

· Snabb och enkel appinstallation för systemkonfigurering
· Panasonics H&C Diagnosis-app gör det möjligt att visa detaljerade driftdata
* Användning av appar beror på aktuell modell av fjärrkontroll.

Tillgängligt, flexibelt och skalbart, med olika styrenheter och appar.

Uppfyller de senaste kraven för styrning utifrån slutanvändares, installatörers och serviceteknikers behov.

Med nanoe™ X – funktion med fördelar från hydroxylradikaler.

CONEX med IoT-integrering

De nya trådbundna fjärrkontrollerna kan integreras med alla IoT-lösningar från Panasonic.
Detaljerade inställningar för drift, underhåll och service kan konfigureras via smartphone eller surfplatta.
Nya Panasonic H&C Diagnosis-appen 1).
Servicekontrollfunktion (t.ex. exakt styrning och datatillgång).
Nya Panasonic H&C Control-appen 2).
Detaljerad driftinställning.
Detaljerad underhållsinställning.
Panasonic Comfort Cloud App 3).
Detaljerad driftinställning.
Fjärrstyrning via WiFi.
a. Panasonic service och installation.
b. Slutanvändare.
1) Servicekontrollgränssnittet krävs när appen används från platser utomhus. Trådbunden fjärrkontroll (CZ-RTC6BL eller CZ-RTC6BLW) krävs när appen används från platser inomhus. Tillgänglig från hösten 2020, kompatibel med utomhusenheterna PZ3 och PZH3.
2) CZ-RTC6BL eller CZ-RTC6BLW krävs.
3) CZ-RTC6BLW krävs.


Flexibla styrningsalternativ med IoT-integrering. 3 olika appar för olika användargrupper.


Service och installation

Panasonic H&C Diagnosis-appen.
· Verktyg för funktionskontroll och felsökning

Tillgängliga funktioner:
· AC-styrning (systemvy och vy för köldmediekrets)
· Realtidsdata (inomhusenhet och utomhusenhet)
· Diagram för köldmedelscykel
· Dataregistrering
· Historik
· Felkodstabeller

Alternativ 1: inomhussidan. Service och installation.
Alternativ 2: utomhussidan. Panasonic service och installation.
* Endast för kombinationer av PACi NX inomhusenhet och utomhusenhet.
** Nytt servicekontrollgränssnitt (tillval).

Slutanvändare, service och installation

Panasonic H&C Control App.
· Detaljerad driftinställning
· Detaljerad underhållsinställning
Tillgängliga funktioner:
· PÅ/AV, läge, temperatur, luftflödesvolym, luftflödesriktning
· Veckotimer
· Alla energisparfunktioner
· Larmdisplay och historik
· Filtersymbol
· Automatisk adress
· Testkörning
· Övervakning av sensorvärde
· Enkelt inställningsläge
· Detaljerat inställningsläge
· Knapplås
· Fläktstyrning
· Justering av displaykontrast
· Rotation, redundans
· Tyst läge
· nanoe™ X
· Effektförbrukning
· Namngivning av enhet
* PACi, PACi NX, ECOi, GHP-utomhusenheter (endast PACi NX i kombination med CZ-RTC6BLW.)

Slutanvändare

Panasonic Comfort Cloud App.
· Fjärrstyrning via WiFi
Tillgängliga funktioner:
· ON/OFF
· Läge
· Temperatur
· Luftflödesvolym
· Luftflödesriktning
· Veckotimer
· Intervallgräns temperaturinställning
· Energiövervakning
· Larmdisplay
· nanoe™ X

Anslutbarhet

Modell
Fast anslutning kompatibel med
Trådlösa funktioner
App-kompatibilitet
Panasonic Comfort Cloud-appen
Panasonic H&C Control App
Panasonic H&C Diagnosis-app
Inställningar utomhusenhet (fjärrkontroll ansluten till inomhusenhet)

* Vid anslutning till kombinationen PACi NX inomhusenhet och utomhusenhet.
CZ-RTC6
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Ingen trådlös funktion
√ Endast PACi NX*
CZ-RTC6BL
PACi, PACi NX, ECOi, GHP
Bluetooth®


√ PACi, PACi NX, ECOi, GHP
√ Endast PACi NX*
√ Endast PACi NX*
CZ-RTC6BLW
Endast PACi NX
Bluetooth® + WiFi


√ Endast PACi NX
√ Endast PACi NX*
√ Endast PACi NX*