Fallstudier

Filter

Brittisk livsmedelsfabrik installerade Panasonic CO2 Commercial Refrigeration för att kyla och frysa sushi

UK

CO2, kylkedja

Tanpopo Japanese Food, en brittisk livsmedelsgrossist, har nyligen utrustat sitt lager i Feltham, västra London, med kondensorenheter från Panasonic CO2 Cold Chain-sortimentet. Aggregaten installerades av Versan Ltd i Chertsey, Surrey, ett företag som specialiserar sig på installation av kylteknik.   I över 20 år har Tanpopo tillverkat och levererat sushi till cateringföretag, stormarknader, hotell, arenor och evenemangsarrangörer över hela Storbritannien. Användning av förnybar teknik och tillförlitlighet står högt upp på Tanpopos agenda, och därmed var Panasonics Cold Chain Commercial Refrigeration-sortiment, som använder miljövänlig koldioxid, det perfekta sättet att tillgodose företaget krav för förvaring av frysta och kylda livsmedel i de nya lokalerna i Feltham.   Peter Bigmore, ägare till Tanpopo Japanese Food Ltd, kommenterar valet: ”Efter omfattande tester av en annan konkurrerande produkt valde vi Panasonics lösning tack vare de miljövänliga egenskaperna.  Andra nyckelfaktorer var sortimentets tillförlitlighet och det faktum att enheterna är kompatibla med en rad olika styrsystem. Tack vare den låga påfyllningsvolym av koldioxid som enheterna kräver behövdes heller ingen ytterligare utrustning för läckagedetektering för den här tillämpningen.”   En annan utmaning var att matlagnings- och tillverkningsprocessen i fabriken resulterar i omgivningstemperaturer på upp till 43oC, vilket betyder att de valda enheterna måste kunna fungera effektivt även under extrema förhållanden. Lyckligtvis är detta en av de unika fördelarna med Panasonic-enheterna, som kan fungera effektivt vid denna temperatur, vilket skapar ytterligare förtroende för produktens teknik.   Panasonics CO2-kylkedjeaggregat är lämpliga för både kyl- och frysdiskar, samt frys- och kylrum – och erbjuder en lösning för alla kommersiella kylbehov. Tekniken har utvecklats särskilt för små och medelstora tillämpningar inom detaljhandeln och restaurangbranschen. Det sortiment som finns tillgängligt i Storbritannien omfattar enheter för kondensorer med medelhög temperatur (4 kW till 16 kW) och låg temperatur (2 kW till 8 kW).  Dessutom kan enheterna på 16 kW (10 HP) anslutas för att ge upp till 32 kW kylkapacitet vid medeltemperatur.   Sortimentet, som lanserades i Japan 2010, har 10 års erfarenhet av projekt i Japan och lanserades för första gången i Storbritannien 2018. De viktigaste fördelarna och faktorerna som bidragit till produkternas framgång är tillförlitligheten, den kompakta storleken, den unika tvåstegskompressorn, den enkla installationen och användningen av det naturliga köldmediet koldioxid. Enheterna är dessutom kompatibla med en rad olika styrsystem.   I juli 2019 levererade Versan Ltd fyra Panasonic 2 kW koldioxidenheter som nu har tagits i bruk hos Tanpopo Japanese Food Ltd:s lokaler i Feltham. Enheterna ersatte fyra av R404-systemen, två i de lågtempererade kylrummen med -30 °C och två som fungerar som kylare för en medeltemperatur på -4 °C.  Efter rådgivning från Versan Ltd och genom företagets erfarenhet av koldioxid kommer ytterligare enheter att installeras för att ersätta alla nuvarande R404-system i lokalerna.  Panasonic-enheterna används för att antingen frysa eller kyla de produkter som tillverkas i sushifabriken och som sedan lagras innan de skickas till stormarknader runt om i Storbritannien.   Xavier Debray, vd för Versan Ltd, kommenterar: ”En av förutsättningarna för många stormarknadskedjor är nu att se över sin leveranskedja och sina prestationer på miljöområdet, som till exempel användningen av förnybar teknik under processerna. Panasonic-enheterna använder koldioxid, ett mycket bra naturligt alternativ till konventionella köldmedier.   Koldioxid har ett ODP-värde (ozonnedbrytande potential) på noll och ett GWP-värde (global uppvärmningspotential) på 1 (jämfört med ett köldmedium som R404A med ett GWP på 3922).”   Xavier har ett stort intresse för förnybar och hållbar teknik och i synnerhet för användningen av koldioxid, och tillägger: ”Jag studerade användningen av koldioxid som köldmedium för några år sedan under min tid på universitetet, och blev glad över att tillverkare som Panasonic nu anammar denna teknik och har utvecklat ett pålitligt kommersiellt kylsystem som använder koldioxid.  Några av Tanpopos partner är också från Japan, och de satte stort värde på det faktum att tekniken från Panasonic har sitt ursprung i Japan och har använts med framgång i projekt under mer än ett decennium. En unik fördel med Panasonics sortiment är att man också på ett enkelt sätt kan växla mellan frys- och kylläge.”   Indy Tharnvithian, Panasonics specialist på koldioxidteknik, tillägger: ”Vid installation av Panasonics CO2-sortiment krävs bara två inställningar – vakuumläge och förångningsinställning – allt annat är förinställt. Om det behövs kan inställningarna naturligtvis enkelt ändras med larm som indikerar eventuella felaktiga inställningar. Installatörer som registrerar sig på Panasonic Pro-Clubs webbplats får tillgång till gratis verktyg för driftsättning, bland annat en kylkapacitetskalkylator, en rörkalkylator och ett EEV-verktyg för snabbval.”   Xavier förklarar vidare: ”Eftersom Versan Ltd var en av de första att ta Panasonic-enheterna i drift och installera dem i Storbritannien var vi först lite oroliga, men insåg snart att samarbetet med Indy, som är teknisk specialist på Panasonic och som fanns på plats under design- och driftsättningsfasen och under hela processen, hjälpte oss att göra processen enklare. Vi blev faktiskt positivt överraskade av hur enkelt det var att installera enheterna och hur tillförlitliga de har varit sedan installationen. Så positiva att Tanpopo överväger att installera fler enheter.”
Mer information om Versan Ltd finns på
www.versan.co.uk.


More Information

Nordiska folkhögskolan

Kungälv, Sverige

Luft-vatten värmepumpar, Luft till luft – kommersiell användning, Hotels, Residential, Public buildings

AQUAREA

Nordiska folkhögskolan i Kungälv har under flera år bedrivit sin verksamhet med miljö och hållbarhet i fokus. För den miljödiplomerade skolan blev Panasonics luft/vatten-värmepumpar ett sätt att minska energiförbrukningen och även kostnaderna för uppvärmning.

Nordiska folkhögskolan ligger vackert belägen på en höjd i Kungälv. Här har man under flera år drivit folkskola och konferensverksamhet med ett tydligt miljö- och hållbarhetsfokus. Anläggningen är stor och består av både konferenslokaler och skolbyggnader liksom elevhem och lärarbostäder. Totalt består anläggningen av 26 byggnader med olika behov av uppvärmning. Skolan hade tidigare en fjärrvärmelösning för uppvärmning av lokalerna men det var en stor energitjuv som ledde tillhöga energikostnader. Därför valde skolan att se sig om efter nya, mer energieffektiva lösningar.

- För oss är det viktigt att föregå med gott exempel för våra elever och vi behövde hitta en energieffektiv lösning för uppvärmning då det är en stor del av verksamhetens totala energiförbrukning, säger rektor Hans-Åke Höber. Det är också viktigt att vi kan erbjuda en grön konferens för alla våra konferensgäster som kommer hit.

Skolan behövde en anpassningsbar lösning som kunde tillgodose olika behov för olika byggnader. Elevboendet har till exempel ett stort behov av varmvatten för duschar medan undervisnings- och konferenslokalerna behöver mer värme för uppvärmning av lokalerna.
Skolan såg att Panasonics energieffektiva luft/vatten-värmepumpar passade perfekt för deras behov. Rektor Hans-Åke berättar att systemen kunde installeras direkt på skolans befintliga system vilket gjorde det möjligt att snabbt påbörja installationen och börja spara energi direkt. Energieffektiviseringen har varit betydande för såväl ekonomi som miljö. Beräkningar visar att installationen av luft/vatten-värmepumparna innebär en ungefärlig energibesparing på hela 66 procent per byggnad, vilket avsevärt minskar skolans totala energiförbrukning.

Förutom den stora energieffektiviseringen bidrar lösningen även till bättre luftcirkulation inomhus, vilket är en viktig aspekt då det ofta vistas många människor i skolans lokaler. Med luft/vatten-värmepumparna kan lokalerna hålla en behaglig temperatur även under de varma sommarmånaderna och Panasonics T-Cap-teknologi gör att värmepumparna kan bibehålla effekten ända ner till -15 grader, vilket gör att de förbrukar mindre el jämfört med andra lösningar. Det får en stor betydelse för energiförbrukningen i vårt nordiska klimat.

Via en enkel mobil-app kan skolans ansvariga nu kontrollera och reglera uppvärmningen i skolans lokaler, och se att skolan inte förbrukar mer energi än vad som verkligen behövs.

Panasonics ambitioner inom miljö och hållbarhet gick hand i hand med skolans egna värderingar. För Nordiska folkhögskolan är värmepumparna ett viktigt steg för att bli helt självförsörjande. Nästa steg blir att installera solpaneler som ska generera den el som driver luft/vatten-värmepumparna.

More Information

Nybyggeri i Herlev

Danmark

Luft-vatten värmepumpar, Residential

AQUAREA

System: Aquarea All in One-lösning – Panasonic 5kW split (WH-UD05EE5)
Installationskapacitet: 4,2kW ner till -15°C utomhustemperatur.
Ägare:
Frederiksberg VVS
Installationsår: 2014

Bakgrund:
Då byggherren Søren Thomsen från Frederiksberg VVS på sensommaren 2014 skulle bygga fem nya radhus i Herlev stod valet av värmelösning mellan fjärrvärme, stadsgas eller värmepumpar.

Projektets utmaning: Både fjärrvärme och stadsgas visade sig ha högre etableringskostnader och bägge lösningar skulle därför resultera i stora utgifter för byggprojektet.  

Det var också viktigt med en effektiv lösning, som skulle falla köparna i smaken. Det fick med andra ord inte vara  dyrt att installera eller ta upp onödigt med yta inomhus, menar Søren Thomsen från Frederiksberg VVS. 

Lösning: 
I samarbete med Solar och Panasonic utvecklades en osynlig och energieffektiv värmepumpslösning som garanterar de boende låga årliga utgifter för varmvatten och uppvärmning av hemmet.    

Värmepumpen är diskret inbyggd i ett utomhusförråd, vilket gör att de boende inte behöver se den till vardags. Inomhusdelen liknar ett vanligt 60-skåp och står sida vid sida med vanliga högskåp och smälter väl in på gästtoaletten.. De boende varken ser eller hör värmepumpen som förser huset med ett behagligt inomhusklimat, sommar som vinter.

Energianalys för byggnaden
: Nybyggnation av fem radhus i Herlev. Byggnaderna uppfyller de nya energikraven för lågenergibyggnader.

Styrning: Systemet kan både fjärrstyras eller regleras via det nya IntesisHome-systemet, som styrs via internet. Här visas temperaturen i hemmet och värmepumpen kan enkelt styras på avstånd.

Kommentarer från tredjepart:
”Det är en sak att kunna minska energiförbrukningen i form av kilowatt och så vidare, men det finns också något som  heter kronor och ören och där finns en klar fördel med en värmepump,” säger Henrik Hougaard, ingenjör och ägare av den rådgivande ingenjörsverksamheten Convia.  

”Värmepumpar är en tacksam lösning i och medatt de uppfyller dagens nya, hårda energikrav. När kraven skärps ytterligare i framtiden kommer värmepumparna att göra sig ännu bättre i förhållande till alternativen,” avslutar Henrik Hougaard från Convia.  

Design: Energieffektive varmepumper
Installatör: Frederiksberg VVS
Projektstyring: Frederiksberg VVS
Projekt: Solar A/S                                                                                      
Distributör: Solar A/S

More Information

Panasonic Casestudie - Totalbanken

Danmark

Luft-vatten värmepumpar, Residential

AQUAREA

Bakgrund: Omkring 250 000 danska familjer har fortfarande oljepanna. Det är dåligt både för miljön och för privatekonomin. Och trots att det inte längre är tillåtet ger många installatörer fortfarande sina kunder rådet att ersätta den gamla oljepannan med en ny.  

För tre år sedan fick Peder Frederiksen på Vantinge EL en idé om hur han kunde hjälpa till att öka kunskapen om energieffektiva värmelösningar i Danmark. Det blev början på ett innovativt samarbete mellan Totalbanken och Vantinge EL, där banken erbjuder billiga energilån till intresserade kunder och där Vantinge-El hjälper användare med bytet till ett hållbar uppvärmningsalternativ.

Projektets utmaning: 
Även om  hundratusentals danska familjer skulle dra nytta av en energiförbättring, är det ofta svårt för många att kunna finansiera projektet. En effektiv lösning kostar omkring 100 000 kronor och även ominvesteringen betalar sig på bara fem år är det fortfarande mycket pengar för en vanlig familj.  

Lösning: 
Under sommaren 2012 haffade installatör Peder Frederiksen tag i Klaus Sørup, kunddirektör på Totalbanken, och övertygade honom om den stora potentialen i att låta kunder byta till energibesparande lösningar. Totalbankens kunder med oljepanna hade tidigare sällan haft råd att energirenovera och det ville han ändra på så att de vid en framtida försäljning fick det bättre ekonomisk. Som den första banken på Fyn erbjuder Totalbanken därför nu energilån till ett förmånligt pris, så att husägare kan ersätta sina dyra oljepannor med en effektiv värmepumputan att  den privata ekonomin ödeläggs..  

Sedan 2012 har banken arrangerat informationsmöten om hållbara energilösningar för intresserade kunder, där installatör Peder Frederiksen berättar om pris- och energibesparande värmepumpar från Panasonic.

Kommentar från tredjepart:
En av de nöjda kunderna är Steffen Hansen från Aarup, som under hösten 2014 ersatte sin gamla oljepanna med en energieffektiv värmepump. Tidigare spenderade familjen mer än 22 000 kronor om året på uppvärmning. Med den nya värmepumpen är den årliga kostnaden reducerad till knappt 6 000 kronor.  

”Under 2014 fick vi vår gamla oljepanna utbytt till en effektiv värmepump från Panasonic, något som gjort att vår privatekonomi i dag ser mycket bättre ut,” säger Steffen Hansen, kund i Totalbanken.   

Design: Energieffektive varmepumper
Installatör: Vantinge-El
Projektstyring: Vantinge-El
Projekt: Innovativt samarbejde mellem Totalbanken og Vantinge-El
Distributör: Air-Con A/S

More Information

Panasonic Casestudie: Disponentvillan

Sverige

Luft-vatten värmepumpar, Residential, Others

AQUAREA

System: Två Panasonic 16kW T-CAP split luftvattenvärmepumpar
Inst. kapacitet: 16kW x 2
Ägare: 
Disponentvillan
Installationsår: 2015  

Bakgrund:
Strax norr om Göteborg i det pittoreska Göta ligger Disponentvillan med anor från 1600-talet. Den befintliga byggnaden är från början av 1900-talet och har renoverats i omgångar. För ett och ett halvt år sedan köpte makarna Linda och Benny Billman anläggningen. Sedan dess har de drivit villan som en konferensanläggning. Här anordnas konferenser och fester som bröllopsfester med mera.  

De nya ägarnas första vinter i huset märkte de snabbt att elräkningarna skenade. Som värst under fjolårets vinter kunde de få elräkningar på 11 000 kronor i månaden. Byggnaden är på 740 kvadrat boyta och med ytterligare 460 kvadrat vind och källare. Huset var gammalt och att fortsätta att värma upp huset med hjälp av olja var inget alternativ.

Projektutmaning: 
Linda och Benny anlitade en energikonsult som såg över byggnaden. Taket visade sig behöva en renovering och de hade redan startat den innan installationen av värmepumpen påbörjades. I Disponentvillan fanns två gamla CTC luft/värmepumpar på 11kW vardera när inte de räckte till för att värma upp huset på vintern användes en CTC oljepanna på 52kW, vilket snabbt visades ge extra dyra uppvärmningskostnader. Då de befintliga rören i huset var föråldrade var det viktigt att inte behålla dem rören i den nya lösningen. Då energikostnaderna var långt över en hållbar nivå var det viktigt att snabbt få en ny lösning på plats.

Lösning:
 
För att vara säker på att få ett så bra och ekonomiskt fördelaktigt system som möjligt valde Linda och Benny att titta på flera lösningar, bland annat övervägde de att installera bergvärme. De kontaktade en av Panasonics Pro Partners, Energipojkarna som, i dialog med Panasonic, föreslog en lösning där två 16kW T-CAP luftvattenvärmepumpar installerades. En luftvattenvärmepump är en kraftfull lösning som ger både värme och varmvatten även vid låga utomhustemperaturer och passar utmärkt även för fastigheter av det större slaget, som Dispontentvillan. Värmepumparnas unika T-Cap system innebär att de kan bibehålla kapaciteten på 16 kW split, även vid utomhustemperaturer går ned till -15 °C utan hjälp av elektriska värmeelement. Utomhusenheterna placerades i en separat inhägnad intill huset och hydroboxarna i husets pannrum i källaren så att Linda och Benny enkelt och smidigt själva kan justera inställningarna efter behov. Förra vintern hade Disponentvillan en förbrukning på ca 11000 kW och vi beräknar att kunna halvera den kostnaden till 5500 kW.

Energianalys för byggnaden:
 
Huset är stort och äldre och har ett högt effektbehov.

Projektering: Energipojkarna
Installatör: Klimatteknik Solsta AB 
Konstruktör: Panasonic
Produktsortiment: Panasonic T-cap 16 kW split

More Information

Wolseley köpcentrum, Lancashire

Storbritannien

Vrf-system, Offices

VRF

För att säkerställa behagliga arbetsförhållanden för den administrations- och kommunikationspersonal som finns i centrets kontorslokaler kombineras kompakta enheter för utomhusvärmepumpar med innertakkassetter. Panasonics system levererades av Climate Center, Wolseleys specialist på luftkonditionering för affärsenheter. Design och installation utfördes av W H Good Building Services in-house Air Conditioning Division som en del av ett komplett £3 miljoners M&E projekt. Panasonics inverterstyrda MX4-system betraktas som bland de mest tillförlitliga på marknaden, och sträcker sig från 5HP till 54HP – vilket ger 14 kW till 147 kW kyleffekt eller 16 kW till 170 kW uppvärmning.
Det nyligen öppnade 33 536 m2 distributionscentret vid Chorley är strategiskt placerat för att stödja Wolseleys verksamheter i nordväst Vid full verksamhet sysselsätter £17 miljoners anläggningen, byggd på en del av tidigare Royal Ordnance fabriken, omkring 250 personer. Fem Panasonic VRF-system ger kylning och uppvärmning under 48 fyr-vägskassetter till administration och IT-kontor. Panasonics MX4 VRF värmepumpsystem levererar lösningar från 5hp till 54hp, och inkluderar höga COP-alternativ mellan 20HP och 36HP. Utomhusenheterna är designade för ett minimalt ekologiskt fotavtryck för enkel installation på begränsade takytor, under det att det ändå finns gott om plats för luftcirculation och utrymme för service.
De större systemen kan stödja upp till 64 inomhusenheter, som sträcker sig från 0,8HP till 10HP, och erbjuder vägg- och takmodeller, konsollenheter, 2- och 4-vägskassetter, och kanaltyper. Inverterstyrningen i Panasonics klimatanläggningar matchar på ett ekonomiskt sätt uteffekten för att klara kraven på kylning eller uppvärmning.
Climate Center är Storbritanniens största grossist och distributör av kommersiella kyl- och luftkonditioneringsprodukter. Handelschef Dean Fradgley säger, “Climate Center och Panasonic har haft ett långt affärspartnerskap. Panasonics VRF-system var rätt lösning för denna applikation. Det är en utställningsinstallation, som demonstrerar hur framgångsrikt en tillverkare och en distributör kan arbeta tillsammans.”
Luftkonditioneringssystemet, hanteras nu tillsammans med andra M&E-tjänster, av fastighetsförvaltningsbolaget W H Good. David Sumner, design och byggchef säger, “Vi valde noggrant ut de avancerade luftkonditionerings- och förnyelsebara energisystemen, för att skapa en imponerande byggnad som kommer att fortsätta vara kostnadseffektiv för fortlöpande drift och underhåll, med beundransvärda referenser”.
Paul Taylor, europeisk teknisk chef vid Panasonic Air Conditioning, säger att VRF-systemen finner en allt större marknad inom nybyggnads- och ersättningssektorerna. “De erbjuder idealiska lösningar för medelstora till stora byggnader, med modulenheter som ger kravspecificerarna möjlighet att matcha systemen nära mot byggnadernas krav. Systemen är designade att kombinera hög uteffekt med energieffektivitet och en lång livslängd. Alla Panasonic VRF-systems utnyttjar miljövänliga R410A kylmedia och har hermetiskt tillslutna scrollkompressorer.”

More Information

Carlton Park Hotel, Rotherham

Storbritannien

Luftvärmepumpar, Luft till luft – kommersiell användning, Restaurants

RAC / Kommersiella

Inverter-kontrollerade system från Panasonics FS (Flexi System) och RAC-systemet upprätthåller effektivt temperaturerna, så att gästerna vid Carlton Park Hotel, Rotherham, kan äta med komfort året runt. Panasonics invertersystem är designade för att nå inställda temperaturer så snabbt som möjligt, samtidigt som minsta möjliga energiförbrukning åtgår för att upprätthålla temperaturen.
Branden som bröt ut i köket på Carlton Park Hotel ledde till en stor brand, rök och vattenskador på yttertaket – samt på innertak och luftkonditioneringssystem i den anslutande restaurangen och vinterträdgården. Som en del av restaureringen efter branden, har hotellets leverantör av luftkonditionering, Rotherham-baserade Cool Comfort, ersatt det gamla kanalsystemet med fem oberoende Panasonic-system som visar flexibiliteten för single och multi-split lösningar. Cool Comfort levererade den nya utrustningen genom distributören TF Solutions of Stockport.
Den nya installationen inkluderar lösningar från Panasonics FS-urval, för medelstora företagsapplikationer, och RAC-systemet för småföretag och bostadsapplikationer. De två större restaurangytorna servas av 2,5HP 4-vägs 90 x 90 FS-seriens inverterkassetter med kapacitet för 5,6 kW kylning och 7,0 kW uppvärmning. De mindre rummen har en single split med en kassett som drivs av en matchande 2,5HP utomhusenhet, medan den större har en multi-split med två kassetter som drivs av en 5,0HP utomhusenhet. Vinterträdgården har tre deluxe inverter single-splitsystem från RAC-systemet, vart och ett med kapacitet att leverera 7,65 kW för kylning och 9,6 kW för uppvärmning genom höga väggmonterade inomhusenheter.
Cool Comforts chef Paul Aizporietis säger att de tre systemen i vinterträdgården komfortabelt uppnår 7 m täckningsyta, så att de totalt täcker hela ytan. Han säger: “Jag rekommenderade Panasonic-systemen beroende på den höga kvaliteten och det goda namnet. Det var även en möjlighet att ge en mer effektiv, uppdaterad lösning än rörsystemen för de inre rummen.” Panasonics FS-system inkluderar både inverter och utomhusenheter för värmepumpar, som kan installeras som single splits eller twin splits. Detta i kombination med en rad inomhusenheter, inklusive låg- och högtrycks hideawaytyper, kassetter och innertakmonterade enheter. Beroende på den kombination som valts, kan en twin split inrymma maximal rörlängd på upp till 40 m och maximal förgreningslängd på 20 m. Maximal höjdskillnad mellan utomhus- och inomhusenheter är 30m (20m om utomhusenheten är lägre).

More Information

Panasonic och Lawson öppnar en experimentbutik i Japan

Tokyo, Japan

Luft till luft – kommersiell användning, Shops, Restaurants

Företag

Den 6 februari 2014 öppnades, som ett experiment, nästa generations närbutik som en del av ett samarbetsprojekt mellan Lawson, Inc. och Panasonic Heating and Cooling, vid Panasonics huvudkontor i Moriguchi, Japan.

I april 2013, lanserade Panasonic och Lawson sitt samarbetsprojekt där de delade sina visioner om detaljhandel och teknik. Butiken drivs direkt av Lawson på samma sätt som en vanlig Lawson butik medan teknik från Panasonic utnyttjas.

Med tre huvudsakliga mål, ville Panasonic och Lawson undersöka på vilka sätt de skulle kunna smälta samman sina företag och erbjuda:
Miljövänliga lösningar: genom att införa utrustning och system som möjliggör en minskad elförbrukningen på 50 %, HIT-solpaneler, litium-jon-batterier, CFC-fria montrar, LED-/belysningsstyrning och luftkonditionerings-/ventilationsstyrningBekvämlighet med hjälp av ICT: Alternativa marknadsföringsmetoder , så som att använda digital skyltning och genom att införa ett kamerabaserat marknadsföringssystem i butiken Hälsosamma livsstilsval: Genom att införa matlagningsutrustning i butiken och en avkopplingshörna som ger kunderna en känsla av komfort Panasonic och Lawson fick möjlighet att prova olika alternativ avseende miljö, butiksdrift och säkerhet i en offentlig miljö. Lawson fick därmed möjlighet att använda butiken för att experimentera med olika sätt att stärka sin kundorienterade verksamhet, samtidigt som ett utrustningssortiment från Panasonic så som luftvärmepumpar, luftkonditioneringssystem och luftridåer utnyttjades i en verklig butiksmiljö.

De två företagen kommer att utvärdera konceptbutikens effektivitet baserat på faktiska driftsdata, så att de kan göra förbättringar och sedan, som en följd av försöket, sprida de införskaffade kunskaperna till Lawsons butiker över hela Japan.

"Lawson och Panasonic bestämde sig för att tillsammans skapa en närbutik genom att använda Panasonics teknik för att anta de utmaningar vi står inför i det dagliga arbetet med våra kunder", säger Lawson COO, Tamatsuka. "Under experimentets gång har Panasonic ställts inför många krävande önskemål och vi har verkligen uppskattat den positiva inställning de hela tiden visat samtidigt som våra önskemål har uppfyllts."

Enokido, verkställande chef på Panasonic, sa "Miljö och hälsa samt informations- och kommunikationsteknik (ICT) är viktiga aspekter i livsmedelsindustrin som ofta utnyttjas. Genom den här experimentbutiken kunde båda företag förbättra sina metoder inom alla dessa områden och arbeta för en kundengagerad och innovativ företagsamhet. Vi hoppas kunna vidareutveckla våra teknologier och tjänster för en avancerad framtid inom hemtekniksektorn."

More Information

Panasonic gör utsläppsfria hem möjliga

Tokyo, Japan

Luft-vatten värmepumpar, Luftvärmepumpar, Residential

Smarta hus

• Panasonics "Smarta hus" visar besökarna hur man bor i ett hus med nollutsläpp.
• Spara, skapa, lagra och hantera energi är de viktigaste faktorerna för ett effektivt hem.

Världen kämpar för att minska utsläppen. Men teknikförändringar gör det dock möjligt för husägare att uppnå en livsstil med nollutsläpp i sina hem.

Panasonic föreställer sig en framtid där alla familjer nästan helt kan eliminera CO2-utsläppen med hjälp av effektiva apparater och en kombination av solenergi, bränsleceller och batterier. Panasonic demonstrerar detta i ett "Smart hus" i Ariake, Tokyo. Besökare är välkomna att uppleva hur det skulle vara att bo i ett hus med praktiskt taget nollutsläpp.

Panasonics "Smarta hus" belyser de fyra nyckelfaktorerna till att vara energieffektiv - spara, skapa, lagra och energistyrning.

Spara energi
Spara energi, beror på de apparater som används i hemmet. Numera är det lätt att hitta den mest energieffektiva produkten eftersom de flesta av dem har en energimärkning.

Panasonic har som mål att mer än 80 % av sina energimärkta modeller uppnår en av de två högsta energieffektivitetsklasserna år 2016. Detta är redan fallet för vissa av Panasonics produkter. Exempelvis har våra kylskåp en isoleringspanel kallad U-vacuous, som isolerar tjugo gånger bättre än traditionella paneler.

Panasonics HVAC produkter (värme, ventilation och luftkonditionering) stöder även denna utveckling. Våra luftkonditioneringsaggregat har en energibesparingsteknik kallad ECONAVI. Detta är ett smart givarsystem som är i stånd att styra och registrera solljusintensitet, rörelser, aktivitetsnivå och mänsklig frånvaro, automatisk justering av kyleffekt och att spara energi på ett effektivt sätt. Detta ger energibesparingar på upp till 38 % i kylläget och upp till 45 % i värmeläget.

Panasonic använde också ett system med givare i sina tvättmaskiner. Detta är 3D-givaren som justerar rotationshastigheten för att optimera falleffekten i trumman och maximera vatten- och energiförbrukning.

Dessutom är Panasonics torktumlare utrustade med en värmepump, som bygger på samma princip som värmning med luftkonditionering.

Panasonics inverter-teknik garanterar optimal prestanda och minimerar energiförbrukningen. I exempelvis luftkonditioneringssystem, kan system med inverter-teknik snabbt nå önskad temperatur och sedan behålla denna hela tiden vilket ger ökade energibesparingar och komfort. Även tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp är utrustade med Panasonic inverter-teknik.

Även belysning är mycket viktigt när energi ska sparas i ett hem. Genom att använda en Panasonic LED-lampa i stället för en traditionell glödlampa, minskar energiförbrukningen med 85 %. Dessutom har LED-lampor en livslängd som är upp till 40 gånger längre än den för glödlampor.

Skapa energi
Det är viktigt att ett hem har verktyg att generera egen energi med minimala CO2-utsläpp. Ett bra exempel på detta är solpaneler.

Panasonic har ambitionen att vara en av de tre ledande inom solpanelsektorn 2016.

Panasonic Home Solar Power Generation System HIT kan:
• Erbjuda en av de högsta verkningsgraderna: 24,7 %.
• Producera 5 % mer energi än konventionella solpaneler.
• Säkerställa en hög prestanda även under varma väderförhållanden.
• En av de mest tillförlitliga produkterna på marknaden med en felfrekvens på 0,0036 %. Av de 3,3 miljoner solpaneler som sålts i Europa, har det hittills bara varit 120 fall som krävt åtgärder.

Ett annat energiverktyg är bränslecellen för hemmabruk. Bränsleceller är en mycket effektiv metod att generera elektricitet genom en elektrokemisk reaktion mellan väte och syre. Dessutom används restvärmen från reaktionen till att generera varmvatten. Det här systemet kan minska CO2-utsläppen med 1,5 ton per år, jämfört med ett hus som drivs med el och ett uppvärmningssystem med gaspanna.

Panasonic var först i världen med att sälja bränsleceller för hemmabruk. De kallas ENE FARM. Sedan de lanserades maj 2009, har Panasonic sålt 31 000 enheter i Japan (fram till september 2013). I Europa har Panasonic två FoU-center, ett i Langen (Tyskland) och ett i Wales (Storbritannien) som fokuserar på att utveckla bostadsbränsleceller för den europeiska marknaden. Trots att de ännu inte marknadsförs i Europa, har dessa forskningscentra ett nära samarbete med företag med energianknytning.

Lagra energi
Energilagring i ett hem uppnås genom en kombination av solenergi, bränsleceller och batterier.

Enheter så som Panasonics litium-jon-batterier, gör att husägare kan lagra energi och säkerställa en stabil strömförsörjning.

I juni 2012 började Panasonic massproducera ett kompakt och säkert litium-jon-system med lång livslängd. Därmed har Panasonic blivit det första företaget att massproducera ett system i sitt slag i Europa.

Energistyrning
Det är viktigt att kunna styra när, hur och hur mycket energi som förbrukas. Det är därför de smarta hemmen i framtiden har integrerade system för energistyrning i hemmet så som Panasonics Smart Home Energy Management System (SMARTHEMS). De viktigaste funktionerna i detta system, som innehåller AiSEG (Artificial Intelligence (AI) och Smart Energy Gateway (SEG)), är :

• Realtidsmätningar av el-, vatten- och gasförbrukning. För el, visar monitorn det aktuella läget och CO2-balansen i hela huset, uppskattade elkostnader samt förmågan att generera energi genom solenergi eller bränsleceller. De olika typerna av data, inklusive batteriernas laddningstillstånd, kan övervakas via tv-apparater, datorer, smartphone-skärmar och andra displayer.

• Artificiell intelligens (AI) och Smart Energy Gateway (SEG) är kontrollcentralen SMARTHEMS, vilket möjliggör anslutning och styrning av elektrisk utrustning och apparater i hemmet, och bidrar till att öka energibesparingarna.

• Molntjänster kommer att spela en nyckelroll på energiområdet. Molntjänsterna är inte bara viktiga för att ansluta enheterna, utan även för att förutse och reagera på konsumenternas behov - både i hemmet och utanför. Panasonic har inlett samarbete med några av världens ledande IT-företag för att förverkliga denna vision. Panasonic och IBM har i själva verket kommit överens om att samarbeta för att utvärdera värdet av en framtida anslutning av kommersiella och tekniska apparater till molnet.

More Information

Burger & Lobster, London

UK

Vrf-system

VRF

PANASONIC SER TILL ATT DET ÄR SVALT HOS BURGER AND LOBSTER  

Den populära restaurangkedjan Burger and Lobster öppnade nyligen sitt senaste matställe i en klass II-listad byggnad på Threadneedle Street i London. Installatören FWP och distributören Oceanair föreskrev Panasonics ECOi VRF-system för att tillhandahålla bästa möjliga kundupplevelse genom ett diskret värme- och kylsystem.


Oceanair och FWP ställdes inför ett antal utmaningar vid utformningen av värme- och kylsystemet för denna specifika Burger and Lobster-lokal. Restaurangen ligger i en klass II-listad byggnad, vilket innebar att de inte kunde göra några större förändringar på fastigheten. Restaurangen har dessutom ett vackert, antikt innertak som Burger and Lobster var angelägna om att lämna hinderfritt, så FWP fick lov att ta fram en lösning som utnyttjade andra arkitektoniska element och som kunde installeras i en listad byggnad.

Burger and Lobster har öppet sex dagar i veckan, från frukost vid sju till sent på kvällen, vilket begränsade tidsfönstret för FWP:s installationsarbete på plats. Därför behövdes en lösning som var snabb och enkel att installera och som upptog minimalt utrymme samtidigt som den kunde tillhandahålla ett kraftfullt värme- och kylsystem.  FWP samarbetade med Oceanair för att definiera den slutliga lösningen. De föreskrev och installerade Panasonics ECOi 2-vägs VRF-system, som är känt både för sin kapacitet och för att vara enkelt att installera.

För att kunna uppfylla restriktionerna som införts genom klass II-listningen och Burger and Lobsters strikta estetiska krav på inredningsdesignen, bland annat att taket måste hållas fritt från luftkonditioneringsenheter, fick FWP lov att tänka ut en kreativ lösning som garanterade att restaurangen var perfekt klimatreglerad. De föreskrev Panasonics dolda kanalanslutna enheter som installerades bakom de väggfasta sofforna för att ge en helt dold, men samtidigt effektiv luftkonditioneringslösning. Panasonics kanalanslutna enheter är även kända för sin nästintill ljudlösa drift, som lämpar sig väl för den exklusiva och samtidigt avslappnande miljön i restaurangen.

Den livliga miljön och de långa öppettiderna var viktiga faktorer när de föreskrev Panasonics ECOi 2-vägssystem för Burger and Lobster-restaurangen på Threadneedle Street, eftersom den snabba och enkla installationen innebar att restaurangens verksamhet kunde avbrytas så lite som möjligt. FWP var inte bara begränsade av vad de fick installera i offentliga miljöer, utan även av de mycket trånga utrymmena i restaurangens bakre områden där VRF-enheterna skulle placeras. Eftersom Panasonics ECOi 2-vägsenheter upptar ett mycket litet installationsutrymme var de relativt enkla att installera, vilket innebar att designen av hela systemet var lätt att ta fram.

Restauranger i London behöver kunna reglera temperaturen på ett enkelt och snabbt sätt eftersom staden är berömd för sitt oförutsägbara väder. FWP installerade trådbundna styrenheter till Panasonics ECOi-system för att ge personalen på Burger and Lobster total kontroll över temperaturen. Själva styrenheten är lättanvänd även för de som helt saknar erfarenhet av värme- och kylsystem.

Panasonics ECOi VRF-system som installerades i den nya Burger and Lobster-restaurangen på Threadneedle Street i London passade in perfekt i den exklusiva miljön. De dolda kanalanslutna enheterna ger en diskret, effektiv värme- och kyllösning samtidigt som de lättinstallerade, kompakta VRF-enheterna säkerställde att projektet kunde slutföras snabbt och enkelt.

More Information

Shippensburg universitet

Pennsylvania, USA

Vrf-system, Public buildings, Others

VRF

Luftkonditioneringssystem: 3-vägs VRF i serie ECOi MF1: 55 system
Kylkapacitet: 1 498 kW (426 USRT)
Inomhusenheter:
1-vägskassett: 235 enheter
4-vägskassett: 61 enheter
Smal kanalansluten med lågt statiskt tryck: 142 enheter
Kanalansluten med låg profil: 74 enheter
Väggmonterad: 18 enheter
Systemstyrning:
Intelligent styrenhet: 3 system
Kommunikationsadapter: 3 system
Lätthanterad fjärrkontroll 530 enheter

Shippensburg universitet är ett statligt universitet som ligger på ett lantligt campus i södra centrala Pennsylvania. Universitetet grundades 1871 under namnet Cumberland Valley State Normal School och tjänar inte bara de utbildningsrelaterade, kulturella och sociala behoven för Pennsylvania och andra stater utan även för utlandet. Shippensburg har idag ett elevunderlag på cirka 7 000 heltidsstudenter och 1 300 heltidsakademiker som undervisas av ungefär 300 heltids- och 130 deltidsanställd akademisk personal. Sedan 1985 har många av universitetets ursprungliga historiska byggnader tagits med i det nationella registret National Register of Historic Places.

Ett idealiskt val av utbildningsanstalt
Ett Panasonic VRF-system installerades nyligen i en av Shippensburgs studentbostäder. Efter att tidigare ha övervägt ett 4-rörs vattenburet system kom universitetet fram till att Panasonics lösning var mer kostnadseffektiv. Systemet tillåter att varje sovsal kan värmas eller kylas efter behov och värmeåtervinningen gör hela byggnaden mycket energieffektiv. Panasonics lokala representant, Envirocon Associates, Inc., utformade och genomförde projektet. Förutom att garantera en korrekt installation, utförde Envirocon en omfattande systemdiagnostik och programmering. Det är mycket tydligt att Shippensburg är nöjda eftersom man planerar att installera Panasonics ECOi VRF-system i ytterligare tre byggnader.

More Information

Bergås Terasse

Norge

Vrf-system, Residential

ECOi


System: 2-vägs ECOi-system, 6 UE
Inst. kapacitet: 3 x 76 kW (uppvärmning) 3 x 16 kW (varmvatten)
Ägare:
Block Watne AS, nyinstallation i Drammen (Norge)
Installationsår: 2013

Bakgrund:
Bergås Terasse är ett nytt bostadsrättskomplex, under uppförande i utkanten av Drammen, cirka 50 km väster om Oslo. Det består tre byggnader med 14 lägenheter i varje och ett gemensamt garage under. De första familjerna flyttar in i lägenheterna under sommaren 2013.

Projektutmaning:
Norska regler förbjuder användningen av olje- och gasvärme eller elelement för uppvärmning av nya hus. Den anger även att minst 60 procent av energiförbrukningen måste komma från alternativa eller förnybara källor. Fjärrvärme var inte ett alternativ eftersom det inte finns på orten. Och ett jordvärmesystem var för dyrt.

Lösning: En luftvärmepump ger värme och är kombinerad med ett värmeåtervinningssystem. Varje lägenhet har sin egen luftkanal. Det finns även fyra traditionella vägghängda enheter per hus för de gemensamma utrymmena (entréer och trapphus). Varmvattnet produceras med luftvattenvärmepumpar. Utomhusenheterna är placerade i en separat byggnad, för att minska bullret, spara värdefullt utrymme inomhus och förenkla underhållet.

Energianalys för byggnaden: Husen är byggda i enlighet med de mycket strikta norska byggreglerna TEK10 och har mycket låg energiförbrukning för rumsuppvärmning och varmvatten.

Styrning: Panasonic Intelligent Control med energidistribution via en central styrenhet och fjärrövervakning via webben. I varje lägenhet har den förenklade fjärrkontrollen Panasonic Simplified installerats.

3:e parts kommentarer: Niklas Kiiveri (EcoConsult A/S, Projektledarföretag): Det har funnits många svårigheter under projektets gång men så här långt har de alla lösts under processen. Det finns inget annat jämförbart projekt i de Nordiska länderna så med hjälp från Panasonic åkte vi ut i Europa för att hitta ett så likt som möjligt. Vi fick även bygga upp en ”ny” egen kompetens parallellt med de kunskaper kring vvs, el, ventilation och snickeri som redan var väl etablerade i byggteamet. Byggnaderna kommer kanske även att behöva plats för ett kylsystem. Vår åsikt är att VRF-systemet absolut är ett gångbart alternativ för den framtida byggkulturen i Norden.

Projektering: EcoConsult AS
Installatör: Totaltek AS
Konstruktör: Block Watne AS
Projektledning: EcoConsult AS
Installationsdata
Produktsortiment: ECOi

More Information

Rossåsen

Norge

Luft-vatten värmepumpar, Residential

Aquarea


System: WH-SDF03E3E5, WH-UD03EE5, 5 UE
Inst. kapacitet: 5 x 3 kW
Ägare: Block Watne, nyinstallation inStavanger (Norge)
Installationsår: 2013

Bakgrund: I Rossåsen, cirka 25 kilometer söder om Norges oljehuvudstad Stavanger, har byggföretaget Block Watne uppfört fem lågenergihus.

Projektutmaning: Byggnaderna är så energieffektiva att uppvärmningen av tappvarmvatten förbrukar nästan två gånger så mycket som byggnadens egen uppvärmning. Installation av elektriska varmvattenberedare är förbjudet i norska nybyggen, på grund av mycket restriktiva byggregler, som även anger att minst 60 procent av en byggnads energiförbrukning måste komma från alternativa eller förnybara källor.

Lösning: Block Watne bestämde sig för att installera luftvattenvärmepumpar för varmvattenproduktionen. En 3 kW värmepump i kombination med en 200-liters vattentank är tillräckligt för att uppfylla behoven för ett fyrapersonshushåll och sänker energiförbrukningen till hälften. Jämfört med en elektrisk varmvattenberedare som behöver runt 4 700 kWh/år förbrukar värmepumpen endast 2 240 kWh/år.

Styrning: Styrningen sker med den normala kontrollpanelen som medföljer inomhusenheten.

3:e parts kommentarer: Niklas Kiiveri (EcoConsult A/S, Projektledarföretag): Detta var det första passivhuset för EcoConsult och det har varit ett intressant fall som omfattade användning av höprestanda-utrustning. Detta berodde huvudsakligen på de höga temperaturer som systemet arbetar med samtidigt med en mycket låg energiförbrukning. Vi är mycket nöjda med lösningen hittills och kör nu två av husen med extra energimätare, så att vi grundligt kan dokumentera systemens verkliga prestanda.

Projektledning: EcoConsult
AS Installatör: Dalaker Rør AS
Installationsdata:
Produktsortiment: Aquarea

More Information

Café 40

Spanien

Vrf-system, Restaurants

ECOg


Bakgrund
40 Café är den första café-restaurangen som tillhör den spanska musikradiokanalen ”Los 40 Principales”. Installationen ligger i källaren på en gammal byggnad vid en av Madrids mest aktiva gator. 40 Café syftar till att bli en ny symbol för nattlivet i Madrid.

Projektets utmaningar
Det fanns flera olika utmaningar för genomförandet av projektet. Den första var energibegräsningen i byggnaden. Trots att den ligger i Madrids centrum fanns det en energibegränsning för klimatanläggningar. En annan viktig utmaning var öppningsdatumet. Den snäva tidsbegränsningen var ett krav som ägarna ställde upp. Utomhusenheter installerades på taket med hjälp av en kran. På grund av svårigheten för att skära av trafiken på gatan och krav från byggnadens hyresgäster utfördes den yttre installationen på bara en enda dag innan öppnandet.

Lösningen
ECOg, det gasdrivna VRF-systemet, var den idealiska lösningen för att lösa områdets energibegränsning. Systemet kombinerar sömlöst med Panasonics VRF-inomhusenheter och medger ytterligare anslutningar till ett vattenburet system. Panasonic beställde leverans av enheterna för den enda dag på vilken kranen kunde användas, trots det faktum att systemet ännu inte hade tillverkats. Installationsdatumet var endast
två månader efter tilldelningen av projektet. Detta var möjligt tack vare engagemanget från olika avdelningar samt ledande befattningshavare, vilket understryker Panasonics åtagande för att möta kundernas behov.

Styrning
En pekskärm med PAIMS-styrning (CZ-256ESMC2) installerades för en centraliserad klimatstyrning inklusive pc-programvara och ett webbservergränssnitt.

INSTALLERAD LÖSNING
ECOg-sortimentet (gasdrivet VRF-system)

Utomhusenheter
: ECOg tvåvägs: 1 x U-16GE2E5; 1 x U-20GE2E5; 2 x U-25GE2E5 Hydraulisk modul: 1 x S-500WX2E5

Inomhusenheter: ME-enheter med högt statiskt tryck: 4 x S-224ME1E5; 1 x S-280ME1E5
Standard MF för kanalmontage: 1 x S-140MF1E5; 3 x S-160MF1E5; 1 x S-28MF1E5; 1 x S-73MF1E5; 1 x S-90MF1E5
Väggmonterad MK-enhet: 1 x S-36MK1E5 Styrning: Trådbunden fjärrkontroll: 14 x CZ-RTC2
Centraliserad pekskärm: 2 x CZ-256ESMC2
Programvaran PAIMS: 1 x CZ-CSWKC2

More Information

Hotellkedjan Ramada

Storbritannien

Luftvärmepumpar, Luft till luft – kommersiell användning, Hotels

RAC

Norwich, Storbritannien.
Typ av projekt: Ombyggnad
Installatör: Fridge Spares Wholesalers (FSW)
Installationsår: 2012

Bakgrund:
Efter att lyssnat på feedback från kunderna inledde ägaren för Mercure Norwich Hotel ett projekt för att installera rumsenheter för luftkonditionering för att öka gästernas bekvämlighet.

Projektets utmaningar:
Hotellet krävde snygga inomhusenheter som kunde ge kostnadseffektiv och tillförlitlig luftkonditionering i de 68 gästrummen på hotellet.

Lösning:
45 st. Panasonic Etherea ECONAVI luftkonditioneringsenheter installerades eftersom de nyskapande miljövänliga enheterna visade sig vara en allsidig kostnadseffektiv och energisparande lösning. Panasonics Etherea-sortiment innehåller den innovativa Econavi-tekniken. Econavi kombinerar en intelligent närvarodetektor med en ny dagsljussensor för att upptäcka och reducera slöseri genom att optimera luftkonditioneringens användning i enlighet med rummets tillstånd.

Energianalys:
Hotellrummen följs nu kontinuerligt av Econavis sensorer och övervakningssystem, som upptäcker mänsklig närvaro och aktivitetsnivå och justerar kylning, uppvärmning och luftflödesnivåer därefter.

3:e parts kommentarer:
"I grund och botten var det ECONAVI-systemet på Panasonics väggmonterade luftkonditioneringsaggregat som sålde in oss på det som leverantörer och rådgivare. Vi visste från början att både entreprenörer och konsumenter kan se de uppenbara fördelarna med nya energisnåla Etherea”, säger Peter Emanuel, produktchef för luftkonditionering på FSW.

More Information

DDD Pharmaceuticals

Storbritannien

Vrf-system, Others

ECOi

Bakgrund: Temperaturstyrning och -övervakning är nödvändigt för varje anläggning som hanterar lagring och tillverkning av läkemedel. DDD Pharmaceuticals nya anläggning i Watford behövde inte bara reglerad kylning av lagret utan även uppvärmning och kylning av kontorsdelen.

Projektets utmaningar:
DDD Pharmaceuticals tillhandahåller en komplett service för tillverkning av läkemedelsprodukter för kunder inom sektorerna hälso- och skönhetsvård. För att upprätthålla säkerheten, prestandan och effektiviteten hos produkten behövs, som för de flesta läkemedel, ett noggrant skötsel av den miljö där föremålet tillverkas, lagras och distribueras. Med runt 15 ton produkter inom anläggningen behövdes en pålitlig lösning.

Lösning:
För tillverknings- och lagringsdelen av DDD var Panasonics nya ECOi VRF-sortiment den idealiska lösningen. Sju 16 kW kylkassetter installerades i läkemedelsanläggningen och ytterligare fem för uppvärmning och kylning av kontorsdelen, alla anslutna till samma utomhusenheter.

Energianalys:
För att möta kraven från DDD valde TF Solutions att använda utomhusenheterna Panasonic ECOi med inomhuskassetter. Enheterna kom upp i den smått otroliga årsvärmefaktorn på 4,04 vid kylning och 4,56 vid uppvärmning, vilket ger stora besparingar. Installationen gör även att anläggningen uppfyller förordningen om R22.

3:e parts kommentarer:
”Kraven från DDD, även om de inte var unika, var något komplicerade", förklarar John Wakefield, den som utformade VVS-installationen för DDD. "Medan konstanta och följbara förhållanden krävdes i anläggningen för lagring-och tillverkning av läkemedel, behövde vi också ett system som kunde ge inställbar värme och kyla till övriga delar. Lösningen från Panasonic tillät oss att kombinera bägge dessa behov i ett enda system, vilket möjliggör samtidig drift med endast en uppsättning utomhusenheter.”

More Information

National Grid

Storbritannien

Vrf-system, Public buildings

ECOG

Hinkley, Storbritannien
Typ av projekt: Ombyggnad

Installatör: Pick Everard.
Installationsår: 2012

Bakgrund:
Det utslitna kylsystemet som betjänar National Grids kundtjänst i Hinckley behövde bytas ut. National Grid behövde en pålitlig och kostnadseffektiv lösning.

Projektets utmaningar:
Anläggningen i Hinckley omfattar den mycket viktiga kundtjänsten för gasläckor, som är öppen 365 dagar om året och 24 timmar om dagen. Det var inte bara viktigt att systemet var pålitligt utan även mycket energieffektivt.

Lösning:
Det installerade systemet Panasonic ECO-G tillåter en mycket effektivare styrning och prestanda. Det befintliga systemet hos National Grid, som bestod av två kylanläggningar, byttes ut mot sju stycken Panasonic ECO-G. Användandet av flera system ger en mycket större motståndskraft jämfört med bara en eller två enheter. Om ett fel uppstår ser kombinationen av flera värmepumpar till att systemet fortsätter fungera.

Energianalys:
Installationen av ECO-G-systemet har inneburit en mycket enkel övergång. Inte nog med att enheterna ger en kontinuerlig drift, de har även minskat driftkostnaderna.

3:e parts kommentarer:
”Det installerade systemet Panasonic ECO-G tillåter en mycket effektivare styrning och prestanda”, förklarar Jeff Fleming från Pick Everard, projektets installatörer. ”Med sin mycket höga tillförlitlighet ger ECO-G effektiv styrning och prestanda på individuell nivå. Detta är ett mycket bekvämare metod som reducerar den totala energikonsumtionen och avlägsnar onödigt slöseri, vilket skulle bli resultatet med mer traditionella luftkonditioneringssystem. "

More Information

Petroc College

Storbritannien

Luft-vatten värmepumpar, Public buildings

AQUAREA

Barnstaple, Devon, Storbritannien
Typ av projekt: Nybyggnad
Specificerande företag: Energy Specialists Ltd
Installatör: e-Future Plumbing Installationsår: 2012

Bakgrund: Ett ekohus, som har donerats av de lokala byggarna Loosemore & Son, ger studenterna praktisk utbildning på den senaste energisnåla utrustningen och ger dem några av de första stegen på vägen till att bli kompetenta installatörer i byggbranschen.

Lösning:
Trähuset där det finns en Panasonic värmepump var ursprungligen tänkt att ha samma planlösning som ett modernt hem, med vardagsrum, sovrum, kök och badrum, har nu anpassats för att skapa en utbildningsmiljö med verkstäder, klassrum och kontor.

Energianalys:
Panasonics Aquarea T-CAP monoblocksystem ger studenterna möjligheten att få ett grepp om den senaste värmepumpstekniken. Panasonics T-CAP värmepump producerar vattentemperaturer på 50–55 °C och är ett extremt effektivt sätt att dramatiskt reducera värmekostnaderna med upp till 65 %. Systemet uppnår en imponerande årsvärmefaktor på 4,47.

3:e parts kommentarer:
”Jag gillar Panasonic Aquarea T-CAP. Den är väldigt effektiv och värmer upp snabbt. Vi behövde en högtempererad värmepump för detta jobb och denna var helt rätt. T-CAP är utmärkt för eftermontering eftersom den kan hantera de temperaturer som behövs för radiatorerna i hus av den här storleken, något som andra värmepumpar inte klarar.” Darren Kirk på efuture Plumbing and Renewables

More Information

Restaurangkedjan Carluccios

Storbritannien

Luft-vatten värmepumpar, Restaurants

AQUAREA

Specificerande företag: Oceanair
Installatör: FWP Air Conditioning
Installationsår: 2012

Bakgrund:
Restaurang Carluccios ville installera ett system som skulle ge den önskade volymen varmvatten, med rätt temperatur samtidigt med minskade energikostnader.

Projektets utmaningar:
Efter ett samråd med Carluccios beslutades att deras nya restaurang i Meadowhalls köpcentrum i Sheffield skulle vara den idealiska platsen eftersom den hade rätt egenskaper för att installera ett system med luftvattenvärmepump. Tidigare restauranger i kedjan hade försetts med ett mer traditionellt 12 kW pannsystem.

Lösning:
FWP installerade en 12 kW Aquarea T-CAP monoblockenhet som gör det möjligt för luft ovanför köket att överföras genom kondenseringsenheten som tillhandahåller varmt vatten vid en optimal temperatur. Med en hög årsvärmefaktor ger systemet fyra kW energi för varje kW som det förbrukar. Detta gör Aquarea betydligt mer kostnadseffektiv än ett konventionellt värmesystem.

Energianalys: När Carluccios jämförde Sheffieldrestaurangen med en av sina befintliga restauranger av liknande storlek såg man att energibesparingarna var betydande. För att värma vattnet för dess restaurang i Leeds var kostnaden runt 40 000 kr. medan Meadowhall bara kostade ca 10 000 kr. Dessa betydande besparingar innebär att man kommer att se en avkastning på investeringen på runt två år och har uppnått en årsvärmefaktor på ca 3,91.

3:e parts kommentarer:
Alison Stanton, utvecklingsdirektör på Carluccios sa: "Vi strävar efter hållbarhet när det är möjligt tvärs över vår verksamhet och var angelägna om att pröva en luftvattenvärmepump på vår nya Sheffield-restaurang. Resultaten av studien visar oss att vi kan uppnå betydande besparingar på våra energikostnader och minska vår klimatpåverkan. Vi siktar nu på att installera Aquarea på alla våra nya projekt och möjligen eftermontera systemet på våra befintliga 50 restauranger.

More Information

BASF House

Storbritannien

Luft-vatten värmepumpar, Residential

AQUAREA

Bakgrund: Panasonic samarbetade med Cool Planet (ansvariga för förnybar energi och installation hos British Gas) för att leverera en branschledande, miljövänlig värmelösning för BASF House, en del av det banbrytande projektet Creative Energy Homes vid Nottinghams universitet.

Projektets utmaningar:
Syftet med projektet Creative Homes är att visa på överensstämmelse med den brittiska miljömärkningen ”Code for Sustainable Homes ” med användning av principer för passivhus. Som en av sju bostäder byggda vid Green Close, nära Nottinghams universitets institution för samhällsbyggnad tillåter BASF House bedömning av olika teknik med låga koldioxidutsläpp och förnybar energi, vilket förser universitetet med ovärderlig prestandadata.

Lösning:
Cool Planet har eftermonterat Panasonics banbrytande luftvattenvärmepump Aquarea 9 kW för detta experimenthus för bostadsinnovation och energieffektiv design.

Energianalys:
Aquarea har visat sig mycket effektiv. Den betjänar denna tvåvåningsbostads vattenburna radiatorsystem och klarar av att höja vattentemperaturen i varmvattenberedaren från 27 °C (typiskt nattligt börvärde) upp till 43 °C (typiskt acceptabel varmvattentemperatur) inom en timme.

3:e parts kommentarer:
Xiaofeng Zheng, doktorand vid Nottingham , tillägger "Vi är mycket imponerade av Panasonics Aquarea luftvattenvärmepump. Vi blev förvånade både av dess intelligens och förmåga att göra våra liv som hyresgäster lättare. Det är otroligt hur tyst och lättanvänd den är.”

More Information

Panasonic team & partners help you build your project. Kontakta oss