Ventilation VRF-system

Högre besparingar med användning av luftbehandslingsaggregat-kit, luftridåer och ventilationsåtervinnings-system.

Luftridå med DX-batteri

Högeffektiva luftridåer anslutna till din VRF-installation. EC-fläktmotor för smidig drift och effektiv prestanda. Två typer av luftflöden: Jet-Flow och Standard. Enkel rengöring och underhåll.

Ventilation med energiåtervinning

Dämpar förändringarna av inomhustemperaturen samtidigt som den ger frisk luft. Återvinner upp till 77 % av värmen i den utgående luften och ger en ekologisk och energieffektiv byggnad.