Aggregat med miljövänligt köldmedium (CO2)

Välj det gröna alternativet från Panasonic


Naturlig koldioxid/R744
R744-köldmediet ger större energibesparing och lägre koldioxidutsläpp än R404A. ODP=0 och GWP=1 motsvarar ett naturligt ämne.
Inverter+
Inverter Plus-klassificeringen används för Panasonics mest högpresterande system.
Högeffektiv kompressor
Kraftfull tvåstegs koldioxidkompressor från Panasonic. Levererar höga prestanda året runt.
Supertyst
Systemen är extremt tysta. Lägsta ljudnivå är 35,5 dB(A) vid 10 m för modellen 200VF5.
Driftområde upp till 43 °C
Systemet klarar upp till 43 °C, vilket möjliggör installation på många olika platser.
Rostskyddsbehandlat
Valbar lamelltyp med eller utan rostskyddsbehandling. Rostskyddsskiktet förlänger livslängden genom att förhindra saltskador.
Värmeåtervinningsport
Värmeåtervinningsport kan väljas till, för att sänka driftkostnaderna. genom att använda överskottsvärme från kylning som energikälla för uppvärmning.
Automatisk fläkt
Mikroprocessorn justerar koldioxidsystemets fläktvarvtal automatiskt för energioptimerad drift.
5 års garanti på kompressorn
Utomhusenhetens kompressor (för hela serien) omfattas av fem års garanti.
Kan anslutas till BMS
Systemet kan hanteras via ett anslutet övergripande övervakningssystem.


Varför koldioxid?
Koldioxid: Naturligt köldmedium
EU:s f-gasförordning är en viktig prioritet för länder i Europa. Direktivet säkerställer överensstämmelse med Kigali-tillägget som stöder det internationella arbetet med att minska växthusgasutsläppen och övergå till klimatvänlig HFC-fri teknik.
I kylningsbranschen är koldioxid (R744) på väg tillbaka. Av miljömässiga skäl driver lagstiftarna igenom krav på att i högre grad börja använda ”alternativa” köldmedier, som koldioxid.
Koldioxid är en miljövänlig lösning med ett ODP-värde lika med noll och ett GWP-värde (Global Warming Potential) lika med 1, vilket motsvarar ett naturligt ämne i atmosfären.
I Europa genomförs övergången till HFC-fria alternativ stegvis, alltsedan f-gasförordningen antogs 2015.
Länder runtom i världen förbereder övergången genom att införa nödvändig lagstiftning för minskad användning av HFC.

I Europa erbjuder Panasonic en koldioxidbaserad kylningslösning, som ett sätt att bidra till minskad global uppvärmning och främja tillgång till miljövänliga alternativ i handeln. Följande tabell visar hur R744 (koldioxid) står sig beträffande miljöpåverkan och säkerhet.

ODP (Ozone Depletion Potential) = 0

GWP (Global Warming Potential) = 1

CO2. Nästa generations köldmedium: ODP: 0 - GWP: 1 - Ej brandfarligt - Toxicitet: Nej

Ammoniak. Nästa generations köldmedium: ODP: 0 - GWP: 0 - Milt brandfarligt - Toxicitet: Ja

Isobutan. Nästa generations köldmedium: ODP: 0 - GWP: 4 - Brandfarligt - Toxicitet: Nej

Nuvarande R410A-köldmedium: ODP: 0 - GWP: 2 090-3 920 - Ej brandfarligt - Toxicitet: Nej

Jämförelse av koldioxidutsläpp 
1 - Enhet: ton/år 
2 - Frystemperatur 
3 - Kyltemperatur 
4 - Totalt (våra resultat i Japan) 
5 - Direkt påverkan motsvarar effekten av köldmedieläckage för R744 (koldioxid) jämfört med R404A.
6 - Indirekt påverkan motsvarar koldioxidutsläpp härrörande från effektförbrukning hos koldioxidenhet och konventionella enheter.


ENERGIBESPARING:

25,4 % frys

16,2 % kyl


KOLDIOXIDUTSLÄPP:

67 % minskning