Banner

Sekretessmeddelande för Panasonic
Panasonic hanterar din sekretess och dina personuppgifter med yttersta respekt. Vi uppfyller EU:s förordning för skydd av personuppgifter.
Det här sekretessmeddelandet syftar till redogör för hur vi använder information som vi samlar in om dig (”personuppgifter”, se förklaring nedan). Vi har försökt att förklara vad vi gör så detaljerat att du enkelt hittar informationen du söker efter och kan välja att läsa mer via en länk. Om du ändå inte hittar informationen du behöver kan du begära den genom att mejla till info.se@panasonicproclub.com.
Sekretessmeddelandet gäller för enheter, produkter, webbplatser eller applikationer som hänvisar eller länkar till sekretessmeddelandet (kallas gemensamt ”tjänster”) och gäller oavsett om du kommer åt våra tjänster via dator, mobiltelefon, surfplatta, teve eller någon annan enhet.
Klicka på länkarna nedan om du vill läsa mer om vår sekretesspolicy:
1. Vilka är vi?

2. Vad är en personuppgift?

3. Vilka personuppgifter samlar Panasonic in om dig?
A. Personuppgifter som du överlämnar direkt
B. Information om din användning av tjänsterna
C. Personuppgifter från tredje part
D. Andra sätt som vi använder för att in personuppgifter

4. Hur använder vi dina uppgifter?

5. Vilka delar vi informationen med?

6. Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

7. Tillgång till dina personuppgifter samt dina rättigheter

8. Datalagring – så länge sparar/lagrar vi dina personuppgifter

9. Länkar och produkter från tredje part för våra tjänster

10. Cookies

11. Dina valmöjligheter (exempelvis marknadsföringsmejl med mera)

12. Personuppgifter om barn

13. Ändringar av sekretessmeddelandet

14. Kontakta oss/mer information

1. Vilka är vi?

I. Panasonic Nordic, Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna, Sweden, SE516407317201, https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ (”Panasonic”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).

II. Vi är en del av Panasonic Corporation vars huvudkontor ligger i Kadoma i Osaka-prefekturen i Japan.

III. Vi har ett antal bolag som du hittar här: http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

2. Vad är en personuppgift?

Inom ramen för det här sekretessmeddelandet består en personuppgift av information som är relaterad till dig och/eller information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Exempel på information som identifierar dig är namn, adress, telefonnummer, fotografier, betalningsuppgifter, ID-numret på en specifik Panasonic-produkt eller -enhet, positionsdata, en onlineidentifikator (exempelvis cookieidentifikatorer och din IP-adress) eller en eller flera faktorer som är relaterade till din fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. När vi kombinerar annan information (d.v.s. information som inte i sig självt kan identifiera dig) med personuppgifter behandlas kombinationen som en personuppgift.

3. Vilka personuppgifter samlar Panasonic in om dig?

A. Personuppgifter som du överlämnar direkt
En del av tjänsterna vi erbjuder ger dig möjlighet att direkt överlämna personuppgifter till oss.
När du skapar ett konto eller en profil hos Panasonic
När du skapar ett konto eller en profil på en av Panasonics webbplats eller applikationer (exempelvis när du registrerar en produkt för att får förlängd garanti eller anmäler dig som Panasonic-partner) ber vi dig ange vissa personuppgifter, bland annat namn och e-postadress. Alla Panasonic-konton du skapar skyddas med lösenord. Vi använder ditt namn för att verifiera ditt konto när du kontaktar vår kundtjänstpersonal eller kontaktar oss av andra anledningar.
När du kommunicerar med Panasonic
När du kontaktar oss med en säljförfrågan eller interagerar med vår kundtjänstpersonal via e-post, telefon eller ett personligt möte så kanske vi samlar in personuppgifter, exempelvis namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och önskade kontaktvägar. Vi kanske också samlar in uppgifter om de produkter/enheter från Panasonic som du äger, exempelvis serienummer och inköpsdatum. Vi kanske också skapar loggar/rapporter som kan användas för diagnostisering av produkt- eller applikationsprestandaproblem och registrerar information kopplad till dem. Vi använder informationen för att ge dig kund- och produktsupport. Vi kanske läser av dina relevanta konton/profiler hos Panasonic för att ge dig den hjälp eller support du behöver, har begärt eller som är nödvändig. Vi kanske också registrerar och granskar dina konversationer med vår kundtjänstpersonal (exempelvis om du kontaktar oss via telefon) i utbildningssyfte och för att hantera reklamationer, eller granskar den information du har lämnat i samband med frivilliga kundundersökningar. Vi registrerar och/eller granskar bara dina konversationer med oss om vi har tillåtelse till det enligt gällande lagar, och vi meddelar alltid dig när det sker.
B. Information om din användning av tjänsterna
Vi kanske samlar in information om hur du använder våra tjänster via programvara i din enhet eller produkt från Panasonic och andra metoder, eller utifrån hur du använder våra onlineapplikationer. Exempelvis kanske vi samlar in:
I. Enhets-/produktinformation – exempelvis maskinvarumodell, IMEI-nummer för produkten/enheten, MAC-adressen till enhetens trådlösa nätverkskort och mobiltelefonnumret som används av enheten, information om mobilnätverket, operativsystemet i din mobila enhet, typen av mobilwebbläsare du använder, tidszonsinställningar och andra unika enhetsidentifikatorer, IP-adress, operativsysteminformation och inställningar i enheten du använder för att komma åt tjänsterna.

II. Logginformation – exempelvis tid och varaktighet för din användning av tjänsten, sökfrågor som du anger via tjänsterna och annan information som lagrats i cookies som vi har sparat i din produkt/enhet eller vår applikation.

III. Positionsinformation – exempelvis produktens eller enhetens GPS-signal eller information om närliggande WiFi-accesspunkter och mobilmaster som kan överföras till oss när du använder vissa tjänster. En del av våra positionskompatibla tjänster fungerar bara när du har angett dina personuppgifter. Om du vill använda en viss funktioner ombeds du godkänna att dina data används för det syftet. Du kan när som helst återta ditt godkännande genom att ändra inställningarna i din enhet/produkt.

C. Personuppgifter från tredje part
Vi kanske tar emot personuppgifter från tredje part (d.v.s. andra företag). Mer information om detta finns nedan:
Information från allmänt tillgängliga källor
Vi kanske tar emot personuppgifter om dig från allmänt tillgängliga källor ifall sådan mottagning sker enligt gällande lagar. Dessa uppgifter kanske vi kombinerar med annan information som vi får från dig eller som rör dig.
Vi kanske också tar emot information om dig från sociala nätverkstjänster om du väljer att ansluta till sådana tjänster.
D. Andra sätt som vi använder för att in personuppgifter
Vi kanske samlar in personuppgifter om dig på andra sätt. Mer information om detta finns nedan:
Elektroniska anslagstavlor och forum
En del av Panasonics webbplatser och applikationer innehåller elektroniska anslagstavlor, forum, chattfunktioner, bloggar och liknande funktioner (”communitymeddelanden”) som du kan använda för att publicera information, meddelanden och annat material. När du överlämnar personuppgifter via sådana tjänster uppmanar vi dig att vara mycket försiktig, eftersom uppgifterna kan bli allmänt tillgängliga även för våra webbplatsbesökare och för allmänheten.
För att vi ska få delta i communitymeddelanden måste vi samla in vissa personuppgifter inom en registreringsprocess. Uppgifterna omfattar namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum och kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress och telefonnummer).
Kampanjer, spel, prisdragningar och tävlingar
Om du deltar i kampanjer, tävlingar, onlinespel, prisdragningar eller liknande kampanjer (”aktiviteter”) kanske vi använder personuppgifterna som du överlämnar för att administrera aktiviteterna. När vi administrerar sådana aktiviteter kanske vi ber dig att överlämna vissa personuppgifter, som bland annat kan omfatta namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum och kontaktuppgifter (exempelvis adress och telefonnummer).
Ifall reglerna eller villkoren för hantering av dina personuppgifter i dessa kampanjer är i konflikt med det här sekretessmeddelandet så har den aktuella kampanjens regler och villkor högre prioritet. Vi rekommenderar att du noggrant granskar alla aktivitetsspecifika regler.
Abonnemang och nyhetsbrev
Om du abonnerar på våra marknadsföringsmeddelanden eller nyhetsbrev samlar vi kanske in personuppgifter i dig så att vi kan tillhandahålla tjänsten. Personuppgifterna som behövs omfattar din e-postadress och ditt postnummer. Vi tillhandahåller enbart sådana abonnemangstjänster för dig i enlighet med gällande lagstiftning och på din uttryckliga begäran.
När du laddar upp personuppgifter till en av Panasonics webbplatser eller onlineapplikationer
Utöver ovanstående kanske vi också samlar in personuppgifter som du överlämnar genom att ladda upp innehåll (exempelvis certifikat eller fotografier) till våra webbplatser eller onlineapplikationer. I sådana fall kanske följande personuppgifter insamlas så att innehållet kan publiceras på våra webbplatser eller i våra onlineapplikationer: ditt namn, din e-postadress och eventuella personuppgifter i innehållet som du väljer att ladda upp. All eventuell insamling av sådana uppgifter sker enbart enligt gällande lagar.
Aktiviteter relaterade till webbplats- och kampanjrespons
Om du har godkänt våra spårningscookies spårar våra automatiska marknadsföringssystem din respons på webbplatsen och kampanjer (exempelvis besök på branschmässor eller nyhetsbrev som du klickat på). Det gör vi för att bättre förstå våra kunder och göra marknadskommunikationen relevantare för kunderna.
Panasonic Business Partner Portal
Om du vill bli en Panasonic-partner behöver vi samla in grundläggande uppgifter om företaget, medarbetaren som registrerar företaget (namn, e-post, telefonnummer) och vilka av Panasonics produkter som företaget är intresserat av att stödja.
Panasonic Training
Verktyget Panasonic Training är en utbildningsplattform som används för att utbilda Panasonics affärspartner elektroniskt eller öga mot öga. Det loggar utbildningsresultaten för alla deltagande partnermedarbetare. Personuppgifterna som registreras är namn, e-post och utbildningsresultat.
4. Hur använder vi dina uppgifter?
Vi kanske använder personuppgifterna som vi samlar in i följande syften:
I. Registrering av produkter/enheter – för att registrera dig, din enhet eller din produkt för någon av våra tjänster,
II. Tillhandahålla tjänster – för att tillhandahålla våra tjänster eller specifika funktioner som du begär, även sådana som behövs för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig (exempelvis produkt- eller enhetsgarantier),
III. Undersökningar – för att be om dina åsikter eller kommentarer på våra tjänster och för att utföra andra undersökningar,
IV. Anpassat innehåll och innehållsstyrning – för att tillhandahålla anpassat innehåller och lämna rekommendationer baserat på dina tidigare aktiviteter kopplade till våra tjänster. Vi kanske använder personuppgifter för att effektivare styra dig mot tjänster, innehåll, rekommendationer, annonser och kommunikation från oss (läs mer om detta i vår cookiepolicy),
V. Annonsering – för annonsering, exempelvis för att tillhandahålla anpassade annonser och sponsrat innehåll och för att skicka marknadsföringskommunikation till dig,
VI. Analyser – för bedömning och analys av Panasonics marknad, kunder, produkter, enheter och andra tjänster (vilket kan omfatta att vi ber dig lämna synpunkter på våra produkter och tjänster och genomföra kundundersökningar),
VII. Statistik – för att skapa anonym och aggregerad statistik om hur våra tjänster används. Sådana anonymiserade uppgifter kanske delas med tredje part,
VIII. Förbättringar av tjänster – för att utveckla och förbättra nya och befintliga produkter och tjänster från Panasonic samt rekommendationer, marknadsföring och annan kommunikation och för att lära oss mer om dina önskemål,
IX. Kundsupporttjänster – för att ge kundsupporttjänster för din enhet eller produkt eller för att hantera andra eventuella supportförfrågningar (exempelvis reklamationer),
X. Förebygga brott – för att förebygga eller upptäcka bedrägerier eller brott,
XI. Affärsmässiga syften – för affärsbevakning och intern informationslagring,
XII. Publicera dina kommentarer – ifall du laddar upp recensioner, kommentarer eller annat innehåll om våra produkter eller enheter till våra webbplatser eller applikationer eller ifall du har svarat på en frivillig enkät kanske vi länkar till, publicerar eller offentliggör dina kommentarer, även i våra egna annonser,
XIII. Juridiska åtaganden – för att uppfylla juridiska förpliktelser,
XIV. Tävlingar och kampanjer – för att genomföra prisdragningar, tävlingar och andra kampanjer eller erbjudanden där det är tillåtet enligt lag,
XV. Utbildning – för personalutbildning och kvalitetssäkring, i synnerhet relaterat till vår kundtjänstpersonal och
XVI. Uppdateringar – för att kommunicera med dig, även om ditt konto, dina profiler eller dina transaktioner med oss, ge dig viktig information om dina produkter, enheter, applikationer eller andra tjänster, skicka meddelanden om innehållsliga förändringar av sekretessmeddelandet och, där det tillåts av dig och enligt gällande lag, översändning av marknadsföring, erbjudanden och kampanjer för våra tjänster.
Lagen ger oss möjlighet att använda personuppgifter enligt informationen ovan, baserat på att vi agerar i vårt eget ”berättigade intresse”.

Produktåterkallning – ifall det i sällsynta fall inträffar att Panasonic behöver återkalla en produkt, även om det görs av säkerhetsskäl, används dina uppgifter för att kontakta dig och ge instruktioner för hur du returnerar produkten.
Marknadsföringskommunikation
Panasonic kanske använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev eller andra meddelanden via post, e-post, telefon och/eller textmeddelanden (SMS), men enbart om du har godkänt det eller om vi har tillåtelse att göra det enligt gällande lag. Mer information om detta finns i avsnittet ”Dina valmöjligheter” i det här sekretessmeddelandet.
Kombinera personuppgifter
Vi kanske kombinerar personuppgifterna om dig som vi samlar in (inklusive information som mottagits från andra Panasonic-bolag) i den omfattning som är tillåten enligt lag. Exempelvis kanske vi kombinerar flera olika databaser där dina personuppgifter finns, så att vi kan förbättra våra supporttjänster och tillhandahålla mer anpassat innehåll (exempelvis marknadsföring och annonser).
5. Vilka delar vi informationen med?
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part så att de ska kunna använda den självständigt för egen marknadsföring eller andra affärssyften. Men vi kanske delar dina uppgifter med följande organ:
I. Panasonic-bolag
Vi behöver kanske överföra dina personuppgifter till andra Panasonic-bolag för att kunna tillhandahålla tjänsterna eller annan hjälp som du begär. Alla Panasonic-bolag är ålagda att tillämpa sekretessåtgärderna i det här sekretessmeddelandet eller i andra sådana meddelanden som de förmedlar till dig.
II. Tjänstleverantörer
Vi anlitar för vissa tjänster tredjepartsleverantörer som hjälper oss administrera vissa aktiviteter och tjänster för vår räkning, exempelvis callcenterleverantörer som anlitas av Panasonic för kundsupport, dataförsörjning, datarensning, genomförande av köp och leverans av produkter, bearbetning av betalkortsinformation, sändning av post och e-postmeddelanden, sändning av textmeddelanden (SMS), presentation av annonser, analys av hur våra tjänster används, uppföljning av våra marknadsföringskampanjers effektivitet, ge användarna möjlighet att ansluta till sina sociala nätverk och tillhandahållande av tjänster för bedrägerikontroll och support. Vi kanske delar personuppgifter om dig med sådana tredjepartsleverantörer av tjänster enbart i syftet att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning. Leverantörerna agerar enbart enligt våra instruktioner. Här är några exempel på tredjepartsleverantörer som vi anlitar för vissa tjänster:
a. Leverantörer av e-posttjänster – molntjänster från Marketo och Oracle Marketing Cloud används för att skicka e-postmeddelanden till dig enligt dina önskemål för marknadsföring,
b. Leverantörer av analystjänster – analystjänstleverantörer anlitas för att hjälpa oss förstå hur våra produkter/enheter eller andra tjänster används och ger oss möjlighet att förbättra våra tjänster. För närvarande anlitar vi analystjänstleverantörerna Google Analytics, Marketo och Oracle Marketing Cloud. Mer information finns i vår cookiepolicy.
III. Leverantörer av sociala nätverk
Vi kanske överlämnar dina personuppgifter, exempelvis din e-postadress, till vissa leverantörer av sociala nätverk så att de kan hjälpa oss att visa annonser om våra tjänster på dina sidor i det sociala nätverket. Vi delar bara dina personuppgifter med leverantörer av sociala nätverk i enlighet med dina marknadsföringsönskemål och gällande lag.
IV. Tredje part om det krävs enligt lag eller för att skydda våra tjänster
Vi delar med oss av dina personuppgifter för att följa tillämpliga lagar eller svara på giltiga juridiska processer, även sådana där polis eller andra myndigheter är inblandade, för att skydda våra kunder (exempelvis förhindra skräppost eller begå bedrägeribrott mot dem som använder våra tjänster), för att genomdriva och upprätthålla säkerheten hos våra tjänster (exempelvis förhindra eller stoppa attacker på våra system eller nätverk) eller för att skydda Panasonics rättigheter eller egendom, inklusive att upprätthålla regler eller överenskommelser rörande användningen av våra tjänster.
V. Anonym statistik
Vi förbereder och utvecklar anonyma, aggregerade eller allmänna data och statistikuppgifter av olika skäl (enligt informationen i det här sekretessmeddelandet). Eftersom informationen är anonym (d.v.s. du kan inte identifieras med hjälp av den) betraktar vi inte informationen som en personuppgift. Därmed kanske vi delar den med tredje part (exempelvis våra dotterbolag, partner, annonsörer eller på andra sätt).
VI. Andra parter i samband med affärstransaktioner
Vi kanske överlämnar dina personuppgifter till tredje part (eller ett annat Panasonic-bolag) inom ramen för omorganiseringar, sammanslagningar, övergångar, försäljningar, samriskprojekt, uppdrag eller andra avyttringar/omfördelningar av hela eller delar av Panasonics verksamhet, tillgångar eller lager, även kopplat till konkurser eller liknande processer utan några begränsningar.
VII. Konkurrerande tredjepartsleverantörer
Vi kanske överlämnar dina personuppgifter till tredjepartssponsorer för vinstdragningar, tävlingar, kostnadsfria prisdragningar och liknande kampanjer. Dessa tredjepartsleverantörer rapporteras till dig innan du deltar i tävlingen, vinstdragningen, prisdragningen eller den aktuella kampanjen.
VIII. Andra parter med ditt godkännande eller enligt din anvisning
Vi kanske delar personuppgifter om dig med tredje part när du godkänner eller begär att så sker.
Flera av Panasonics tjänster ger dig möjlighet att ladda upp och dela vissa personuppgifter, exempelvis meddelanden, fotografier, filmer och annat innehåll. Alla personuppgifter som du väljer att ladda upp och dela via en offentligt tillgänglig profil kan visas av och är åtkomlig för andra. Var därför försiktig när du använder sådana tjänster från Panasonic.
6. Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?
Panasonic har vidtagit omfattande fysiska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna som vi samlar in inom ramen för våra tjänster. Men även om vi vidtar omfattande åtgärder för att skydda dina personuppgifter finns det inga fullständigt säkra webbplatser, produkter, enheter, onlineapplikationer eller dataöverföringar, datorsystem eller trådlösa anslutningar. Därför kan vi inte garantera att dina personuppgifter är skyddade.
Plats för personuppgifter
Personuppgifterna som vi samlar in från dig lagras och behandlas inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Kryptering
Alla personuppgifter som du lämnar till oss registreras, överförs och lagras med hjälp av kryptering. Informationen lagras i mycket säkra datacenter.
Andra säkerhetsåtgärder
Informationssäkerhetsarbete, där skyddet av personuppgifter ingår, utförs globalt inom Panasonics program ISM (Information Security Management). Alla mål, standarder och implementerade åtgärder organiseras i globalt gällande policyer, standarder och riktlinjer. Alla centrala europeiska IT-system bedöms externt och omfattas av förordningen för ISO 27001-certifiering. Programmet och alla dess delar följer en tydlig och årlig PGSM-metod för att upprätthålla all informations konfidentialitet, integritet och tillgänglighet under hela dess livscykel från insamling till destruering.
Användning av sociala medier och forumfunktioner
Vissa tjänster innehåller funktioner för sociala nätverk, chattrum eller forum. Du bör se till att du inte skickar personuppgifter som du inte vill ska synas, insamlas eller användas av andra användare när du använder dessa tjänster.
7. Tillgång till dina personuppgifter samt dina rättigheter
Panasonic samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter enligt dina rättigheter som styrs av gällande dataskyddslagar.
Dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar omfattar rätten att komma åt en kopia av dina personuppgifter, rätten att begära radering eller uppdatering av felaktiga personuppgifter och rätten att i vissa situationer invända mot att eller hur vi behandlar dina personuppgifter. Rätt att återta godkännande – om du har godkänt att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att när som helst återta sådana godkännanden. Om du vill återta ditt godkännande för behandling ber vi dig kontakta oss via kontaktvägarna som anges i slutet av det här sekretessmeddelandet.
Hävda dina rättigheter
Om du vill hävda någon av dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar ber vi dig kontakta oss via kontaktvägarna som anges i slutet av det här sekretessmeddelandet. Vi besvarar din förfrågan utan dröjsmål och allra senast inom en månad från mottagningen av den ifall inte gällande dataskyddslagar medger längre svarstider. Vi kanske tar ut en rimlig avgift för att hantera din förfrågan och vi meddelar dig om avgiften. Observera att vi bara tar ut en avgift om vi har rätt att göra det enligt gällande dataskyddslagar.
Klagomål
Om du är osäker på om vi har respekterat dina lagstadgade rättigheter enligt gällande dataskyddslagar kan du kontakta Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/), som är dataskyddsmyndigheten i Sverige där Panasonic Nordic, en filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, har sitt säte. Om du befinner dig utanför Sverige kan du kontakta din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd.
8. Datalagring – så länge sparar/lagrar vi dina personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det behövs för att tillgodose det syfte i vilket personuppgifterna samlades in.
Vi klassificerar personuppgifter i följande specifika kategorier med olika lagringstider:
• Tävlingsdeltagande – 1 år.
• Godkännande av marknadsföring – sparas som ett godkännande tills du avbryter abonnemanget, därefter sparas din information i en spärrlista för att vi ska kunna uppfylla din begäran.
• Kontaktformulär eller inkommande säljförfrågningar via telefon – 1 år.
• Garantiregistrering och kundtjänstsamtal – 5 år. Vi kanske behöver kontakta dig i samband med produktåterkallningar (hälsa och säkerhet).
• Kunder och partner – 6 år från vår senaste kontakt med dig (e-post, möte, telefonsamtal).
Observera: Om dina personuppgifter tillhör mer än en kategori tillämpas den längsta föreskrivna lagringstiden. Om dina personuppgifter inte längre behövs för det syfte de samlades in för, eller om gällande lag ställer motsvarande krav, så raderas de och/eller återlämnas till dig enligt gällande lag.
9. Länkar och produkter från tredje part för våra tjänster
Våra webbplatser, applikationer och produkter kan innehålla länkar till andra tredjepartswebbplatser som inte tillhandahålls av Panasonic. Våra webbplatser eller dina produkter och enheter kan innehålla applikationer som kan laddas ner från externa leverantörer. Dessa länkade webbplatser och applikationer står utanför Panasonics kontroll och vi ansvarar inte för innehållet i dem eller hur de hanterar sekretess. Om du väljer att använda webbplatser eller applikationer från tredje part, så styrs insamlingen av personuppgifter på webbplatsen eller applikationen av den tredje partens sekretesspolicy. Vi rekommenderar dig starkt att läsa igenom sekretesspolicyerna för alla tredje parter som du överlämnar personuppgifter till.
10. Cookies
Vad är cookies?
Panasonic och vissa andra tredje parter som tillhandahåller innehåll, annonser eller andra funktioner i våra tjänster kanske använder cookies och andra tekniker i vissa delar av tjänsterna. Cookies är små textfiler som kan avläsas av en webbserver i domänen som lagrade cookien på din hårddisk. Vi kanske använder cookies för att spara dina inställningar och val, hjälpa dig med inloggning, presentera riktade annonser och analysera webbplatsdriften.
Mer information om cookies
Mer information om vad cookies är, hur Panasonic och andra externa parter använder dem samt information om hur cookies kan inaktiveras finns i vår cookiepolicy (https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/general/cookies/).
11. Dina valmöjligheter (exempelvis marknadsföringsmejl med mera)
Vi och andra Panasonic-bolag kanske använder dina personuppgifter (exempelvis kontaktuppgifter – namn, adress, e-postadress, telefonnummer med mera) för att skicka marknadsföringsrelaterad information via post, e-post, telefon eller textmeddelande (SMS) relaterad till Panasonics produkter, enheter och andra tjänster enligt dina inställningar för kontakt och e-post i ditt PRO Club-konto.
När du köper produkter eller en enhet från Panasonic, kontaktar vår kundtjänstpersonal, skapar ett konto eller en profil för någon av våra tjänster eller abonnerar på en av våra tjänster kanske du erbjuds möjlighet att välja att ta emot (eller välja att avstå om det medges av gällande lag) sådan marknadsföringskorrespondens.
Vi delar inte personuppgifter med tredje part i tredje parters marknadsföringssyften.
Vi kanske använder dina personuppgifter för att personanpassa och bättre rikta vår marknadskommunikation för att i möjligaste mån se till att alla marknadsföringsmeddelanden är relevanta för dig.
Om du vill avstå från att ta emot marknadsföringsmeddelanden från Panasonic ber vi dig uppdatera dina e-post- och kontaktinställningar i ditt PRO Club-konto eller klicka på ”Avsluta prenumeration” i något av de marknadsföringsmejl eller marknadsföringsmeddelanden (SMS) som du fått från oss.
12. Personuppgifter om barn

I. Vem är ett barn?
Panasonic betraktar en person om ett barn om vederbörande är yngre än 16 år eller annan lägre ålder som specificeras av gällande dataskyddslagar.
II. Samlar vi in personuppgifter från barn?
Vi samlar inte avsiktligt in, eller försöker att avsiktligt samla in, personuppgifter från eller om barn utan godkännande från en förälder eller målsman. Om vi samlar in personuppgifter från barn vidtar vi alltid rimliga åtgärder för att bekräfta att det har godkänts eller tillåtits av barnets förälder eller målsman.
III. Vad gör vi när barn skickar personuppgifter till oss?
Om vi får reda på att personuppgifter som skickats till oss rör ett barn, och det inte har godkänts av barnets förälder eller målsman, vidtar vi rimliga åtgärder för att:
• radera personuppgifterna snarast eller
• om radering inte är möjlig – se till att personuppgifterna inte används i något syfte och inte heller överlämnas till någon tredje part.
IV. Frågor från föräldrar eller målsmän
Om du är förälder eller målsman och undrar hur Panasonic behandlar ditt barns personuppgifter ber vi dig kontakta oss via de kontaktvägar som anges i avsnittet nedan med mer information.
Ändringar av sekretessmeddelandet
Det är också viktigt att du regelbundet kontrollerar om sekretessmeddelandet har ändrats, eftersom vi då och då reviderar det. Texten ”Senast uppdaterad den” anger när policyn senast uppdaterades, och eventuella ändringar träder i kraft när det reviderade sekretessmeddelandet publiceras.
Vi meddelar dig ifall ändringarna är väsentliga, och om det krävs enligt gällande lag så skaffar vi ditt godkännande först. Vi tillhandahåller det här meddelandet via e-post eller aviserar ändringarna på Panasonics webbplats eller via eventuella relevanta tjänster.
13. Kontakta oss/mer information
Kontakta oss om du har frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter eller om du vill korrigera, spärra, beriktiga, invända mot, komma åt eller återta ditt godkännande av någon del av det här sekretessmeddelandet eller om du vill radera någon av dina personuppgifter:

I. Via post:
[■DPO]
Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Tyskland
Sundbybergsvägen 1, 171 73 Solna
Sverige
SE516407317201

II. Via e-post:
info.se@panasonicproclub.com
III. Via telefon:
0046-0856642688 (måndag till fredag 9–17)