Mini ECOi LZ2-serien R32

För bostäder och kommersiella mindre lokaler. Det mest flexibla VRF-systemet någonsin.
Uppfyller kraven för kommersiella lokaler.
Branschledande: 8 HP och 10 HP Mini VRF-enheter med R32.


Mini ECOi LZ2-serien 4–10 HP - R32

Enastående effektivitet i kompakt format och jämn drift även i extrem omgivningstemperatur.

1

Lågt GWP och mindre köldmediemängd.

I den nya Mini ECOi LZ2-serien används miljövänligt R32-köldmedium – den totala köldmediemängden minskar med minst 20 % och GWP-värdet sänks med 75 %*.

* Förutsatt att R32 används och den totala mängden köldmedium minskas.

2

Enastående effektivitet vid de tuffaste omgivningsförhållandena.

Den uppgraderade LZ2-serien levererar bättre prestanda och ger stora besparingar, med SEER-värden på upp till 8,5 och SCOP-värden på upp till 5,05 (för 4 HP-modellen). Vårt sortiment av utomhusenheter för spannet 12–28 kW fungerar i extrema omgivningstemperaturer – ned till -20 °C i värmedrift och upp till 52 °C i kyldrift  – vilket ger ett mycket brett driftområde.

3

Mer flexibilitet för ditt projekt.

ECOi LZ2-serien ger enkel installation med långa rörlängder, litet fotavtryck och låg vikt. Många olika inomhusenheter, som stöder Panasonics detektor för upptäckt av köldmedieläckage (tillval), ger installatören mer flexibilitet. En rad fristående och centrala styrenheter, de senaste versionerna av Smart och Service Cloud samt appar för slutanvändare och installatörer ger en fullt anpassningsbar övervaknings- och styrlösning.


Minimal miljöpåverkan

GWP MINSKAT MED
75 %

Panasonics LZ2-serie har utformats för att ge ett system med minimal miljöpåverkan. Det gäller under hela systemlivslängden, tack vare R32-köldmedium med lågt GWP.


Stora besparingar

VRF med enastående energibesparing.

Överlägset SEER-värde (8,50) och SCOP-värde (5,05).

Brett driftområde: -20 °C (värme) till 52 °C (kyla).

 • Förbättrat skydd 24/7. Nytt och unikt inomhussystem med nanoe™ X – hydroxylradikaler i vatten
 • SEER-nivåer upp till 8,50 och SCOP-nivåer upp till 5,05 (för 4 HP-modellen)
 • Lågt GWP och kraftigt minskad köldmediemängd
 • Förbättrad anslutbarhet, med CONEX fjärrkontroller och stöd för app, Smart och Service Cloud-tillämpningar samt kommunikationsprotokoll för uppkoppling mot överordnat styr (DUC)
 • Brett sortiment av anslutningsbara enheter möjliggör många olika installationer med eller utan riskminimering för köldmedium
 • Kapacitetsförhållande inomhus/utomhus har ökat med 150 %
 • Tyst driftläge med liten kapacitetssänkning
 • Panasonics höga kvalitet, med Panasonics kompressorer och exakt temperaturreglering från utloppstemperaturgivare i inomhusenheten
 • Kontinuerlig drift vid extrema omgivningstemperaturer: -20 °C (värme) till 52 °C (kyla)
 • Flexibla riskminimeringsfunktioner, med Panasonics läckagedetektor/larm som kan installeras vid behov


För de mest platskrävande installationer.

Bygghöjd: 996 mm.

Mini ECOi LZ2 R32 VRF-systemet är den perfekta lösningen för alla applikationer, tack vare kompakt konstruktion och stöd för lång rörlängd.​


Utökade driftförhållanden

LZ2 mini VRF är extremt tillförlitlig även vid de tuffaste förhållandena. Enheterna kan användas i kyldrift vid extrema temperaturer: upp till 52 °C för kyldrift och ned till -20 °C för värmeläge 
Arbetsområde kyldrift.
Lufttemperatur utomhus ˚C (DB).
Arbetsområde värmedrift.
Lufttemperatur utomhus ˚C (WB).


Nya Mini ECOi LZ2 ger optimal prestanda i alla klimatförhållanden.


Tyst driftläge med fortsatt hög kapacitet

Panasonic erbjuder den senaste tekniken, särskild utformad för att se till att våra luftkonditioneringssystem levererar optimala prestanda även i det tysta driftläget.


Jämförelse för tyst driftläge – Panasonic 8 HP och 10 HP R32 mot R410A.
Kapacitetsminskning %


a. Nominellt | b. Nivå 1 | c. Nivå 2 | d. Nivå 3 | e. Nivå 4


Styrning är nyckeln till högre komfort och större besparingar

CZ-RTC6 och CZ-RTC6BL är kompatibla med R32 Mini ECOi-systemen. CZ-RTC6 kan användas som trådbunden fjärrkontroll.
Tack vare stöd för Bluetooth® ger CZ-RTC6BL möjlighet att använda Panasonic H&C Control-appen, som tillgodoser både installatörernas och slutanvändarnas krav och kan användas med alla tjänster.
Panasonic H&C Control-appen.
Exakt driftinställning. Exakt underhållsinställning.


Panasonic H&C Control-appen – tillgängliga funktioner:
 • PÅ/AV, läge, temperatur, luftflödesvolym, luftflödesriktning
 • Veckotimer
 • Alla energisparfunktioner
 • Larmdisplay och historik
 • Registrering av servicekontakt
 • Filtersymbol
 • Automatisk adress
 • Testkörning
 • Övervakning av sensorvärde
 • Förenklat inställningsläge
 • Detaljerat inställningsläge
 • Knapplås
 • Fläktstyrning
 • Justering av displaykontrast
 • Rotation, redundans
 • Tyst läge
 • nanoe™ X


Skalbara styrningsalternativ – från enstaka zoner till geografiskt spridda anläggningar

LZ2-serien är fullt kompatibel med alla styrnings- och anslutningslösningar från Panasonic. Med ett brett program av individuella fjärrkontroller, hotellrumsfjärrkontroller, trådlösa tillvalsadaptrar, VRF Smart Connectivity+, enkel BMS-anslutning med P-link och AC Smart Cloud-kompatibilitet. LZ2-serien – den mest flexibla R32-baserade styrnings- och övervakningslösningen på marknaden.

Styrningsalternativ.
Individuella fjärrkontroller – trådbundna/trådlösa:
CZ-RTC5B
CZ-RTC6/BL
Smart Connectivity+
CZ-RWS3
PAW-RE2C4-MOD
PAW-RE2D4
CZ-CAPWFC1 WiFi-adapter
CZ-CENSC1
Centraliserade fjärrkontroller:
CZ-64ESMC3
CZ-256ESMC3
CZ-ANC3
AC Smart/Service Cloud (CZ-CFUSCC1)
Centraliserad styrning. Anslutning till allmän utrustning:
CZ-CAPDC3
CZ-CAPC3
CZ-CAPBC2
CZ-CFUNC2
BMS-gränssnitt med P-Link:
Gränssnitt för anslutning av inomhusenhet.
Gränssnitt för P-Link-anslutning.


Kompatibel med många olika inomhusenheter och styrenheter

Det nya tillskottet i Panasonics VRF-sortiment, mini ECOi R32, är kompatibelt med en rad inomhusenheter och kan användas med alla skalbara styr- och övervakningslösningar från Panasonic.
Brett sortiment av inomhusenheter, som antingen stöder Panasonics R32-läckagelarm (tillval) eller har inbyggda detektorer. Detta ger flexibilitet för att skapa alla typer av installationer.

4-vägs 90 x 90-kassett.
Ansluter till Panasonics R32-läckagedetektor.
nanoe™ X som standard.
4-vägs 60 x 60-kassett.
Ansluter till Panasonics R32-läckagedetektor.
Väggmonterad.
Ansluter till Panasonics R32-läckagedetektor.

Slimmad, med variabelt statiskt tryck och dolt utförande.
Ansluter till Panasonics R32-läckagedetektor.
Adaptiv undertaksenhet med variabelt statiskt tryck.
2 st. inbyggda Panasonic R32-läckagedetektorer.
nanoe™ X som standard.

Naturens balans inomhus