Teknik från Panasonic

Gedigen kvalitetskontroll etablerad och utförd av ett skickligt team.


Visa produkten

Hög tillförlitlighet är vårt främsta mål. Därför ger vi 5 års garanti på vår kompressor och 2 års garanti på andra komponenter!


· Tillförlitlig kvalitet: Made in Japan
· 12  000 sålda enheter, installerade i 3  700 detaljhandelsmiljöer, t.ex. närbutiker och stormarknader, i Japan*
Gedigen kvalitetskontroll etablerad och utförd av ett skickligt team
· 5-årsgarantin på kompressorn är ett bevis på produkternas långa livslängd


* uppgift från 2022.

Panasonics kombinerade teknik: 2-stegskompressor med split-cykel

· Panasonics 2-stegs rotationskompressor levererar kraftfull prestanda och är beprövad sedan 20 år
· Split-cykel* förbättrar kyleffekten

* Tillgängligt för modellerna 200VF5 och 1000VF8A.
** Vid jämförelse med standardcykel innehållande en 1-stegs rotationskompressor.


2-stegs rotationskompressor.
Split-cykel.


Upp till 50 %** effektivare än standardcykeln.

Panasonic-patenterad

Standardcykel.
Split-cykel.

a. 1-stegskompression. / b. Mellankylare. / c. 2-stegskompression. / d. Gaskylare. / e. Värmeväxlare med split-cykel. / f. EEV. / g. Förångare.

Värmedrift med värmeåtervinning

Funktionen för värmeåtervinning ger både kylning och uppvärmning i ett och samma system. Den banbrytande lösningen ökar möjligheterna att minska driftskostnaderna genom att ta tillvara den värme som genereras vid kylning för att använda den vid uppvärmning.

16,7 kW* varmvatten gratis


* Under följande förhållanden: omgivningstemperatur 32 °C, förångningstemperatur -10 °C. 100 % partiell last.

Vad är värmeåtervinning?
Exempel på ny lösning.
Systemet för värmeåtervinning kan producera både värme och kyla.
a. Tappvarmvatten.* / b. Värme utomhus.* / c. Tank.* / d. Undertank.* / e. Kommunalt vatten*. / f. Vattenvärmeväxlare*.
* Lokal utrustning.
** Styrenheter: PAW-CO2-PANEL eller lokal utrustning.

Ny kontrollpanel och elektroniska expansionsventiler

En intelligent styrenhet har fått en ny design med ett kompakt chassi. Styrenheten har ett smart program, särskilt anpassat för montrar och kylrum.
Elektroniska expansionsventiler (EEV) finns i 7 olika storlekar, för möjlighet att anpassa exakt efter behovet.

Intelligent styrenhet med kompakt chassi.
· MPXPRO-styrning fullt förprogrammerad för MT och LT på samma panel
· Liten storlek: 300 x 220 x 120 mm
· Kablar, temperatur- och trycksonder är standardutrustning
· Ultracap-teknik som standardutrustning
· Smarta avfrostningsfunktioner, avancerad styrning av supervärmning, belysning och monterridå o.s.v.


Elektroniska expansionsventiler (EEV).
· Elektronisk expansionsventil E2V-CW med 3/8" ODF-kopparanslutningar för högtryckstillämpningar (CO2)
· Drifttemperatur köldmedium: -40 T 70 °C
· Maximalt drifttryck för alla modeller 03, 05, 09, 11, 14, 18, 24 (MOP): 140 bar
· Maximal drifttryckdifferens för 03, 05, 09, 11, 14, 18, (MOPD): 120 bar. För 24 (MOPD): 85 bar

Modbus-kompatibilitet med övervakningssystemet

Panasonics koldioxidkondensorer i CR-serien kan bevakas via alla de vanliga övervakningssystemen, som CAREL, Eliwell och Danfoss. Övervakningssystemet registrerar, lagrar och övervakar temperaturförhållanden i hela kondensorsystemet.
Övervakningssystem.
Standard boss och boss-mini
AK-SM-serien*
TelevisGo
DMTOUCH
* M2M1-10-gateway (modellkod: FDS021) krävs utöver övervakningssystemet. M2M1-10-gatewayen anskaffas lokalt.

Nytt verktyg – servicekontroll för koldioxidkondensorer

Stöder dina tekniska arbetsuppgifter ute i fält, inklusive driftsättning, underhåll och felsökning.

Huvudfunktioner:
· Avläsning och registrering av tekniska parametrar
· Tillgång till viktiga tekniska parametrar*: tryck, temperaturer, öppning av expansionsventiler, tillstånd för magnetventiler, rotationshastigheter för gaskylarens fläktmotor, frekvens och kompressorns ström
· Möjlighet att ändra driftvärden
· Visualiserade 2D-grafer för detaljerad analys
· Övervakning av larmstatus, t.ex. för kompressorns oljenivå

Väljer du att använda verktyget tillhandahåller vi en DRX-fil som innehåller Panasonic-enhetens bibliotek.

* Kontrollera alla tillgängliga parametrar i handboken.


För att kunna använda komponenten måste du ladda ner den kostnadsfria programvaran Device Manager från Eliwells webbplats:

Gå till: https://www.eliwell.com/en/Family/DeviceManager.html

Designverktyg tillgängligt i Panasonic PRO Club


Panasonic lanserar en ny onlinekalkylator som hjälper konstruktörer, installatörer och tekniker att snabbt utföra beräkningar när lösningar för kommersiella kylsystem utformas. Kalkylatorn är tillgänglig i Panasonics PRO Club.

· Val av förångningstemperatur
· Beräkning av kylkapacitet
· Beräkning av köldmedierör
Beräkning av elektroniska expansionsventiler
· Beräkning av köldmediemängd

Fungerar på alla enheter, datorer, surfplattor och smartphones!