ECOi-W R32 – den nya serien av hållbara kylaggregat

Optimal prestanda i alla klimatförhållanden.

1
Hög verkningsgrad
· Hög verkningsgrad tack vare en effektiv kompressor som är speciellt utformad för köldmediet R32

2
R32-köldmedium
Tack vare ett GWP (Global Warming Potential) på 675 är köldmediet tre gånger mindre förorenande än standardmediet R410A.

3
Hög flexibilitet
· Kapacitetsområde från 50 kW till 170 kW

· Anpassningsbar design

· Driftintervall: -15 °C (uppvärmning) till 48 °C (kylning)

4
Hög kvalitet
· Design som minskar avfrostningsbehovet

· Design optimerad för service och underhåll

· Kompakt format

GWP – mätskala


Driftsförhållanden
Panasonic ECOi-W har ett brett driftsområde: från -15 °C i värmedrift till 48 °C i kyldrift.

En vattenutloppstemperatur på -10 °C i kyldrift gör ECOi-W-serien unik, då den kan säkerställa driftstemperaturen för processutrustning i fabriker.

Omgivningstemperatur vid kyl- och uppvärmningsdrift

Vattenutloppstemperatur vid kyl- och uppvärmningsdrift

Kylning: Lufttemperatur utomhus (˚C (DB)). Värme: Lufttemperatur utomhus (°C (WB)).
1) 47 °C (modell 150–170).

Kylning: Lufttemperatur utomhus (˚C (DB)). Värme: Lufttemperatur utomhus (°C (WB)).
 2) 53 °C (modell 150–170).
Kvalitet, effektivitet och hållbarhet 


En mycket effektiv och miljövänlig lösning: Ett köldmedium med tre gånger lägre föroreningsgrad kombinerat med en ny generation värmeväxlare för utomhusbruk bidrar till att minska koldioxidavtrycket för varje enhet med 84 procent.

*Jämförelse mellan likvärdiga enheter som används med köldmedierna R410A respektive R32. Jämförelsen avser endast köldmedierna, inte aggregaten som helhet.


Bättre för byggnaderna och därmed också bättre för planeten.
1) U-150 R32 endast kyldrift. 2) U-130 R32 värmepump.


Fördelar

· 10 storlekar – 4 chassin
· Endast kyldrift eller reversibla enheter
· Lågt GWP – R32-köldmedium
· Hög verkningsgrad
· Brett driftområde
· Litet format
· Avancerat styrsystem
· Enkelt underhåll
· Versioner med standardljudnivå eller extra låg ljudnivå
· Fjärrstyrning via ECOi-W Cloud
· 100 % fabrikstestad
 


Kompakta enheter
Kompakt utformning med minsta möjliga storlek. 


Scrollkompressorer
De två scrollkompressorerna är optimerade för köldmediet R32 och är täckta med ljudmantlar i versioner med extra låg ljudnivå.


EC-fläktar
För ännu högre effektivitet och förbättrad akustisk prestanda kan ECOi-W R32-enheter utrustas med EC-fläkt.


Avtagbara paneler
Lättillgängliga interna komponenter för enkel service.

Versioner med extra låg ljudnivå
För varje modell i sortimentet kan kunderna välja en version med normal ljudnivå eller med extra låg ljudnivå.Enastående vattenpumpskonfiguration
Aggregaten kan förses med en pump som har variabelt varvtal och automatiskt anpassar varvtalet för den kapacitet som krävs.

Elektronisk expansionsventil
Den här tillförlitliga ventilen med hög prestanda minimerar risken för överhettning av förångaren. 

Högoptimerad extern värmeväxlare
Ny konvektorkonstruktion gör att påfyllningen av köldmedium kan minskas med 40 %.


Användarvänlig styrning för utomhusenheter

ECOi-W R32-enheterna är utrustade med en användarvänlig extern kontrollpanel som visar driftparametrar och larm.
Optimerad för styrning av EC-fläktar och den elektroniska expansionsventilen.
Följande kommunikationsprotokoll är inbyggda i styrenheten: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Bacnet MSTP, Bacnet IP.


Mer information