Aquarea High Performance All in One Compact

 • Uppvärmning, kylning och varmvattentank
 • Storlek 598 x 600 mm
 • För radiatorer – Fläktkonvektor – Golvvärme 
 • Brett sortiment: Från 3 till 9 kW
 • Produktmärkning A++ (55 °C), skala A+++ till D
 • Systemmärkning A+++ (35 °C), skala A+++ till D
 • Vattenbehållarens effektivitet A+, skala A+ till F
 • Aquarea med alternativet Smart/Service Cloud

All in One med hög prestanda

 • Uppvärmning, kylning och varmvattentank
 • För element - fläktkonvektor - golvvärme
 • Brett sortiment: Från 3 till 16 kW
 • Produktmärkning A++ (55 °C), Skala från A++ till G
 • Systemmärkning A+++ (35 °C), skala A+++ to D
 • Vattentankens verkningsgrad A, skala A till G
 • Aquarea Smart/Service Cloud (tillval)

Split med hög verkningsgrad

 • Uppvärmning och kylning
 • Tappvarmvatten med extern tank
 • För element - fläktkonvektor - golvvärme
 • Brett sortiment: Från 3 till 16 kW
 • Produktmärkning A++ (55 °C), Skala från A++ till G
 • Systemmärkning A+++ (35 °C), skala A+++ to D
 • Aquarea Smart/Service Cloud (tillval)

Monoblock med hög verkningsgrad

 • Uppvärmning och kylning
 • Tappvarmvatten med extern tank
 • För element - fläktkonvektor - golvvärme
 • Brett sortiment: Från 5 till 16 kW
 • Produktmärkning A++ (55 °C), Skala från A++ till G
 • Systemmärkning A+++ (35 °C), skala A+++ to D
 • Aquarea Smart/Service Cloud (tillval)