Fjärrövervakningstjänst via ECOi-W Cloud


Styrningen ger fjärråtkomst i realtid för att optimera service- och underhållsarbete. Det är en användbar lösning för projekt som kräver höga säkerhetsnivåer och non-stop-drift, t.ex. sjukhus.

Logga in ECOi-W CloudPAW-CM000SP041


Fjärråtkomst i realtid, för att optimera service- och underhållsarbetet.

Larmaviseringar via e-post.

Rapport- och grafvisualisering med 300 variabler.

Olika LED-signaler på maskinvaran, för att kontrollera status på plats.


Tekniskt fokus:

  • Upp till 10 utomhusenheter kan anslutas
  • Modbus RTU krävs
  • Datahistorikintervall upp till 5 minuter
  • Med 4G SIM-kort
  • IP65-hölje
  • Antenn finns som tillval om 4G-signalen är för svag