Lösningar för serverrum

Högeffektiva produkter för 24/7-tillämpningar

Panasonic har utvecklat ett komplett sortiment av lösningar för serverrum som effektivt skyddar dina servrar och håller dem vid en lämplig temperatur även om utetemperaturen ligger under -20°C.

PAW-SERVER-PKEA. Gränssnitt för att driva två TKEA/PKEA

Serverrumsgränssnittet PAW-SERVER-PKEA hanterar redundans och reservdrift av två TKEA/PKEA-enheter med två olika valbara lägen:
· Plug and play genom inbyggd algoritm för redundans- och reservdrift (ingen extern signal behövs. Se bruksanvisningen för ytterligare information)
· Extern (PLC från tredje part) hantering av redundans- och reservdrift via torrkontakt
Alla inställningar är möjliga utan behov av en datoranslutning.
Alla inställningar är möjliga utan behov av en datoranslutning. Ett speciellt energisparläge kan väljas med DIP-switch (endast tillgängligt i plug and play-läge). Vid extern hantering via torrkontakt kan nivån för fjärrstyrningens inmatningsrestriktioner ställas in.
C. Max. kabellängd 3 meter varje CN-CMT
D. Utgång för larmsignal Enhet A och Enhet B (2 x torrkontakt max. 12V)
E. Utgång driftsignal Enhet A och Enhet B (2 x torrkontakt max. 12V)
F. Bygel 1: Energisparfunktion
G. Bygel 2: Aktivera till el. från torrkontakt (max. 12V)
H. Standardfjärrkontroll
I. Ingång för till- el. frånsignal Enhet A och Enhet B (2 x torrkontakt max. 12V)
J. Ingång för specialinställningar av kretskortet 1 x anslutningsport till PC
K. PAW-SERVER-PKEA

Gränssnitt för att driva två eller upp till tre enheter PACi och VRF sortiment

PAW-PACR3
I kombination med PAW-T10V på varje inomhusenhet möjliggör redundant drift av två (eller tre) PACi- eller VRF-inomhusenheter.
Alla enheter kommer att drivas av programmerbara skiften för att uppnå samma drifttid (t.ex. skifte var 8:e timme under 24 timmar).
Om rumstemperaturen överskrider ett fritt valt börvärde kan den andra (eller tredje) enheten slås på och ett larm aktiveras.
När varje inomhusenhet kombineras med en 1 st. PAW-T10V kan två eller tre PACi- eller ECOi-enheter programmeras för att köras i redundant drift.
Display och inställningar:
· Möjligt att välja nästa enhet manuellt
· Möjligt att återställa driften
· LED-display visar driftstatusen för de två eller tre enheterna
· Utsignal för driftstatus
· Larmindikering och larmutgång
· Inställbar temperaturgräns
· Inställbar temperaturhysteres
· Visning av rumstemperatur
· Visning av tidräknare

A. Larmkontakt
B. Rumstermostat
C. Externa kontakter

Gruppstyrning med hjälp av CZ-RTC5B
Ledningsanslutning för gruppstyrning av två PACi-system möjliggör
automatisk individuell styrning.
· Rotationsdrift
· Reservdrift
· Stöddrift

A. System 1
B. System 2CZ-CAPRA1
RAC gränssnittsadapter för integration med P Link.