Изключително компактен инвертор TZ с nanoe™ X R32

Изключително компактен инвертор TZ с технология nanoe™ X

Перфектният климатик за най-малките пространства във Вашия дом. Изключително компактна, но въпреки това ефективна термопомпа.
Агрегатите TZ са енергийно ефективни системи за отопление и охлаждане чрез технология с термопомпа. Те са идеално решение за домове, които изискват помещенията да се охлаждат през лятото и да се отопляват през зимата, с по-голяма мощност от традиционната отоплителна система, като същевременно използват по-малко енергия.
Това е само един от многото начини, по които решенията на Panasonic могат да помогнат за намаляване на енергийните разходи, както и за въглеродния отпечатък на сградата.

Климатичната система се свързва с бъдещето

Спецификации

Вижте всички
Изключително компактен инвертор TZ с nanoe™ X R32
2.50 kW
Kit KIT-TZ25-ZKE
Cooling capacity (Nominal) kW 2,50
Cooling capacity (Min) kW 0,85
Cooling capacity (Max) kW 3,00
EER (Nominal) (1) W/W 3,85
EER (Min) (1) W/W 4,05
EER (Max) (1) W/W 3,41
SEER (2) 7,10 A++
Pdesign (cooling) kW 2,5
Input power cooling (Nominal) kW 0,65
Input power cooling (Min) kW 0,21
Input power cooling (Max) kW 0,88
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 123
Heating capacity (Nominal) kW 3,30
Heating capacity (Min) kW 0,80
Heating capacity (Max) kW 4,10
Heating capacity at -7°C kW 2,70
COP (Nominal) (1) W/W 4,18
COP (Min) (1) W/W 4,21
COP (Max) (1) W/W 3,66
SCOP (2) 4,60 A++
Pdesign at -10°C kW 2,4
Input power heating (Nominal) kW 0,79
Input power heating (Min) kW 0,19
Input power heating (Max) kW 1,12
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 730
Indoor unit CS-TZ25ZKEW
Indoor power source V 230
Indoor recommended fuse A 16
Indoor connection indoor / outdoor mm² 4 x 1,5
Indoor air flow (Cool) m³/min 11,0
Indoor air flow (Heat) m³/min 11,5
Moisture removal volume L/h 1,5
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 40
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 40
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) dB(A) 26
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) dB(A) 20
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 40
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) dB(A) 27
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) dB(A) 22
Indoor dimension (Height) mm 290
Indoor dimension (Width) mm 779
Indoor dimension (Depth) mm 209
Indoor net weight kg 8
nanoe X Generator Mark 1
Outdoor unit CU-TZ25ZKE
Outdoor air flow (Cool) m³/min 30,0
Outdoor air flow (Heat) m³/min 28,9
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 47
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 47
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 48
Outdoor dimension (Height) (5) mm 542
Outdoor dimension (Width) (5) mm 780
Outdoor dimension (Depth) (5) mm 289
Outdoor net weight kg 25
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 3/8 (9,52)
Pipe length range m 3 ~ 15
Elevation difference (in/out) (6) m 15
Pipe length for additional gas m 7,5
Additional gas amount g/m 10
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,61 / 0,41
Operating range (Cool - Min) °C -10
Operating range (Cool - Min) °C -10
Operating range (Cool - Max) °C +43
Operating range (Heat - Min) °C -15
Operating range (Heat - Max) °C +24

(1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511.
(2) Етикет за енергийна ефективност по скалата от A+++ до D.
(3) Годишната консумация на енергия се изчислява в съответствие с ЕС/626/2011.
(4) Нивото на звуковото налягане на вътрешното тяло е стойността, измерена на 1 m пред основното тяло и на 0,8 m под него. За външно тяло 1 m пред и 1 m зад основното тяло. Звуковото налягане е измерено съгласно JIS C 9612. Q-Lo: тих режим. Lo: най-ниската зададена скорост на вентилатора.
(5) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Допълнителни продукти