Изключително компактен BZ ·R32

Изключително компактен инверторен климатик BZ за стенен монтаж

BZ е компактна и тиха сплит система за стена с филтър PM 2,5 и високи стандартни спецификации.

Открийте последното поколение в системата за климатизация

Климатичната система се свързва с бъдещето

Спецификации

Вижте всички
Изключително компактен BZ ·R32 ЕДНОФАЗНИ
2.50 kW 2.50 kW 3.30 kW 3.40 kW 5.00 kW 5.00 kW 6.00 kW 6.00 kW
Kit KIT-BZ25-XKE KIT-BZ25-ZKE KIT-BZ35-ZKE KIT-BZ35-XKE KIT-BZ50-XKE KIT-BZ50-ZKE KIT-BZ60-XKE KIT-BZ60-ZKE
Cooling capacity (Nominal) kW 2,50 2,50 3,30 3,40 5,00 5,00 6,00 6,00
Cooling capacity (Min) kW 0,85 0,85 0,85 0,85 0,98 0,98 0,98 0,98
Cooling capacity (Max) kW 3,00 3,00 3,90 3,90 5,40 5,40 6,50 6,50
EER (Nominal) (1) W/W 3,68 3,68 3,24 3,18 3,03 3,03 3,03 3,03
EER (Min) (1) W/W 4,05 4,05 3,54 3,54 3,92 3,92 3,92 3,92
EER (Max) (1) W/W 3,33 3,33 3,05 3,05 2,90 2,90 2,83 2,83
SEER (2) 6,20 A++ 6,30 A++ 6,30 A++ 6,10 A++ 6,50 A++ 6,50 A++ 6,30 A++ 6,40 A++
Pdesign (cooling) kW 2,50 2,5 3,3 3,40 5,00 5 6,00 6
Input power cooling (Nominal) kW 0,68 0,68 1,02 1,07 1,65 1,65 1,98 1,98
Input power cooling (Min) kW 0,21 0,21 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25
Input power cooling (Max) kW 0,90 0,90 1,28 1,28 1,86 1,86 2,30 2,30
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 141 139 183 195 269 269 333 328
Heating capacity (Nominal) kW 3,15 3,15 3,70 3,84 5,40 5,40 6,80 6,80
Heating capacity (Min) kW 0,80 0,80 0,80 0,80 0,98 0,98 0,98 0,98
Heating capacity (Max) kW 3,60 3,60 4,40 4,40 7,50 7,50 8,00 8,00
Heating capacity at -7°C kW 2,14 2,14 2,60 2,60 4,58 4,62 5,10 5,1
COP (Nominal) (1) W/W 4,06 4,09 3,72 3,69 3,42 3,42 3,16 3,16
COP (Min) (1) W/W 4,21 4,21 4,10 4,10 4,67 4,67 4,26 4,26
COP (Max) (1) W/W 3,46 3,50 3,49 3,41 3,06 3,09 3,02 3,02
SCOP (2) 4,20 A+ 4,30 A+ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,10 A+ 4,20 A+ 4,00 A+ 4,10 A+
Pdesign at -10°C kW 1,90 1,9 2,4 2,40 4,00 4 4,40 4,4
Input power heating (Nominal) kW 0,78 0,77 1,00 1,04 1,58 1,58 2,15 2,15
Input power heating (Min) kW 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,23 0,23
Input power heating (Max) kW 1,04 1,03 1,26 1,29 2,45 2,43 2,65 2,65
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 633 619 800 800 1.366 1.333 1.540 1.502
Indoor unit CS-BZ25XKE CS-BZ25ZKE CS-BZ35ZKE CS-BZ35XKE CS-BZ50XKE CS-BZ50ZKE CS-BZ60XKE CS-BZ60ZKE
Indoor power source V 230 230 230 230 230 230 230 230
Indoor recommended fuse A 16 16 16 16 16 16 20 20
Indoor connection indoor / outdoor mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Indoor air flow (Cool) m³/min 10,5 10,5 10,8 10,8 12,5 12,5 12,7 12,7
Indoor air flow (Heat) m³/min 11,1 9,5 11,3 11,3 13,2 13,2 13,6 13,6
Moisture removal volume L/h 1,5 1,5 1,9 2,0 2,8 2,8 3,3 3,3
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 37 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 37 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) dB(A) 26 26 30 30 37 37 37 37
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) dB(A) 20 20 20 20 34 34 34 34
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 37 36 38 38 44 44 45 45
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) dB(A) 27 27 33 33 37 37 37 37
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) dB(A) 24 24 25 25 34 34 34 34
Indoor dimension (Height) mm 290 290 290 290 290 290 290 290
Indoor dimension (Width) mm 779 779 779 779 779 779 779 779
Indoor dimension (Depth) mm 209 209 209 209 209 209 209 209
Indoor net weight kg 8 8 8 8 8 8 9 9
Outdoor unit CU-BZ25XKE CU-BZ25ZKE CU-BZ35ZKE CU-BZ35XKE CU-BZ50XKE CU-BZ50ZKE CU-BZ60XKE CU-BZ60ZKE
Outdoor air flow (Cool) m³/min 30,4 30,4 31,1 31,1 32,7 32,7 42,6 42,6
Outdoor air flow (Heat) m³/min 30,4 30,4 30,4 31,1 32,7 32,7 41,5 39,2
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 48 48 48 48 48 48 50 50
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 48 48 48 48 48 48 50 50
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 49 49 50 50 49 49 50 50
Outdoor dimension (Height) (5) mm 542 542 542 542 619 619 695 695
Outdoor dimension (Width) (5) mm 780 780 780 780 824 824 875 875
Outdoor dimension (Depth) (5) mm 289 289 289 289 299 299 320 320
Outdoor net weight kg 24 24 25 25 36 35 43 40
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)  3/8 (9,52)  1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)
Pipe length range m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30
Elevation difference (in/out) (6) m 15 15 15 15 15 15 15 15
Pipe length for additional gas m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 7,5 7,5
Additional gas amount g/m 10 10 10 10 15 15 15 15
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,54 / 0,36 0,52 / 0,35 0,61 / 0,41 0,67 / 0,45 1,14 / 0,77 1,07 / 0,72 1,11 / 0,75 1,11 / 0,75
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C +43 +43 +43 +43 +43 +43 +43 +43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24

1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511.
2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D.
3) Годишната консумация на енергия се изчислява в съответствие с ЕС/626/2011
4) Нивото на звуковото налягане на вътрешното тяло е стойността, измерена на 1 m пред основното тяло и на 0,8 m под него. За външно тяло 1 m пред и 1 m зад основното тяло. Звуковото налягане е измерено съгласно JIS C 9612. Q-Lo: тих режим. Lo: най-ниската зададена скорост на вентилатора.
5) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Допълнителни продукти