Etherea с nanoe™ X чисто бяло, матово R32

Etherea с технология nanoe™ X

Интелигентно решение да поддържате дома си чист, комфортен и гостоприемен
Новата интелигентна Etherea сега се предлага с технологията nanoe™ X с предимствата на хидроксилните радикали. С усъвършенствани опции за управление, водеща в класа производителност, стилен дизайн и интелигентни функции, Etherea е проектирана да направи дома ви комфортен, чист и да бъде идеално място за престой.

Спецификации

Вижте всички
Etherea с nanoe™ X чисто бяло, матово R32 ЕДНОФАЗНИ
2.1 kW 2.5 kW 3.5 kW 4.2 kW 5.0 kW 7.1 kW 2.05 kW 2.50 kW 3.50 kW 4.20 kW 5.00 kW 7.10 kW
Kit KIT-Z20-XKE KIT-Z25-XKE KIT-Z35-XKE KIT-Z42-XKE KIT-Z50-XKE KIT-Z71-XKE KIT-Z20-ZKE KIT-Z25-ZKE KIT-Z35-ZKE KIT-Z42-ZKE KIT-Z50-ZKE KIT-Z71-ZKE
Cooling capacity (Nominal) kW 2,05 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10 2,05 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10
Cooling capacity (Min) kW 0,75 0,85 0,85 0,85 0,98 0,98 0,75 0,85 0,85 0,85 0,98 0,98
Cooling capacity (Max) kW 2,65 3,50 4,20 5,00 6,00 8,50 2,65 3,50 4,20 5,00 6,00 8,50
EER (Nominal) (1) W/W 4,56 4,90 4,12 3,39 3,68 3,17 4,66 4,90 4,27 3,39 3,68 3,24
EER (Min) (1) W/W 4,69 5,00 4,25 3,62 3,92 2,33 4,69 5,00 4,25 3,62 3,92 2,33
EER (Max) (1) W/W 3,96 3,89 3,62 3,18 3,16 2,83 4,02 3,89 3,62 3,18 3,16 2,83
SEER (2) 8,10 A++ 9,40 A+++ 9,50 A+++ 7,00 A++ 8,50 A+++ 6,50 A++ 8,70 A+++ 9,50 A+++ 9,50 A+++ 7,10 A++ 8,50 A+++ 6,50 A++
Pdesign (cooling) kW 2,1 2,5 3,5 4,2 5 7,1 2,1 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1
Input power cooling (Nominal) kW 0,45 0,51 0,85 1,24 1,36 2,24 0,44 0,51 0,82 1,24 1,36 2,19
Input power cooling (Min) kW 0,16 0,17 0,20 0,24 0,25 0,42 0,16 0,17 0,20 0,24 0,25 0,42
Input power cooling (Max) kW 0,67 0,90 1,16 1,57 1,90 3,00 0,66 0,90 1,16 1,57 1,90 3,00
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 91,00 93,00 129,00 210,00 206,00 382,00 84 92 129 207 206 382
Heating capacity (Nominal) kW 2,80 3,40 4,00 5,30 5,80 8,20 2,80 3,40 4,00 5,30 5,80 8,20
Heating capacity (Min) kW 0,75 0,80 0,80 0,80 0,98 0,98 0,75 0,80 0,80 0,80 0,98 0,98
Heating capacity (Max) kW 4,00 4,80 5,50 6,80 8,00 10,20 4,00 4,80 5,50 6,80 8,00 10,20
Heating capacity at -7°C kW 2,38 2,80 3,20 4,11 4,80 6,31 2,38 2,8 3,2 4,11 4,8 6,31
COP (Nominal) (1) W/W 4,52 4,86 4,44 3,68 4,14 3,69 4,67 4,86 4,55 3,73 4,14 3,73
COP (Min) (1) W/W 4,69 5,00 4,44 4,21 4,26 2,45 4,69 5,00 4,44 4,21 4,26 2,45
COP (Max) (1) W/W 4,26 4,07 3,77 3,66 3,35 3,29 4,26 4,07 3,77 3,66 3,35 3,31
SCOP (2) 4,80 A++ 5,20 A+++ 5,20 A+++ 4,20 A+ 4,80 A++ 4,20 A+ 4,80 A++ 5,20 A+++ 5,20 A+++ 4,30 A+ 4,80 A++ 4,20 A+
Pdesign at -10°C kW 2,1 2,4 2,8 3,6 4,2 5,5 2,4 2,6 2,9 3,6 4,2 5,5
Input power heating (Nominal) kW 0,62 0,70 0,90 1,44 1,40 2,22 0,60 0,70 0,88 1,42 1,40 2,20
Input power heating (Min) kW 0,16 0,16 0,18 0,19 0,23 0,40 0,16 0,16 0,18 0,19 0,23 0,40
Input power heating (Max) kW 0,94 1,18 1,46 1,86 2,39 3,10 0,94 1,18 1,46 1,86 2,39 3,08
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 613 646 754 1200 1225 1833 700 700 781 1.172 1.225 1.833
Indoor unit CS-Z20XKEW CS-Z25XKEW CS-Z35XKEW CS-Z42XKEW CS-Z50XKEW CS-Z71XKEW CS-Z20ZKEW CS-Z25ZKEW CS-Z35ZKEW CS-Z42ZKEW CS-Z50ZKEW CS-Z71ZKEW
Indoor power source V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Indoor recommended fuse A 16 16 16 16 16 20 16 16 16 16 16 20
Indoor connection indoor / outdoor mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Indoor air flow (Cool) m³/min 11,7 12,7 12,7 14,4 17,4 19,0 10,4 12,4 12,7 14,5 17,4 19,0
Indoor air flow (Heat) m³/min 13,0 14,1 14,7 15,4 19,1 19,9 11,9 13,0 14,4 15,4 19,1 19,9
Moisture removal volume L/h 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1 1,3 1,5 2 2,4 2,8 4,1
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 39 42 43 44 47 35 39 42 43 44 47
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 39 42 43 44 47 35 39 42 43 44 47
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) dB(A) 24 25 28 31 37 38 24 25 28 31 37 38
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) dB(A) 19 19 19 25 30 30 19 19 19 25 30 30
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 38 41 43 43 44 47 36 39 43 43 44 47
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) dB(A) 25 27 33 35 37 38 25 27 33 35 37 38
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) dB(A) 19 19 19 29 30 30 19 19 19 29 30 30
Indoor dimension (Height) mm 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
Indoor dimension (Width) mm 870 870 870 870 1040 1040 870 870 870 870 1.040 1.040
Indoor dimension (Depth) mm 229 229 229 229 244 244 229 229 229 229 244 244
Indoor net weight kg 10 10 11 10 12 14 10 10 11 10 12 13
nanoe X Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3 Mark 3
Outdoor unit CU-Z20XKE CU-Z25XKE CU-Z35XKE CU-Z42XKE CU-Z50XKE CU-Z71XKE CU-Z20ZKE CU-Z25ZKE CU-Z35ZKE CU-Z42ZKE CU-Z50ZKE CU-Z71ZKE
Outdoor air flow (Cool) m³/min 27,4 28,7 29,8 29,8 39,8 44,7 26,5 28,7 29,8 29,8 39,8 44,7
Outdoor air flow (Heat) m³/min 26,7 27,2 30,6 30,9 36,9 45,8 25,7 26,5 29,8 30,9 36,9 45,8
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 45 46 48 49 47 52 45 46 48 49 47 52
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 45 46 48 49 47 52 45 46 48 49 47 52
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 46 47 50 51 47 54 46 47 50 51 47 54
Outdoor dimension (Height) (5) mm 542 542 542 542 695 695 542 542 542 542 695 695
Outdoor dimension (Width) (5) mm 780 780 780 780 875 875 780 780 780 780 875 875
Outdoor dimension (Depth) (5) mm 289 289 289 289 320 320 289 289 289 289 320 320
Outdoor net weight kg 25 27 30 30 40 50 27 27 31 31 40 45
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30
Elevation difference (in/out) (6) m 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 20
Pipe length for additional gas m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10
Additional gas amount g/m 10 10 10 10 15 25 10 10 10 10 15 25
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,67 / 0,45 0,80 / 0,54 0,89 / 0,60 0,95 / 0,64 1,13 / 0,76 1,35 / 0,91 0,70 / 0,47 0,70 / 0,47 0,81 / 0,55 0,83 / 0,56 1,13 / 0,76 1,35 / 0,91
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C 43 43 43 43 43 43 +43 +43 +43 +43 +43 +43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Operating range (Heat - Max) °C 24 24 24 24 24 24 +24 +24 +24 +24 +24 +24

1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511.
2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D.
3) Годишната консумация на енергия се изчислява в съответствие с ЕС/626/2011
4) Нивото на звуковото налягане на вътрешното тяло е стойността, измерена на 1 m пред основното тяло и на 0,8 m под него. За външно тяло 1 m пред и 1 m зад основното тяло. Звуковото налягане е измерено съгласно JIS C 9612. Т-Н: Тих режим. Н: Най-ниската зададена скорост на вентилатора.
5) Добавете 70 mm за тръбната връзка.
6) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.

Допълнителни продукти

Открийте последното поколение в системата за климатизация

Хармония от природата на закрито

Климатичната система се свързва с бъдещето