ТИП L1. 2-ПЪТНА КАСЕТА

Тънки, компактни и с ниско тегло. Изключителните редукции в размера и теглото се дължат на усъвършенстването на дизайна на компонентите около вентилатора. В момента теглото на моделите е около 30 кг.

Спецификации

Вижте всички
ТИП L1. 2-ПЪТНА КАСЕТА ЕДНОФАЗНИ
2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 7.3 kW
Heating capacity (Nominal) kW 2,50 3,20 4,20 5,00 6,30 8,00
Cooling capacity (Nominal) kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,30

Допълнителни продукти

Реални примери Вижте всички проекти

Какво се случва