ТИП T2. ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН

Типът T2 за монтаж на таван включва вентилатор с електромотор на постоянен ток за повишена ефективност и понижени работни нива на шума. Всички те са с еднаква височина и дълбочина, за да се запази еднаквия външен вид при смесени инсталации и включват непробит отвор за вкарване на пресен въздух и подобряване на качеството му.

Спецификации

Вижте всички
ТИП T2. ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН ЕДНОФАЗНИ
3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 7.3 kW 10.6 kW 14 kW
Heating capacity (Nominal) kW 4,2 5,0 6,3 8,0 11,4 16,0
Cooling capacity (Nominal) kW 3,6 4,5 5,6 7,3 10,6 14,0

Допълнителни продукти

Реални примери Вижте всички проекти

Какво се случва