PACi och FS Multi Flexibilitet. Enkel att integrera med plattformarna KNX, EnOcean, Modbus och IntesisHome

Panasonics samarbetspartners har designat lösningar specifikt för Panasonics system, komplett med övervakning och kontroll av samtliga funktioner i hela vårt kommersiella produktsortiment. De flexibla systemen integrerar enkelt med plattformarna KNX / Modbus / EnOcean / IntesisHome vilket ger dig komplett tvåvägs övervakning och styrning av samtliga driftsparametrar i din installation.
Kontakta Panasonic för ytterligare information.
Empty
Panasonic Gränssnitt
Anslutet till inomhusenheten
PAW-RC2-KNX-1i:
KNX, 1 (1 grupp inomhusenheter)
PAW-RC2-MBS-1: Modbus RTU*, 1 (1 grupp inomhusenheter)
PAW-RC2-ENO-1i: EnOcean, 1 (1 grupp inomhusenheter)
PA-RC2-WIFI-1: IntesisHome, 1 (1 grupp inomhusenheter)

* Kräver Modbus RTU /TCP-gränssnitt.