F3-typ adaptivt kanalutförande för VRF

Ny konstruktion av kanalenhet med variabelt statiskt tryck.

Två installationsmöjligheter (horisontellt/vertikalt) med högt externt statiskt tryck på 150 Pa ger flexibel installation.
Inbyggt nanoe™ X som standard.


Visa produkten

1

Enastående kanalprofil.

· Kraftfullt externt statiskt tryck (ESP) på 150 Pa
· Branschledande horisontell/vertikal design
· Platsbesparande: höjd 250 mm
· Låg ljudnivå: från 20 dB(A)

2

Flexibel installation.

· Fyra installationsmöjligheter med horisontell och vertikal montering och möjlighet att välja luftintagsplacering baktill eller undertill
· Dräneringstråg med förbättrad design
· Integrerade Panasonic R32-läckagedetektorer

3

Enastående luftkvalitet.

· nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 biljoner hydroxylradikaler/s) som standard


Enastående kanalprofil

Kraftfullt externt statiskt tryck (ESP) på 150 Pa.

· Variabel styrning av externt statiskt tryck
· Optimalt luftflöde tack vare kanalens utformning och egenskaper
För korta kanaler, till exempel på hotell

Optimal styrning med DC-motor

För långa kanaler eller för användning med högeffektivt filter


Platsbesparande med 250 mm höjd

· Högt externt statiskt tryck i kompakt konstruktion
· Endast 250 mm höjd och låg vikt: 26–42 kg


Branschledande horisontell/vertikal design.

· Nu även för vertikal installation. Variabelt externt statiskt tryck tillgodoser kanalinstallationer med böjar
· Möjliggör diskret placering utanför rummet även om låg takhöjd begränsar utrymmet för kanalsystem
· Dräneringstråg som kan installeras både horisontellt och vertikalt
Nytt vertikalt alternativ
Horisontellt, standard
· Totalt 4 installationsmöjligheter med horisontell och vertikal montering och möjlighet att välja luftintagsplacering baktill eller undertill
Avtagbar panel gör det möjligt att justera luftintagets läge till bakre eller nedre placering, beroende på kanalinstallation.
Intag baktill
Intag nedtill


Flexibel installation

a

Inbyggd dräneringspump (DC-motor).
Tråget kan användas för både horisontell och vertikal installation.
Två varianter behövs inte.

b

2 st. inbyggda Panasonic R32-läckagedetektorer.

c

Utvändig kopplingsdosa för enkelt underhåll.

d

Inbyggt filter.
1. Vertikalt.
2. Gemensamt dräneringstråg.
3. Horisontellt.Kraftfull dräneringspump.

En effektiv, inbyggd dräneringspump gör det möjligt att placera dräneringsrören upp till 701 mm från enhetens bas.


Reglering av utloppstemperatur.

· Finns i alla kanalserier (F3/F2/M1/E2)
· Smarta sensorer reglerar utloppstemperaturen för exakt styrning av rumstemperaturen
· Möjligt att minska kalldrag under uppvärmningAdaptive ducted series

Utmärkt luftkvalitet

Utrustad med nanoe™ X-teknik som standard.

· Laddade vattenpartiklar som innehåller hydroxylradikaler (OH) bidrar till god luftkvalitet
· Underhållsfri – enheten behöver inte rengöras eller bytas ut
· Utmatningsenheten genererar stora mängder OH-radikaler


nanoe™ X validerad med F3 adaptivt kanalutförande.

Effektiviteten hos nanoe™ X förändras inte ens efter transport genom en 10 meter lång kanal.
a. En böj.
b. Två böjar.
c. Tre böjar.


Bevisad nanoe™ X-effekt i stora utrymmen.

nanoe™ X minskade lukt hos fibrer, till exempel gardiner och mattor (139 m²)*.

Resultat:
Jämfört med naturlig minskning, reducerade nanoe™ X luktintensiteten mer än cirka 0,7 gånger efter två timmar.
Minskningstakt för vidhäftande cigarettlukt.
Testomgivning.

nanoe™ X reducerade med faktorn 0,7


a. Luktnivå.
b. Tid (timmar).
c. Naturlig reduktion.


* Testad av tredje part. Testorganisation: KAKEN TEST CENTER General Incorporated Foundation i Japan, oberoende testinstitut.

a. Vidhäftande lukt.
b. Kanalenhet.

Naturlig balans inomhus

Panasonic R32-läckagedetektor

Säker användning av R32 i Panasonics Mini ECOi R32-system.

R32 klassas som brandfarligt köldmedium (kategori A2L). Design och installation av system som innehåller R32 måste ske i enlighet med relevanta säkerhetsregler för köldmedier.


Läs mer