CO<sub>2</sub>-kondensorenheter i CR-serien

 • Panasonic har kombinerat en tvåstegskompressor med split-cykeln för ökad effektivitet
 • Hög prestanda under alla årstider. SEPR: högst 3,83 vid kylning, 1,92 vid minusgrader
 • Hög COP vid hög omgivningstemperatur
 • Börvärden vid medelhög eller låg temperatur tillgängliga beroende på användningsområde
 • Kompakt enhet
 • Tyst drift
 • Upp till 16,7 kW värme gratis
 • Möjlighet till installationsbidrag (beroende på plats)
 • Enkel anslutning

CO<sub>2</sub>-kondensorenheter i CR-serien

 • Panasonic har kombinerat en tvåstegskompressor med split-cykeln för ökad effektivitet
 • Hög COP vid hög omgivningstemperatur
 • Börvärden vid medelhög eller låg temperatur tillgängliga beroende på användningsområde
 • Tyst drift
 • Lång rörlängd: högst 100 m
 • Högt externt statiskt tryck
 • Reglering av överföringstryck för stabil styrning av expansionsventil under demonstrationer
 • Upp till 16,7 kW värme gratis
 • Möjlighet till installationsbidrag (beroende på plats)
 • Enkel anslutning