Smart styrning av flera anläggningar

Modern och skalbar energihantering för dina värme- och kylsystem.


En skärm med oändliga möjligheter


Panasonics nya smarta styrning av flera anläggningar ger dig full kontroll över dina anläggningar. Med ett enkelt klick får alla dina enheter statusuppdateringar i realtid oavsett plats, vilket förebygger haverier och optimerar kostnaderna.

Installation

Enkel installation och konfiguration

Anslutningar

En standard LAN-anslutning till internet (via fiber eller mobilnät)

Pålitlighet

Uppkopplad dygnet runt, året runt

Användning

Styrning i realtid från valfri plats

Roller och behörigheter

Enkel konfigurering av åtkomst-
roller för varje användare

Säkerhet

Mycket säker kommunikation, kompatibel med GDPR

Panasonic AC Smart Cloud

Centralisera styrningen av dina affärslokaler, oavsett var du befinner dig, dygnet runt, året runt 

AC Smart Cloud från Panasonic ger dig möjlighet till fullständig kontroll över alla installationer, från din surfplatta eller dator. Med ett enkelt klick får du statusuppdateringar i realtid från alla dina installationer oavsett plats, vilket förebygger haverier och optimerar kostnaderna.


Läs mer


Panasonic AC Service Cloud

Ny lösning för service- och underhållsföretag

Panasonic AC Service Cloud ger underhållsföretag ett unikt verktyg för att tillhandahålla avancerade service- och underhållsfunktioner, vilket ger minskade svarstider, färre anläggningsbesök och en bättre allokering av resurserna.Läs mer


Vilka är de främsta problemen för kommersiella projekt?Energibesparing

Luftkonditioneringen kan utgöra 40–60 % av den totala elräkningen.


Hälsosam komfort

Hur säkerställer du en behaglig miljö genom att undvika en felaktig AC-användning?
Snabb service

I genomsnitt behövs 2–3 besök av en AC-tekniker när ett fel uppstår i en luftkonditionering.

 


Driftstopp

Upprepade driftstopp kan påverka kundernas köpupplevelse eller produktivitet.


Underhåll

Ett korrekt underhållsschema förhindrar framtida fel och minskar energiförbrukningen.


Systemets livslängd

Att byta ut VVS-system är en stor investering.


AC Smart Cloud 

Ta kontrollen över din verksamhet och optimera driften av värme- och kylsystemet


Mer än bara centraliserad styrning.

Att använda AC Smart Cloud mildrar begränsningarna för enstaka centraliserade styrenheter. Tillåter åtkomst från olika delar av din byggnad och ger även åtkomst från en externt belägen plats.


Mer än ett fastighetssystem.

Till skillnad från ett typiskt fastighetssystem har du full kontroll över värme- och kylsystemet och dess interna parametrar. Driftkostnaden kan förbättras med funktionen e-CUT som innebär fem olika energisparande inställningar. Det utökar möjligheterna att optimera komforten och driftskostnaden.
Komfort

Upprätthåll komforten för personal, besökare och kunder och få en ökad tillfredsställelse och produktivitet.


Avkastning på investeringen

En optimerad drift av ditt värme- och kylsystem och möjligheten till fjärrövervakning kan förlänga livslängden på dina tillgångar.


Lägre driftkostnader

Att kunna styra inställningarna i realtid och övervaka energiförbrukningen bidrar till att minska din energiräkning.


AC Service Cloud. Förstärk din underhållsservice


Panasonic AC Service Cloud ger underhållspersonal eller företag ett unikt verktyg för att tillhandahålla avancerade servicefunktioner, vilket ger minskade svarstider, färre anläggningsbesök och en bättre allokering av resurserna. Detta avancerade och unika verktyg finns tillgängligt för service- och underhållsproffs.

Fjärrstyrning är viktigt

Fjärråtkomst till en installation med statusövervakning och analys av alla enhetsparametrar möjliggör snabba lösningar och sparar in på platsbesöken när det gäller service- och underhållstidsåtgärder.Mer än ett fastighetssystem.

Data som tillhandhålls av vanliga fastighetssystem ger endast viss grundläggande information. Panasonic CAC Service Cloud erbjuder alla Panasonic-data i ett kraftfullt verktyg för enkelt systemunderhåll. 


Full kontroll över anläggningar och användare


Panasonic Smart och Service Cloud baseras på platsen, och varje plats kan tillåta åtkomst för flera användare oavsett om det gäller samma byggnad eller via fjärråtkomst. Tack vare skalbarheten kan du lägga till flera anläggningar och anpassa åtkomsten för ditt team och åtkomsten till din betrodda tjänst.


A. Ägare

Enkel hantering av behörigheter och åtkomst. Hantera alla dina anläggningar.

A.1 Lands- eller regionchef: hantera alla anläggningar inom en region

A.2 Platschef: hantera en specifik anläggning

A.3 Övriga användare: begränsad åtkomst


B. Underhåll

Underhållsföretag får enkel åtkomst till varje anläggning efter att ägaren gett sitt tillstånd med ett enkelt klick

B.1 Anläggning

B.2 Ägare
Stabila och säkra kommunikationsalternativ

· 4G-router och SIM-kort som valfria tillbehör

· Åtkomst av AC Smart och Service Cloud inklusive datauppkoppling tillgänglig

4G-router och SIM-kort