Trådlös fjärrkontroll

Empty
Y1 Typ
CZ-RWSY2
U1 Typ
CZ-RWSU2
L1 Typ
CZ-RWSL2
Empty
K1 Typ
CZ-RWSK2
D1 och T1 Typ
CZ-RWST2
Trådlös fjärrkontroll för alla inomhusenheter
CZ-RWSC2
Enkel installation för 4-vägskassetter genom att byta ut hörndelen

24-timmars tidsstyrning

Fjärrstyrning via huvudenhet och underordnade styrenheter är möjlig
Max. två fjärrkontroller (huvudenhet och underordnad enhet) kan installeras för en inomhusenhet.

När CZ-RWSC2 används, kan alla inomhusenheter fjärrstyras
  • När en separat mottagare sätt upp i ett annat rum, kan även styrning ske från detta rum.
  • Automatisk drift med hjälp av en knapp för ”nöddrift” är möjlig även när fjärrkontrollen saknas eller batterierna är slut.

Drift av separata fläktar för energiåtervinning
När kommersiella fläktar eller fläktar för värmeväxlare har installerats, kan de styras med denna fjärrkontroll (sammankopplade drift med inomhusenheten eller oberoende ventilation).