Ny värmeåtervinningsbox för att ansluta flera inomhusenheter med bara en box, 4, 6 och upp till 8 inomhusenheter eller grupper

Det här är en stor fördel, särskilt i hotelltillämpningar, där utrymmet för att ansluta flera boxar är begränsat.
Tom
CZ-P456HR3
CZ-P4160HR3
4 portar.
CZ-P656HR3
6 portar.
CZ-P856HR3
8 portar.
Fördelar med Panasonics nya boxar
Flexibel design
 • Anslutningsröret för köldmediekretsen finns på båda sidor av aggregatet
 • Flera boxar kan kopplas ihop bredvid varandra
 • Endast 200 mm hög
Komfort
 • Snabb växling av driftläge inomhus
 • Låg ljudnivå
Tom
 1. Till utomhusenhet
 2. Front
 3. Kretskort för 3-rörsstyrning ingår
 4. 8 anslutningsportar (inomhusenhetens sida)
 5. Plintblock för styrning
 6. Plintblock för strömförsörjning
Reläplint för gränssnitt ingår (monteras på inomhusenhetens sida)