Panasonic har ett imponerande sortiment av supporttjänster.


Konstruktionsverktyg


Panasonic erbjuder anpassad programvara som gör det möjligt för systemutvecklare, installatörer och återförsäljare att på ett snabbt sätt – genom att klicka på en knapp – utforma och dimensionera system, skapa kopplingsscheman och sammanställa stycklistor.


Aquarea Designer

Det här programmet hjälper HVAC-konstruktörer, installatörer och distributörer att hitta rätt värmepump för tillämpningar i Panasonics Aquarea-serie. Programmet kan också användas för att beräkna besparingar jämfört med andra värmekällor och beräkna koldioxidutsläpp på ett enkelt sätt. Panasonics Aquarea Designer används för att utveckla projekten snabbt och enkelt genom att sammanställa projektdata stegvis och sedan mata ut rapporter (i antingen snabbformat eller storformat) i form av HTML-filer eller utskrifter.

Aquarea Designer leder också till besparingar. Konstruktören kan visa sin kund en jämförelse med andra alternativ, exempelvis uppvärmning med konventionell gaspanna, vedeldad panna, oljepanna, elektricitet och eluppvärmning med nattlagring. 


Läs mer
 VRF Designer

Panasonic vet hur viktigt det är att snabbt kunna möta kundbehoven i vår bransch, där energieffektivitet har blivit en allt viktigare faktor. Att kunna beräkna kyl- och värmelaster samt sammanställa information om faktiska konstruktionsförhållanden är en stor fördel för varje arkitekt, konsult, entreprenör och slutanvändare.

Panasonic förstår branschen och vet att den präglas av tidsbrist och en rad olika krav. Därför är vi stolta över att lansera nästa generation av våra programvaror för systemdesign. 

Programvaran VRF Designer är anpassad för att underlätta samt effektivisera urvals- och designprocessen.


Läs mer


CO2 Refrigeration Calculator

Panasonic lanserar en ny onlinekalkylator som hjälper konstruktörer, installatörer och tekniker att snabbt utföra beräkningar när lösningar för kommersiella kylsystem utformas. Kalkylatorn är tillgänglig i Panasonics PRO Club.

·  Välja förångningstemperatur

·  Beräkning av kylningskapacitet

·  Beräkning av köldmedierör

·  Beräkning av elektroniska expansionsventiler

·  Beräkning av köldmediemängd


Fungerar på alla enheter, datorer, surfplattor och smartphones!


Läs mer