Lösningar för industrier, lager garage och bussdepåer

Empty
Kanalansluten inomhusenhet 20–25 kW

· Nedåtriktade luftflöden på upp till 8 m 
· Supertysta (från 38 till 43 dB) 
· EC-fläktmotor för extremt hög verkningsgrad 
· Utblåsplenum böjt i 90 grader (PAW-DUMPAPE2ME2) 
· Luftriktare hjälper till att sprida luften efter behov 
· Lätt att installera 

Panasonic har utvecklat nya 90-graders plenum som kan anpassas till S-200PE1E8A och S-250PE1E8A för att driva luften nedåt och effektivt värma större lokaler. 
Systemexempel 

En inspektionslucka (minst 450 x 450 mm) behövs på undersidan av inomhusenheten. Luftspridare (anskaffas lokalt).
      Plenum böjd i 90 grader 
S-200PE1E8A S-250PE1E8
      Utblåsplenum med M1-filter
Empty
   Lösningar för bl.a verkstäder, lager och garage     

 • Inverter-system med hög verkningsgrad 
 • Maximalt rörlängd 100 m (mer än 40 % längre än andra splitsystem) 
 • Multifunktionell fjärrkontroll med inbyggd temperaturreglering 
 • Friskluftstillförsel (möjligt att ansluta friskluft från ventilationssystem)


Energieffektivitet och ekologi

 • Invertersystem med högsta verkningsgrad
 • Miljövänligt köldmedium R410A

Komfort
 • Kyldrift även vid låga utomhustemperaturer (ned till -15 °C)
 • Värmedrift även vid låga utomhustemperaturer
 • Temperaturgivarens placering kan väljas mellan inomhusenheten eller den trådbundna fjärrkontrollen


Lätt att använda
 
 • Veckoprogram (sex inställningar per dag och 42 per vecka) 
 • Urval av trådbundna, trådlösa och förenklade fjärrstyrenheter 

Enkel installation och underhåll
 
 • Enheter med högt statiskt tryck är idealiska för stora lokaler
Utmärkta SEER- och SCOP-värden

Panasonic har extremt höga SEER- och SCOP-värden enligt SBEMberäkningsmetoden (vissa andra tillverkare kan använda andra ickeofficiella beräkningsmetoder). SBEM (Simplified Building Energy Modell), utvecklat av BRE, är grunden för byggnadsenergiberäkningar för andra fastigheter än enskilda hushåll. Den är baserad på den nationella beräkningsmetoden (NCM) och används för att fastställa efterlevnaden av del L i byggbestämmelserna och för energicertifiering.

Riktlinjerna ”Non-Domestic Building Services Compliance Guide” ger information om olika aspekter på beräkningsmetoden, inklusive värmepumpar (avsnitt 3) och komfortkyla (avsnitt 9).