Panasonics kondenseringsenheter med naturligt köldmedium

Panasonic introducerar nu de nya miljövänliga kondenseringsenheterna med CO2 för kylning av affärslokaler.


Hämta katalog >

Med Panasonics kondenseringsenheter kan du förvänta dig: Energibesparingar, låga ljudnivåer, låg vikt, låg köldmediumladdning, låga installationskostnader och låga servicekostnader.


Välj den gröna lösningen från Panasonic

Varför CO2? Ett naturligt köldmedium.
EU:s förordning för fluorerade växthusgaser är en huvudprioritering för europeiska länder. Det säkerställer att Kigali-tillägget som stöder internationella åtaganden för klimatåtaganden om växthusgaser och leder till global övergång till klimatvänliga tekniker utan HFC.
Koldioxid (CO2 eller R–744) håller på att återta sin plats inom kylbranschen. Pådriven av miljöhänsyn kräver lagstiftningen nu ett ökat införande av ”alternativa” köldmedier, vilket även CO2 räknas som.
CO2 är ett mycket attraktivt köldmedium sett ur ett miljöperspektiv. Noll ODP (Ozonnedbrytningspotential) och GWP (Global uppvärmningspotential) = 1 betyder en naturlig substans i atmosfären.
I Europa har en stegvis reduktion HFC skett sedan f-gasförordningen infördes 2015.
Faktum är att länder i Europa och hela världen aktivt har förberett sig på införandet av nödvändig nationell lagstiftning för att genomföra överenskommelsen om att minska användningen av HFC.
Panasonic kan nu erbjuda en lösning i Europa med CO2-baserade kylsystem för att förhindra global uppvärmning och stödja miljövänlig detaljhandel.
Följande tabell visar hur väl R744 (CO2) presterar med avseende på miljöpåverkan och säkerhet.

ODP (ozonnedbrytningspotential) = 0 GWP (global uppvärmningspotential) = 1.


Nästa generations köldmedium
CO2
ODP: 0
GWP (GLOBAL UPPVÄRMNINGSPOTENTIAL): 1
Brännbarhet: Icke brandfarligt
Giftighet: Nej
Ammoniak
ODP: 0
GWP (GLOBAL UPPVÄRMNINGSPOTENTIAL): 0
Brännbarhet: Något brandfarligt
Giftighet: Ja
Isobutan
ODP: 0
GWP (GLOBAL UPPVÄRMNINGSPOTENTIAL): 4
Brännbarhet: Brandfarligt
Giftighet: Nej


Nuvarande köldmedium
R410A
ODP: 0
GWP (GLOBAL UPPVÄRMNINGSPOTENTIAL): 2 090
Brännbarhet: Icke brandfarligt
Giftighet: Nej
R404A
ODP: 0
GWP (GLOBAL UPPVÄRMNINGSPOTENTIAL): 3 920
Brännbarhet: Icke brandfarligt
Giftighet: Nej
Jämförelse av CO2-utsläpp.

ENERGIBESPARING: 25,4 % Frysning / 16,2 % Kylning

CO2-UTSLÄPP: 67 % minskning

Enhet: ton/år
1. Frystemperatur. 2. Kylskåpstemperatur. 3. Totalt (vår egen forskning i Japan).

1) Direkt påverkan jämför effekten av köldmedieläckage mellan R744 (CO2) och R404A. 2) Indirekt påverkan avser CO2-utsläpp kopplade till energiförbrukning av CO2-enheter och konventionella enheter.

Genom Panasonics forskning i Japan. Genomsnittlig jämförelse av sex olika butiker för R404A i inverterbaserade splitsystem med multikondenseringsenhet.
Direkt påverkan 1)
Indirekt påverkan 2)

Pålitlig kvalitet tillverkad i Japan. Utmärkt kvalitetskontroll fastställd av ett skickligt fabriksteam.CO2-transkritiska kondenseringsenheter Ny MT/LT-modell (OCU-CR1000VF8A (SL))
Panasonic har introducerat en ny modell med både MT- och LT-alternativ. Tack vare en större 12 l tank i denna nya modell säkerställs optimal drift.

Både MT- och LT-alternativ.
Maximal nedkylningskapacitet. MT: Upp till 16 kW. LT: Upp till 8 kW.

Ökningstank 7 L till 12 L.
Denna 12 L tank innehåller extra köldmedium när systemet stannar. Den hjälper också installatörer genom att öka toleransen från optimal laddning.
Värmeåtervinningsfunktion för uppvärmning. Tillgänglig hösten 2019.
Denna funktion erbjuder kylning tillsammans med uppvärmning i ett system. Det är en banbrytande funktion som ger en stor möjlighet att sänka driftskostnaderna genom att använda värme som släpps ut från kylning till energikällan för uppvärmning.

Vad innebär värmeåtervinningsfunktionen?
Före.
T.ex. CO2-kondenseringssystem för kylning + A2W-system för uppvärmning.
Ny lösning.
Värmeåtervinningssystem kan inte bara producera kyla utan kan även producera värme med hjälp av värmeåtervinning.
1. Medeltemperatur. 2. A2W Aquarea. 3. MT (eller Låg temperatur). 4. Ny värmeåtervinning. 5. Vattenvärmeväxlare 1).
1) Vattenvärmeväxlare anskaffas lokalt.
*Samtidig drift med LT och MT är inte möjlig.
CO2-transkritiska kondenseringsenheter CR-serien
 • Börvärden för medellåga eller låga temperaturer är tillgängliga beroende på tillämpning
 • Höga COP-värden vid höga omgivningstemperaturer tack vare Panasonics tvåstegskompression av CO2 i rotationskompressorn

 • Kompakt och extremt tyst
 • Styrning av överföringstrycket för en stabil styrning av expansionsventilen i montrar (endast 1000VF8- och 1000VF8A -modellerna)

*SEPR Kylvärden har testats i ett 3-delat laboratorium.
**SEPR Frysvärden har testats i ett 3-delat laboratorium.
CR Serien
Låg temperatur
Medeltemperatur
Inställning av börväde för förångningstemperatur

Eftersom tillförlitlighet är vår högsta prioritet erbjuder vi 5 års garanti på kompressorer och 2 års garanti på övriga komponenter!Överlägsen kylkapacitet vid varje förångningstemperatur.
CO2-baserade transkritiska kondenseringsenheter har hög kylkapacitet vid varje börvärde. Panasonic har utvecklat en rotationskompressor med tvåstegskompression för CO2 som ärutformad för att komprimera CO2 två gånger, vilket minskar belastningen under drift tillhälften jämfört med enstegsköldmediekompression och ger bättre hållbarhet och pålitlighet.
Enheter kan ställas in på låga och medelhöga temperaturer med fyra startinställningar. Dessa inställningar kan enkelt ändras genom att vrida på det användarvänliga vridreglaget för ytterligare energibesparing. (Endast 200VF5-modell).
4 kW: OCU-CR200VF5(SL)
Denna kompakta enhet ger flexibilitet för att kunna anpassas till förändrade kylbehov beroende på inställningar under installationen.

Kylkapacitet (kW)
15 kW: OCU-CR1000VF8(SL)
Kylkapacitet (kW)
16 kW: OCU-CR1000VF8A(SL)
Kylkapacitet (kW)
Omgivningstemperatur: 32 °C, kompressor: 230 V, driftsfrekvens: 65 S-1, kylmedel: R744, suggasstemperatur: 18 °C.
Omgivningstemperatur: 32 °C, kompressor: 400 V, driftsfrekvens: 60 S-1, kylmedel: R744, suggasstemperatur: 18 °C.
Omgivningstemperatur: 32 °C, kompressor: 400 V, driftsfrekvens: 60 S-1, kylmedel: R744, suggasstemperatur: 18 °C. *Preliminär.
Tillförlitlig CO2-teknik av Panasonic.
 • Tillförlitlig kvalitet: Tillverkat i Japan
 • Erfarenhet: 10 000 sålda enheter och 3 700 installationer hos åteförsäljare såsom närbutiker och stormarknader i Japan*
 • Utmärkt kvalitetskontroll fastställd av ett skickligt fabriksteam
 • Panasonic ger 5 års garanti på kompressorn och 2 års garanti på komponenter
 • Kompressorgarantin på 5 år matchar produkternas långa livslängd

*I slutet av november 2018.

Panasonics kondenseringsenheter med naturligt köldmedium: Den miljövänliga och tillförlitliga lösningen för närbutiker, stormarknader, bensinstationer och kylrum.Tillämpningar för kyl- och fryssystem.
Panasonics CR-serie med C02-kondenseringsenheter erbjuder den perfekta lösningen för stormarknader, närbutiker och bensinstationer.
Att hålla mat ständigt fräsch och vid rätt temperatur i montrar eller kylrum är en mycket kritisk faktor. Och en av de största utmaningarna för dessa butiker har varit de dyra konsekvenserna av kylproblem som kan leda till ett kostbart varuslöseri.
Med Panasonics pålitliga CO2-lösning kan du ta itu med detta problem genom att ha ett stabilt och pålitligt året runt-system som maximerar energieffektiviteten.
Montrar.
Närbutiker, stormarknader och bensinstationer.
Montertyp, exempel:
 • 4kW / OCU-CR200VF5: Exponeringsfrys.
 • 15 kW/OCU-CR1000VF8 och 16kW/OCU-CR1000VF8A: Öppen monter* (total bredd 850 cm) / Efterrättsmonter / Kylrum (6 eller 7 dörrar).

*Montrarna anskaffas lokalt.
** Styrenheter: PAW-CO2-PANEL eller anskaffas lokalt.
***Minsta kylbehov måste vara 18 % av den totala kapaciteten.

1. Öppen monter. 2. Kylrum. 3. Exponeringsfrys. 4. Efterrättsmonter.
Kylrumstillämpningar för att hålla maten färsk.
Hotell, skolor och sjukhus.
CO2 Modell
Kylrum. Förångningstemperatur
Kylrum. Exempel på rumsstorlek*
*Rummets storlek är en referens. Kontakta en auktoriserad Panasonic-återförsäljare för en beräkning.

Anslutning.

Kortare installationstid med Plug and Play-sats.
För att säkerställa en snabb och enkel installation av produkten, har Panasonic utvecklat en enhetlig lösning som innehåller kondenseringsenhet, en förprogrammerad styrenhet, elektronisk expansion och alla givare som krävs utöver att tillhandahålla lättförståeliga instruktioner.

Plug and Play-sats. Modellbeteckning: PAW-CO2-PANEL.

Elektronisk expansion för överhettningsstyrning.
Intelligent styrenhet som är specialprogrammerad för lagerrum och montrar.
Modbuskompatibilitet med övervakningssystem.
Panasonic CO2-kondenseringsenhet CR-serien kan övervakas av stora övervakningssystem som CAREL, Eliwell och Danfoss. Övervakningssystem garanterar inspelning, övervakning och rapportering av temperaturförhållanden osv ... av hela CO2-kondenseringsenhetssystemet i butiker.

Övervakningssystem:
Standard boss & boss-mini
AK-SM-serien
TelevisGo