Ska jag välja en luft-vattenvärmepump eller bergvärme?

Både bergvärme och luft-vattenvärme är bra uppvärmningsalternativ. De skiljer sig i både pris och prestanda och det kan vara svårt att veta vilket som är det bästa alternativet för just ditt hus.

Skillnaden mellan luft-vattenvärme och bergvärme är vilken form av värmesystem de använder. Luft-vattenvärmepumpen tar sin energi från utomhusluften som värms upp i värmepumpen för att sedan distribueras till det vattenburna systemet. Bergvärmepumpen utnyttjar istället den lagrade solenergin som finns i berggrunden som ligger på runt 7 grader året om och påverkas inte av temperaturen ovanför marken. Positivt med bergvärme här är att den är oberoende av utomhustemperaturen. Dock fungerar både bergvärme och en luft-vatten värmepump om utomhusluften skulle sjunka under -20 grader.

Nackdelen med bergvärme är att det är dyrt jämfört med andra former av värmepumpar. Därför kan luft-vattenvärmepumpar vara ett bättre val för småhus med mindre värmebehov då dessa inte gör så stora besparingar på bergvärme och därför blir återbetalningstiden längre.

Innan du bestämmer dig måste du också veta vilken berggrund du har. Inte alla hus är beläget på ett ställe som är lämpligt för bergvärme. Om berggrunden till exempel består av kalksten, som har relativt låg värmeledningsförmåga, kan en luft-vattenpump vara en bättre investering.

För många villaägare är en luft-vattenvärmepump det allra bästa alternativet, både med tanke på totalekonomi och kvalitén på berggrunden. En luft-vattenvärmepump är ett alternativ med lägre installationskostnad och som innebär fördelar som på sikt kan slå alternativ som bergvärmepump.
Vi jämförde investeringskostnader och driftskostnader hos olika uppvärmningskällor över en 15-årsperiod.
Uppvärmningskostnader med en avkastningsgrad på 15 år för ett 190 m² hus, byggt enligt BBR.
Uppvärmningskostnader med avkastningsgrad på 15 år för ett 130 m² hus, byggt enligt BBR.
Empty
1. Frånluftvärmepump (F)
2. ventilationsaggregat 8kW (BVP) + ventilationsaggregat  (FTX) 
3. Panasonic Aquarea Allt-i-ett 7 kW (LVVP) +ventilationsaggregat (FTX)

Standardhuset som användes i beräkningen är ett tvåvåningshus med isoleringsstandard Um= 0,247 W/m²K. Energikostnaden är baserad på en familj på fyra personer och de värme- och luftinställningarna som är nödvändiga för att hålla inomhusklimatet hälsosamt och komfortabelt enligt gällande förordningar. Data gällande klimatzonerna är baserade på SMHI:s data mellan år 1981 och 2010. Alla beräkningar för energikostnaderna är gjorda i kalkyleringsprogrammet VIP Energy. Specifikationerna för jämförda produkter finns tillgänglig i respektive producents tekniska produktdokumentation.