Luft-vattenvärmepump eller bergvärme?

En ny rapport från Aktea Energy, på uppdrag av Panasonic Heating & Cooling Solutions, visar att den totala kostnaden över tid blir betydligt lägre vid installation av en luft/vatten-värmepump jämfört med bergvärme i nybyggda hus. Panasonics högeffektiva luft/vatten-värmepumpar har i princip samma energiförbrukning som en bergvärmepump, men installationskostnaden är markant lägre, vilket gör den till den ekonomiska vinnaren vid installation i småhus. 


Konsumenter får mer värde för pengarna med en luft/vatten-värmepump än med bergvärme. De två populära uppvärmningsalternativen för småhus i Sverige har jämförts i en ny rapport av Aktea Energy, framtagen på begäran av Panasonic Heating & Cooling Solutions och sett till den totala investeringen är Panasonics luft/vatten-värmepumpar betydligt billigare än bergvärme. Det är investeringskostnaden som utgör den stora skillnaden och innebär att luft/vatten-värmepumpar slår bergvärme i återbetalningstid med upp till 500 år. Bor man exempelvis i Stockholm eller Göteborg skulle det ta 300 år, respektive 500 år för att bergvärme ska hinna ikapp och bli billigare än luft/vatten.

Dessutom krävs en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun och i vissa fall  även ett bygglov innan installationen av bergvärmepumpar kan starta. Det är en process som ibland kan ta flera månader. Men med en luftvattenvärmepump kan installationen starta direkt och vara färdig på endast några timmar. 

Rapporten visar en kostnadsjämförelse mellan att installera en luftvattenvärmepump från Panasonic eller en bergvärmepump i ett småhus vid nyproduktion. Jämförelsen har genomförts med energiberäkningar i VIP-Energy och beräkningen är gjord på fem orter i Sverige. De fem orterna som har jämförts är Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Luleå och visar hur många års användande som krävs innan bergvärmepumpens totalkostnad (installations- och driftskostnad sammanräknat) blir lägre än luft/vattenvärmepumpens. Resultatet av jämförelsen visar att luftvärmepumpen från Panasonic är en betydligt bättre investering än bergvärmepumpen. 

Tabellen visar hur många års användande som krävs innan bergvärmepumpens totalkostnad (installations- och driftskostnad sammanräknat) blir lägre än luft/vattenvärmepumpens, på de fem orterna i rapporten: 


 

Om rapporten

Undersökningen har genomförts på flertalet orter runt om i landet. Det inkluderar städerna Malmö, Göteborg, Stockholm, Luleå och Umeå. Rapporten visar att det lönar sig att införskaffa en luftvattenvärmepump om man är bosatt i södra Sverige. Det mildare klimatet bidrar till lägre energikostnader, jämfört med småhus belägna i norra delen av landet. Bergvärmepumpar kan dock vara till fördel om man bor i orter som Luleå och Umeå. De lägre temperaturerna gör att bergvärmepumpar ger lägre energikostnader. Jämförelsestudien av val av värmepumpslösning vid nyproduktion av småhus har tagits fram av Aktea, på uppdrag av Panasonic Heating & Cooling Solutions. Studien har bedömt kostnadseffektiviteten vid val av Panasonics luftvattenvärmepumpar jämfört med bergvärmepumpar. 

Läs hela rapporten här