Det finns teknik för att få in bra utomhusluft inomhus

I en hälsomedveten värld är motion, hälsosam mat och naturliga material viktigt – liksom inandningsluften.


Naturens balans inomhus

nanoe™ X – teknik med fördelar från hydroxylradikaler 


Vi andas in 18 kg luft per person och dag. Mat 1,3 kg per person och dag. Vatten 1,2 kg per person och dag

Att naturen får oss att känna välbefinnande är välkänt – men känner du till något om hydroxylradikalernas effekt?

Hydroxylradikaler (även kallade OH-radikaler) rengör och deodoriserar luften genom att neutralisera vissa föroreningar, virus och bakterier. Dessa fördelar kan man nyttja inomhus, så att hårda ytor, mjuka möbelmaterial, ja faktiskt hela inomhusmiljön blir renare och behagligare, t.ex. i hemmet, på jobbet eller i hotell, butiker och restauranger.


En naturligt förekommande process 

Hydroxylradikaler är instabila molekyler som vill ”fånga in” och reagera med andra ämnen, t.ex. väte. Sådana kemiska reaktioner gör att hydroxylradikalerna potentiellt kan neutralisera tillväxten av vissa föroreningar (t.ex. vissa bakterier, virus, mögel och lukter) genom att bryta ner och neutralisera dem. Denna naturligt förekommande process har stora fördelar när det gäller att förbättra inomhusmiljöer.

Med nanoe™ X-tekniken tar Panasonic det här ytterligare ett steg, genom att använda naturens eget ”tvättmedel” – hydroxylradikaler – inomhus.

nanoe™ X-tekniken skapar hydroxylradikaler inneslutna i vatten, vilket förlänger deras livslängd kraftigt, från mindre än en sekund (hos naturligt förekommande varianter) till mer än 600 sekunder (=10 minuter). Därmed hinner de enkelt sprida sig i rummet.
1. Hydroxylradikaler i naturen
Livstid: mindre än en sekund

2. Hydroxylradikaler inneslutna i vatten
Livstid: 600 sekunder – 10 minuter
nanoe™ X-tekniken neutraliserar många typer av föroreningar, exempelvis vissa typer av bakterier, virus, mögel, allergener, pollen och vissa farliga substanser.

nanoe™ X når föroreningarna.


Hydroxylradikaler mättar föroreningarnas proteiner.


Föroreningarnas aktiva delar neutraliseras.


Vad är unikt med nanoe™ X?

Hydroxylradikaler rengör och deodoriserar genom att neutralisera flera olika föroreningar, som vissa typer av virus och bakterier. Tack vare den avancerade tekniken kan även tätt vävda tyger, som t.ex. gardiner, draperier, mattor och möbler behandlas. Tekniken kan även användas på hårda ytor och vår inandningsluft, där den neutraliserar vissa farliga ämnen.     


Mikroskopisk storlek. Med en storlek på en miljarddels meter är nanoe™ X mycket mindre än ånga, och kan därför tränga djupt in i textilier för att deodorisera.


I de små vattenpartiklarna får nanoe™ X en längre livslängd och hinner lätt sprida sig i rummet.


nanoe X Generator Mark 2 producerar 9,6 biljoner hydroxylradikaler per sekund. Större mängder hydroxylradikaler i nanoe™ X ger högre effektivitet mot neutralisering av föroreningar.
   

Inget underhåll och inga byten behövs. nanoe™ X är en filterlös lösning med titan som inte behöver något underhåll.
* På bilden nedan visas nanoe™ X Generator Mark 2


nanoe™️ X: förbättrat skydd dygnet runt

7 effekter av nanoe™ X – Panasonics unika teknik

1. Deodoriserar
Lukter

2. Möjlighet att neutralisera 5 typer av föroreningar:
Bakterier och virus – Mögel – Allergener – Pollen – Farliga ämnen

3. Fuktar:
Hud och hår

nanoe™ X-teknikens påstådda effekt och prestanda förväntas endast i det rum där enheten är placerad och beror på rummets storlek, miljön och användningen. Det kan ta flera timmar innan full effekt nås (se testresultat nedan för mer information). nanoe™ X är inte en medicinteknisk enhet. Följ sanitetsrekommendationer och lokala föreskrifter för byggnadsutformning.


nanoe™ X – internationellt validerat teknik i testanläggningar

nanoe™ X-teknikens effektivitet har testats av oberoende laboratorier i Tyskland, Danmark, Frankrike, Malaysia och Japan.


99,9 %* av vissa bakterier neutraliseras*

Mängden gula stafylokocker minskar med 99,9 % efter 8 timmars exponering. Dokumenterande organisation: Danish Technological Institute. Rapport nr 868988.


Så effektivt är nanoe™ X

Följande testresultat samlades in i kontrollerad laboratoriemiljö. Prestanda hos nanoe™ X kan skilja sig i andra miljöer.

Luftburet
Virus: Bakteriofag ΦX174
Resultat: 99,7 % neutralisering
Kapacitet: Ca 25 m³
Tid: 6 h
Testorgan: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapport nr 24_0300_1

Luftburet
Bakterier: Gul stafylokock
Resultat: 99,9 % neutralisering
Kapacitet: Ca 25 m³
Tid: 4 h
Testorgan: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapport nr 2016_0279

Vidhäftande
Lukter: Lukt av cigarettrök
Resultat: Luktens intensitet minskad med 2,4 nivåer
Kapacitet: Ca 23 m³
Tid: 0,2 h
Testorgan: Panasonic Product Analysis Center
Rapport nr 4AA33-160615-N04
Vidhäftande
Virus: SARS-CoV-2
Resultat: 99,9 % neutralisering
Kapacitet: 45 l
Tid: 2 h
Testorganisation: Texcell (Frankrike)
Rapport nr 1140-01 A1

Vidhäftande
Virus: Kattcoronavirus
Resultat: 99,3 % neutralisering
Kapacitet: 45 l
Tid: 2 h
Testorganisation: Yamaguchi University Faculty of Agriculture

Vidhäftande
Virus: Xenotropiskt murint leukemivirus
Resultat: 99,999 % neutralisering
Kapacitet: 45 l
Tid: 6 h
Testorganisation: Charles River Biopharmaceutical Services GmbH

Vidhäftande
Virus: Influensa (typ H1N1)
Resultat: 99,9 % neutralisering
Kapacitet: 1 m³
Tid: 2 h
Testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapport nr 21_0084_1

Vidhäftande
Bakterier: Gul stafylokock
Resultat: 99,9 % neutralisering
Kapacitet: 20 m³
Tid: 8 h
Testorganisation: Danish Technological Institute
Rapport nr. 868988

Vidhäftande
Pollen: Ambrosiapollen
Resultat: 99,4 % neutralisering
Kapacitet: 20 m³
Tid: 8 h
Testorganisation: Danish Technological Institute
Rapport nr. 868988

Vidhäftande
Pollen: Ceder
Resultat: 97 % neutralisering
Kapacitet: Ca 23 m³
Tid: 8 h
Testorganisation: Panasonic Product Analysis Center
Rapport nr 4AA33-151001-F01

Sedan 2003 är ”nanoe” en del av människors vardagsliv i Japan och andra områden.


Panasonic utvecklade den första nanoe-enheten 2003. Som resultat av stora FoU-satsningar har tekniken förbättrats kontinuerligt och den senaste versionen heter nanoe™ X.
1. nanoe™ – 2003:
480 miljarder hydroxylradikaler/s
2. nanoe™ X – 2016 – Generator Mark 1: 
4,8 biljoner hydroxylradikaler/s – 10 x
2. nanoe™ X – 2019 – Generator Mark 2: 
9,6 biljoner hydroxylradikaler/s – 20 x


I den senaste nanoe™ X-versionen används ”flerledarurladdning” i ett system som riktar urladdningen till 4 nålelektroder, vilket expanderar hydroxylradikalerna kraftigt.

Så genereras nanoe™ X
1. Atomiserad elektrod genererar kondens.
2. Vattnet utsätts för elektrisk urladdning
3. nanoe™ X-partiklar genereras
* På bilden nedan visas nanoe X Generator Mark 1


Var används nanoe™ X-tekniken? 

Tekniken används i en rad tillämpningar, exempelvis för att rena luft och rengöra ytskikt i tåg, hissar och bilar. Andra användningsområden är hushållsapparater, kroppsvård och luftkonditionering. Panasonics värme- och kyllösningar använder nanoe™-tekniken i utrustning avsedd för hemmabruk och kommersiella lokaler. Nanotekniken ger filterfria och underhållsfria lösningar som fungerar oberoende av uppvärmnings- och kylningssystem.Tekniken används i privatbostäder och i offentliga lokaler där man vill uppnå förbättrad luftkvalitet, t.ex. kontorslokaler, sjukhus, läkarmottagningar och hotell.


Panasonics värme- och kyllösningar använder nanoe™-tekniken i en rad olika lösningarBostad

Split och multisplit


Inbyggd nanoe X Generator Mark 1

Väggmonterad Etherea Z
CS-(M)Z**VKEW(M). 7 kapacitetsvarianter: 1,6–7,1 kW

Inbyggd nanoe X Generator Mark 1
Väggmonterad Etherea XZ
CS-XZ**VKE(W). 4 kapacitetsvarianter: 2–5 kW

Mer information


Inbyggd nanoe X Generator Mark 1
Golvmodell
CS-Z**UFEAW. 3 kapacitetsvarianter: 2,5–5 kW

Mer information


Inbyggt nanoe

Väggmonterad VZ
CS-VZ**SKE. 2 kapacitetsvarianter: 2,5–3,5 kW

Mer information

Kommersiella lokaler

PACi- och VRF-system


Inbyggd nanoe X Generator Mark 1
PACi. Kassett 90 x 90 PU3
S-****PU3E. 7 kapacitetsvarianter: 3,5–14 kW

nanoe X Generator Mark 1
Tillbehör CZ-CNEXU1

PACi. Kassett 90 x 90 PU2
S-**PU2E5B. 7 kapacitetsvarianter: 3,5–14 kW

Mer information


Inbyggd nanoe X Generator Mark 2

PACi. Kanalmodell PF3
S-****PF3E. 7 kapacitetsvarianter: 3,5–14 kW

Kanalmodell på YouTube


nanoe X Generator Mark 1
Tillbehör CZ-CNEXU1

VRF (ECOi & ECO G). Kassett 90 x 90 MU2
S-**MU2E5A. 11 kapacitetsvarianter: 2,2–16 kW

Mer information


Inbyggd nanoe X Generator Mark 1
VRF (ECOi & ECO G). Golvmodell
S-**MG1E5N. 5 kapacitetsvarianter: 2,2–5,6 kW

Mer information