Tekniken tar in den goda utomhusluften

I dagens hälsomedvetna värld bryr vi oss om att träna, om vad vi äter och vad vi vidrör, och dessutom om vad vi andas.


Tar in naturens balans

nanoe™ X, hydroxylradikalteknik


Vi andas in 18 kg luft per person och dag. Mat 1,3 kg per person och dag. Vatten 1,2 kg per person och dag.

Naturens hälsofördelar är välkända – men vad vet du om kraften i hydroxylradikaler?

Dessa radikaler, som är rikligt förekommande i naturen, kan neutralisera föroreningar, såsom vissa virus och bakterier, vilket renar och deodoriserar luften och miljön.

Tekniken tar med dessa fantastiska fördelar inomhus så att hårda ytor, mjuka möbeltyger och inomhusmiljön blir ett renare och trevligare ställe, oavsett om den används i hemmet, på jobbet, till hotell och restauranger, i affärer osv.En naturlig process

Hydroxylradikaler är instabila molekyler som vill reagera med andra ämnen som väte, genom att fånga upp dem. Tack vare denna reaktion hämmas spridning av föroreningar som bakterier, virus, mögel och lukter genom att bryta ned dem och neutralisera de negativa effekterna. Denna naturliga process har stora fördelar för att förbättra inomhusmiljön.


Panasonics nanoe™ X-teknik tar detta steget längre och tar naturens eget rengöringsmedel – hydroxylradikaler – inomhus för att hjälpa till att skapa en idealisk miljö.

Genom att skapa hydroxylradikaler omslutna av vatten främjar nanoe™ X-tekniken deras effektivitet betydligt, samt ökar hydroxylradikalernas livslängd från mindre en än sekund i naturen, till mer än 600 sekunder - 10 minuter.
1. Hydroxylradikaler i naturen
Livslängd: 1 sekund

2. Hydroxylradikaler omslutna av vatten
Livslängd: 600 sekunder - 10 minuter


Tack vare egenskaperna i nanoe™ X kan flera typer av föroreningar inaktiveras, däribland bakterier, virus, mögel, allergener, pollen och vissa skadliga ämnen.


nanoe™ X når tillförlitligt föroreningarna.


Hydroxylradikaler transformerar föroreningarnas proteiner.


Föroreningarnas aktivitet hämmas.


Vad är unikt med nanoe™ X?


Hydroxylradikalteknik neutraliserar föroreningar, virus och bakterier, samt renar och deodoriserar.
Tack vare den avancerade nanotekniken kan även tätvävda textilier användas med denna lösning, vilket gör att vissa gardiner, persienner, mattor och möbler kan dra nytta av denna teknik för att hämma farliga ämnen – även på hårda ytor och självklart även i luften vi andas.


Mikroskopisk skala. Eftersom Nanoe™-partiklar är en miljarddel av en meter i storlek är de mycket mindre än ånga och kan tränga djupt ner i textilier för att deodorisera.


nanoe™ X kan spridas till varje hörn av ett utrymme. Eftersom de är inrymda i vattenpartiklar har de en längre livslängd och förmåga att sprida sig över stora avstånd.


Hög prestanda. nanoe™ X Mark 2 producerar 9,6 biljoner hydroxylradikaler per sekund. Större mängder hydroxylradikaler i nanoe™ X har en häpnadsväckande effekt för hämmandet av föroreningar som bakterier, virus och allergener samt som deodorisering.

Inget underhåll. nanoe™ X är inte filterbaserat, utan är en underhållsfri lösning gjord med titanium.
* Bilden visar nanoe™ X Generator Mark 2


7 effekter från nanoe™ X – unik teknologi från Panasonic

1. Deodoriserar:
Lukter

2. Hämmar 5 typer av föroreningar:
Bakterier och virus - mögel - allergener- pollen - farliga ämnen

3. Återfuktar:
Hud och hår


nanoe™ X, internationellt godkänd teknik


Effektiviteten i nanoe™ X-tekniken har testats av oberoende laboratorier i Tyskland, Danmark, Malaysia och Japan.


99,9 %* av vissa bakterier hämmas

Minskning med 99,9 % av staphyloccocus aureus efter 8 timmars användning. Testorganisation: Danish Technological Institute. Rapportnummer 868988

Effektiviteten hos nanoe™ X.
Luftburna
Virus: Bakteriofag ΦX174
Resultat: 99,7 % hämmat
Kapacitet: Ung. 25 m³
Tid: 6 h
Testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapportnummer 24_0300_1

Luftburna
Bakterier: Staphylococcus aureus
Resultat: 99,9 % hämmat
Kapacitet: Ung. 25 m³
Tid: 4 h
Testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapportnummer 2016_0279

Vidhäftande
Lukter: Cigarettrök
Resultat: Minskning av luktintensitet med 2,4 nivåer
Kapacitet: Ung. 23 m³
Tid: 0,2 h
Testorganisation: Panasonics Product Analysis Center
Rapportnummer 4AA33-160615-N04
Vidhäftande
Virus: Felint coronavirus
Resultat: 99,3 % hämmat
Kapacitet: 45 L
Tid: 2 h
Testorganisation: Yamaguchi University Faculty of Agriculture

Vidhäftande
Virus: Xenotropiskt murint leukemivirus
Resultat: 99.999 % hämmat
Kapacitet: 45 L
Tid: 6 h
Testorganisation: Charles River Biopharmaceutical Services GmbH

Vidhäftande
Virus: Influensa (H1N1 undergrupp)
Resultat: 99,9 % hämmat
Kapacitet: 1 m³
Tid: 2 h
Testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science
Rapportnummer 21_0084_1

Vidhäftande
Bakterier: Staphylococcus aureus
Resultat: 99,9 % hämmat
Kapacitet: 20 m³
Tid: 8 h
Testorganisation: Danish Technological Institute
Rapportnummer 868988

Vidhäftande
Pollen: Ambrosiapollen
Resultat: 99,4 % hämmat
Kapacitet: 20 m³
Tid: 8 h
Testorganisation: Danish Technological Institute
Rapportnummer 868988

Vidhäftande
Pollen: Ceder
Resultat: 97 % hämmat
Kapacitet: Ung. 23 m³
Tid: 8 h
Testorganisation: Panasonics Product Analysis Center
Rapportnummer 4AA33-151001-F01


Sedan 2003 har "nanoe" varit en del av människors liv


Den första nanoe-enheten utvecklades av Panasonic 2003. Efter årliga investeringar i FoU har tekniken förbättrats till lanseringen av nanoe™ X, med 10 och 20 gånger bättre prestanda.
1. nanoe™ - 2003:
480 miljarder hydroxylradikaler/sek
2. nanoe™ X - 2016 - Generator Mark 1:
4,8 biljoner hydroxylradikaler/sek - 10x gånger
3. nanoe™ X - 2020 - Generator Mark 2:
9,6 biljoner hydroxylradikaler/sek - 20x gånger


Den senaste nanoe™ X-enheten använder ett "multiurladdningssystem" som fokuserar urladdningen till 4 nålformade elektroder, vilket utvidgar hydroxylradikalerna avsevärt.

Hur nanoe™ X genereras
1. Atomiserad elektrod producerar kondensering.
2. Elektrisk urladdning tillämpas på vattnet
3. nanoe™ X-partiklar genereras
* Bilden visar nanoe™ X Generator Mark 1


Var används nanoe™ X-tekniken?

Sådan teknik finns i olika program för att rena luft och ytor, såsom i tåg, hissar, bilar, hushållsapparater och skönhetsvård ... samt i luftkonditionering.

Panasonic Heating and Cooling Solutions använder nanoe™-teknik i en mängd olika hushållsapparater samt för företagslokaler. Det är en lösning som inte kräver några filter eller något underhåll, och kan användas oberoende av uppvärmning eller nedkylning.Den används i privata hem samt i allmänna lokaler där ökad luftkvalitet önskas, såsom i kontor, sjukhus, vårdcentraler och hotell osv.


Panasonic Heating and Cooling Solutions använder nanoe™-teknik i många olika typer av utrustningHem

Split och Multi Split


Inbyggd nanoe™ X Generator Mark 1

Vägg Etherea Z
CS-(M)Z**VKEW(M). 7 kapaciteter: 1,6-7,1 kW

Inbyggd nanoe™ X Generator Mark 1
Vägg Etherea XZ
CS-XZ**VKE(W). 4 kapaciteter: 2-5 kW

Läs mer


Inbyggd nanoe™ X Generator Mark 1
Golvmodell
CS-Z**UFEAW. 3 kapaciteter: 2,5-5 kW

Läs mer


Inbyggd nanoe

Vägg VZ
CS-VZ**SKE. 2 kapaciteter: 2,5-3,5 kW

Läs mer

Kommersiella

PACi- och VRF-system


Inbyggd nanoe™ X Generator Mark 1
PACi. Kassett 90x90 (PU3)
S-****PU3E. 7 kapaciteter: 3,5-14 kW

nanoe™ X Generator Mark 1
Tillbehör CZ-CNEXU1

PACi. Kassett 90x90 (PU2)
S-**PU2E5B. 7 kapaciteter: 3,5-14 kW

Läs mer


Inbyggd nanoe™ X Generator Mark 2

PACi. Kanaltyp PF3
S-****PF3E. 7 kapaciteter: 3,5-14 kW

Kanaltyp på YouTube


nanoe™ X Generator Mark 1
Tillbehör CZ-CNEXU1

VRF (ECOi & ECO G). Kassett 90x90 (MU2)
S-**MU2E5A. 11 kapaciteter: 2,2-16 kW

Läs mer


Inbyggd nanoe™ X Generator Mark 1
VRF (ECOi & ECO G). Golvmodell
S-**MG1E5N. 5 kapaciteter: 2,2-5,6 kW

Läs mer