Nya Datanavi

Ett nytt sätt att ansluta
Smidigt och enkelt supportverktyg i din smartphone

1

Snabbt och intuitivt


2

Enkel åtkomst till databas med handböcker

3

Exakta servicedata på din smartphone
Översikt över datanavi-systemet
Håll din smartphone mot LED-displayen på fjärrkontrollen (CZ-RTC5B) för att supersnabbt få viktig information om AC-systemet, med hjälp av Panasonics Light ID-teknik. Datanavi ansluter också till Panasonics molnserver för snabb visning av handböcker och för att lagra data som tas emot av Light ID.

Funktioner
· Skanna och spara information om AC-systemet
· Enkel åtkomst till databas med handböcker
· Driftsättning, datahistorik från F-gaskontroller

Vad är Light ID-tekniken, som har utvecklats av Panasonic?


Teknik för överföring av synligt ljus, vilket gör det möjligt att snabbt överföra information från en LED-ljuskälla.

A. Panasonics unika Light ID-teknik
B. Panasonic Cloud Server

Funktioner för användare/administratör (ansvarig för AC)


· Snabbt och intuitivt. Uppgifter om standarddrift, visning av uppgifter om energiförbrukning
· Enkel åtkomst till databas. Ta fram rätt handböcker på begäran
· Vet du inte vad du ska göra när det uppstår ett fel? Du kan enkelt dela felinformation och kontakta service


Standarddrift

Energihantering


Meddelande om funktionsfel

Användarhandbok
* Användargränssnittet kan uppdateras utan föregående meddelande.

Funktioner för installatörer/serviceföretag

· Få tekniska data utifrån dina behov.
  Servicehandbok. Lista med frågor och svar. Information om testkörning
· Detaljerad felinformation

Tom

Information om testkörning

Servicedata
Tom
· Enkel checklista för F-gasreglering
· Checklista för reparation

Ladda ner gratisappar och prova Datanavi!

Du behöver två gratisappar för att använda datanavi.

LinkRay


Datanavi