NY datanavi

Ett nytt sätt att ansluta
Snabbt och enkelt supportverktyg med din smarttelefon

1

Snabbt och intuitivt


2

Enkel åtkomst till databas med handböcker

3

Noggrann serviceinformation på din smarttelefon
Översikt av datanavi-systemet
Bara genom att hålla upp din smarttelefon framför LED-displayen på en fjärrstyrenhet (CZ-RTC5B) får du supersnabbt användbar systeminformation om luftkonditioneringen via Panasonics Light ID-teknik. Datanavi ansluter också till Panasonic Cloud-server för snabb överblick över handböcker och för att spara information som mottagits av Light ID.

Huvudfunktioner
· Skanna och spara systeminformation om luftkonditioneringen
· Enkel åtkomst till databas med handböcker
· Driftsättning, informationshistorik av F-gaskontroll

Vad är Light ID-tekniken som har utvecklats av Panasonic?


En överföringsteknik med synligt ljus som gör det möjligt att överföra information i hög hastighet med hjälp av osynliga blinkningar från en LED-ljuskälla.

A. Panasonics unika Light ID-teknik
B. Panasonic Cloud-server

Funktioner för användare el. administratör (person ansvarig för luftkonditioneringen)


· Snabbt och intuitivt. Reguljär driftinformation, visning av energiförbrukning
· Enkel åtkomst till databas med handböcker. Hämta handböcker vid behov
· Ingen aning om vad du ska göra när ett fel inträffar? Du kan enkelt dela felinformation och kontakta service


Normaldrift

Energihantering


Felmeddelanden

Bruksanvisning
* User interface image may be updated without notification.

Funktioner för installatör el. serviceföretag

· Hämta teknisk information beroende på dina behov Servicehandbok. Lista med vanliga frågor och svar. Provkörningsinformation
· Korrekt felinformation
· Enkel checklista med F-gasregler
· Snabbchecklista för reparationer

Empty

Provkörningsinformation

Serviceinformation
Empty
· Simple F-gas regulation check list
· Repair speed check list

Ladda ned gratisapparna, prova datanavi!

Två gratisappar krävs för att använda datanavi.

LinkRay


Datanavi