Ny intelligent styrenhet CZ-256ESMC3

Den här styrenheten är den smarta lösningen för avancerade behov i byggnader.

Intuitiv användning

Alla skärmfönster har samma struktur och är lätta att läsa och använda.
 • Stort LCD-fönster (10,4 tum)
 • Navigering på samma sätt som hos smartphones (svepa, trycka)
Stort skärmfönster. 60 procent större.
Touchnavigering för enkel användning.
Tom
Tom
Tom
Tom
Svepa.
Dra fingret uppåt eller nedåt på skärmen. Rörelsen används för att bläddra långsamt.
Välja.
Att trycka med fingret på någon av komponenterna i skärmfönstret. Rörelsen används för att välja inställningar i exempelvis rullningsbara listor.
Dra ut.
Att dra fingret lite snabbare i någon riktning (uppåt eller nedåt) på skärmfönstret. Rörelsen används för att bläddra snabbt.

Förbättrade energisparfunktioner som standard

 • Inställningar för automatisk återgång till ställtemperatur, automatisk avstängning, intervall för ställtemperatur
 • Behovsstyrning
 • Möjlighet att ställa in utomhusbehov och timers
 • Inomhus kan konfigureras till ±1 °C/ ±2 °C eller termostat OFF
 • Inomhusenheter som styrs i sekvens med 10-minutersintervaller
Skärm för inställning av automatisk återgång till ställtemperatur.
Automatisk avstängning.
Skärmfönster för styrning av utomhusbehov.
Tom
Tom

Energivisualisering

 • Grafisk vy stöder energibesparingsplaner
 • Visar fördelningen av el- och gasförbrukning
Skärm med grafisk vy.
Tom
Tom
Tom
Tom
Användbara parametrar för bättre energibesparing.
Exempel: Stapeldiagram:
Inomhusenhet:
 • Total drifttid, termostat ON-tid (min.)
 • Förbrukad mängd (el, gas)
 • El- eller gaskostnader
Utomhusenhet:
 • Utomhusenhetens driftcykler (antal cykler)
 • Motorns drifttid (timmar)
 • Kumulativ effekt från inverter
 • Kumulativ effekt från solenergi
Val av pulsvärde per dataintervall: 1 timme/1 dag/1 månad, jämfört med föregående år.

Nya huvudfunktioner

 • Touchfunktion (bläddra, svepa): Ja
 • Grafisk vy (trender, jämförelser): Ja
 • Webbfunktioner (max. 64 användare): Ja
 • Inställning av mottagare för varning via e-post: Ja (max. 8)
 • Automatisk återgång till ställtemperatur: Ja
 • Begränsning av temperaturområde: Ja
 • Förhindra att system lämnas påslaget: Ja
 • Tyst drift av utomhusenheten: Ja
 • Koppling till personsensor: Ja
 • Behovsfunktion : Ja
 • Påfyllningsberäkning: Ja
 • Loggvisning: Ja, 10 000 varningsposter. 50 000 poster för statusändring.
 • Kopplad styrning (händelsedefinition 50 händelser, ingång: 32, utgång: 32): Ja
 • Pågående underhåll (registrering av inspektion): Ja

Dismantling Guide - Demontage Anleitung - Guide du démantèlement - Guida allo smontaggio - Guía para el desmantelamiento - Ontmantelingsgids - Demonteringsvejledning - Purkamisopas - Przewodnikdotyczącydemontażu - Vodičza demontažu - Demontavimo vadovas - Demontāžas ceļvedis - Demonteerimise juhend - Bontási útmutató - Guia de Desmontagem - Οδηγός αποσυναρμολόγησης - Demonteringsguide - Sprievodca demontážou - Vodnik za razstavljanje - Průvodcedemontáží - Ръководство за демонтиране - Ghid de demontare: