PACi Standard från 10,0 till 12,5 kW • R32 Gas


Upp till två inomhusenheter är kopplingsbara till samma utomhusenhet. Panasonics PACi-enheter kan installeras som single- och twin-system. Inomhusenheterna kan kombineras enligt urvalstabellen. Driften kommer alltid att ske samtidigt. Alla inomhusenheter fungerar med samma inställningar.


Hitta din perfekta kombination

Utomhusenheterna PACi Standard Singel och Twin-system • R32 Gas
U-__2E5 Enfas // U-__2E8 Trefas
PACi Standard Singel/Simultandriftsystemskombinationer • R32 Gas

Inomhus/Utomhus
1. PACi 1x1 Kit-lösning.

Inomhusenheter
A - vägg / B - 4-vägskassett 90 x 90 / C - 4-vägskassett 60 x 60 / D - tak / E - kanalbatteri med högt statiskt tryck / F - kanalbatteri med lågt statiskt tryck