Panasonic: 100 år av idéer


År 2018 firar vi 100-årsjubileum.
Sedan allt startade 1918 har vi arbetat oavbrutet för att skapa produkter och lösningar som gör livet lite bättre än igår.

En önskan om att skapa saker med värde.

”Då vi erkänner vårt ansvar som industrialister innebär det att vi kommer att ägna oss åt framsteg och utveckling av samhället och människors välbefinnande genom vår verksamhet och därigenom förbättra livskvaliteten över hela världen.”

Panasonic Corporations grundläggande målstyrning formulerades 1929 av företagets grundare, Konosuke Matsushita.

Läs mer

Panasonic Corporations sju principer


Bidra till samhället

Vi kommer alltid att uppföra oss i enlighet med den grundläggande målstyrningen och troget uppfylla vårt ansvar som industrialister gentemot de samhällen där vi är verksamma.

Rättvisa och ärlighet

Vi kommer att vara rättvisa och ärliga i alla våra affärer och personliga uppträdanden. Oavsett hur duktiga och kunniga vi må vara, så kan vi varken vinna andras respekt eller höja vår egna självaktning utan personlig integritet.

Samarbete och laganda

Vi kommer att slå samman våra förmågor för att uppnå våra gemensamma mål. Utan samarbete och laganda så kommer vi endast att vara ett företag i teorin, oavsett hur duktiga vi är som individer.

Outtröttligt arbete mot förbättring


Vi kommer ständigt att sträva efter att förbättra vår förmåga att bidra till samhället genom vår verksamhet. Endast genom detta outtröttliga arbete kan vi uppfylla vår grundläggande målstyrning och bidra till att uppnå varaktig fred och välstånd.

Respekt och ödmjukhet


Vi kommer alltid att vara vänliga och anspråkslösa, med respekt för andras rättigheter och behov i syfte att stärka hälsosamma sociala förhållanden och förbättra livskvaliteten i våra samhällen.

Anpassningsbarhet


Vi kommer att kontinuerligt anpassa vårt tänkande och beteende för att möta de ständigt föränderliga förhållanden runt omkring oss och se till att agera i samverkan med naturen för att säkerställa framsteg och framgångar i våra strävanden.

Tacksamhet


Vi kommer att agera utifrån en tacksamhetskänsla för alla de förmåner vi har givits, övertygade om att denna attityd kommer att tjäna som en källa till obegränsad glädje och vitalitet, vilket gör det möjligt för oss att övervinna alla hinder som kommer i vår väg.

Panasonic uppvärmning och kylning, 60-årsjubileum


Panasonic börjar med en önskan om att skapa saker med värde. Genom hårt arbete och engagemang som resulterade i den ena innovativa produkten efter den andra tog det nystartade företaget sina första steg mot att bli dagens elektronikjätte. Värme- och kyllösningar har konstruerats och producerats av Panasonic sedan 1958.

1958: Lanserar världens första kombinerade, modulära högkapacitets-VRF-system med samtidig uppvärmning/kylning. Med rötter 60 år tillbaka i tiden har Panasonics affärsenhet för luftkonditionering vuxit till ett multinationellt företag som är känt över hela världen.

Driven av en aldrig sinande jakt efter produktuppfinningar har gruppen utvecklats från tillverkning av kompressorer till att erbjuda övergripande lösningar för luftkonditionering.

Ett globalt pålitligt luftkonditioneringsmärke


Panasonic har blivit ett märke som människor litar på för att leverera produkter med överlägsen kvalitet och pålitlighet.

1. Bostadsområde

Aquarea luft/vatten-värmepump.
Ett innovativt lågenergisystem som är byggt för att skapa en skön komfort hemma även vid extrema utomhustemperaturer.
Ger värme till element, golvvärme, fläktkonvektorer samt produktion av tappvarmvatten.

2. Bostadsrätter

Luftvärmepump för hushåll.
Enastående prestanda i energieffektivitet, besparingar, komfort och frisk luft. Allt från en till fem inomhusenheter (inklusive vägg-, kassett-, kanal- och golvmodeller) kan anslutas till en enda utomhusenhet.

3. Butiker och små företag

PACi: Kommersiella luftvärmepumpar.
Helhetslösningen för butiker, restauranger, kontor eller hushåll med enastående effektivitet och kompakt storlek.

4. Stormarknader

CO2-kondenseringsenheter med naturligt köldmedium De nya miljövänliga CO2-kondenseringsenheterna för kommersiell kylning för matbutiker, stormarknader och bensinstationer.

5. Kontor och stora byggnader

ECOi-seriens elektriska VRF-system och vattenvärmeväxlare är särskilt utformade för de mest krävande kontoren och stora byggnaderna.

6. Hotell

ECO G-gas VRF, vattenvärmeväxlare och CO2-kondenseringsenheter är hybridlösningar speciellt utformade för byggnader där elförsöjningen är begränsad eller där CO2-utsläppen måste minskas.

7. Styrning och anslutbarhet

Från enkel individuell styrning till avancerade molnlösningar för förebyggande underhåll av större byggnader: Panasonics sortiment kan anpassas för alla behov.

Luftkonditioneringskoncernens historia

1958

Panasonic (avser det nationella märket) introducerar sin första hemmakylare, en luftkonditioneringstyp av fönstermodell.

1971
Påbörjar produktionen av absorptionskylare.
1973
Panasonic lanserar den första högeffektiva luftvattenvärmepumpen i Japan.
1975
Panasonic blir den första japanska luftkonditioneringstillverkaren i Europa.
1985
Introducerar den första VRF-luftkonditioneringen med gasvärmepump.
1989
Introducerar världens första VRF-system med samtidig 3-rörsvärme och kyla.
2008
Ethereas nya koncept för luftkonditioneringssystem: hög effekt och hög prestanda med en snygg design.
2010
Nya Aquarea. Panasonic introducerar Aquarea, ett innovativt nytt lågenergisystem i Europa.
2012
Nya GHP-enheter. Panasonics gasdrivna VRF-system är ideala för projekt där strömförsörjningen är begränsad.
2016
Det nya VRF-systemen ECOi EX med enastående energisparförmåga.
Med blicken framåt
Det första hybridsystemet med VRF och GHP i Europa.