Panasonic VRF TOP comfort


Som standard sedan 2006 innehåller VRF-systemen den särskilda VET-tekniken
med variabel temperatur på köldmedierna.

Variabel förångnings- och kondenseringstemperatur

"Smart logic" kontrollerar temperaturen var 30:e sekund och justerar automatiskt köldmediumtemperaturen enligt efterfrågan och utomhusklimatet och försäkrar en bättre energibesparing hela tiden.

Förångningstemperatur för köldmedium (°C)
Temperaturen varierar från 16 °C till 3 °C.
På liknande sätt är även kondenseringstemperaturen variabel och justeras i förhållande till rummets värmelast, inom 33–55 °C.

Förångningstemperatur för köldmedium (°C)
A. Besparing
B. Det justeras i förhållande till rummets värmelast
C. Komfort
D. Värmelast
1. Variabel förångningstemperatur
2. Konstant förångningstemperatur
3. Variabel kondenseringstemperatur
4. Konstant kondenseringstemperatur

Exempel på kylningsläge (värmeläge är också tillgängligt)


A

Inomhusklimat med låg
värmelast

Förångningstemperatur hålls
på en hög temperatur

Maximal energibesparing

B

Högre värmelast

Förångningstemperaturen sänks och justeras självmant till värmelasten

Maximal komfort

C

Maximal värmelast

Förångningstemperaturen sänks ytterligare

Maximal prestanda
1. Förångningstemperatur
2. Värmelast i rummet

Tekniskt fokus, variabla temperaturer

A. Förångningstemperatur
B. Kondenseringstemperatur
C. Optimalt arbetsområde för kompressorn
D. Värmelast

Kontroll av utloppstemperatur

Denna särskilda funktion är tillgänglig i alla Panasonics VRF-systems inomhusenheter för att garantera maximal komfort för slutanvändaren.
Om temperaturen för utloppsluften i kylningsläget exempelvis var under 10 °C kan användaren känna obehag, precis som han eller hon hade gjort i värmeläget om temperaturen var alldeles för hög.
Med Panasonic-kontrollen över utloppsluftens temperatur kan detta justeras inom en kylningsradie på 7–22 °C.

A. Luftintag
B. Fläkt
C. Batteri R410A
D. Utlopp > Kylningsexempel > Kan ställas in mellan 7 och 22 °C
E. Lufttermistor IN
F. Kylningstermistor IN E1/UT E3
G. Lufttermistor UT