Empty


Detaljerade villkor för erbjudandet: EXKLUSIVT VÅREBRUDANDE _ FJÄRRSTYRNING PÅ KÖPET

Kampanj för konsumenter 1 maj – 30 jun 2019

 

 

Erbjudandet gäller för luftvärmepumpar som installerats i Sverige mellan:

·         1 maj och 30 jun 2019

 

Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden på samma produkt(er).

 

Erbjudandet gäller endast för slutkonsumenter (härefter kallade ”Konsumenten”).

 

Paragraf 1: Deltagande i erbjudandet

 

Genom denna kampanj och i den mån villkoren nedan är uppfyllda kommer Konsumenten få en kostnadsfri fjärrstyning vid köp av någon av nedan nämnda modeller.

 

1.  För att erhålla fjärrstyrningen, måste Konsumenten tillhandahålla nedan listade information för varje installerad produkt:

 

- Värmepumpsmodell

- Serienumret på utomhusenheten för den förvärvade Panasonic-värmepumpen

- Faktura eller Kvitto från köpet av produkten

- Önskat val av styrning

- Namn 

- Leveransadress dit styrningen ska skickas

- Telefonnummer för avisering

- Epost för bekräftelse av registreringen samt kontaktinformation vid eventuella frågor kring registreringen.

 

En produkt (eller ett serienummer) kan inte användas mer än en gång för att ansöka om poäng.

 

2. Konsumenten uppger all nödvändig information på webbplatsen för registrering av erbjudandet, https://panasonic.refundere.com/, och klickar på ikonen ”skicka”.

 

All nödvändiga information måste skickas in via erbjudandets webbplats senast den 31 jul 2019.

 

Alla registeringar som inkommer efter deltagandetidens slut kommer att anses ogiltiga och kommer inte att beaktas.

 

3. Konsumenten informeras via e-post om att registreringen blivit godkänd (eller avslagen) inom ungefär 3 arbetsdagar.

 

4. Efter att begäran om en styrning godkänts erhåller Konsumenten den beställda produkten efter ungefär 6 veckor till angiven leveransadress.

 

5. Allt deltagande eller registrering som bygger på felaktiga, falska, ofullständiga eller oläsliga uppgifter, andra referenser än begärda för erbjudandet eller som inkommer efter deltagandetidens slut kommer att anses ogiltigt och kommer inte att beaktas.

 

I händelse av att någon produkt är slut i lager kommer den att ersättas av en produkt med motsvarande värde utan att detta kan ge upphov till någon tvist av något slag.

I vilket fall som helst kommer inte motsvarande värde att betalas ut i form av kontanter eller tillgodohavandebevis för de föreslagna produkterna.

 

 

Paragraf 2: Värmepumpar som ingår i erbjudandet

 

Erbjudandet omfattar följande värmepumpar;

 

CS-NZ25TKE + CU-NZ25TKE

CS-NZ35TKE + CU-NZ35TKE

CS-CZ25TKE + CU-CZ25TKE

CS-CZ35TKE + CU-CZ35TKE

CS-Z25UFEAW-1 + CU-Z25UFEA-1

CS-Z35UFEAW-1 + CU-Z35UFEA-1

 

Samt samtliga av Panasonics luft/vattenvärmepumpar.

 

 

Paragraf 3: Styrningar som ingår i erbjudandet

 

Erbjudandet omfattar följande styrningar;

 

PAW-SMSCONTROL – Sms-styrning till luft/luft-värmepumpar. Länplig för fastigheter där WiFi saknas. Produkten måste kompletteras med ett SIM-kort, vilket införskaffas av Konsumenten.

 

CZ-TACG1 – Cloud-styrning till luft/luft-värmepumpar. Kräver tillgång till WiFi i fastigheten.

 

CZ-TAW1 – Cloud-styrning till luft/vatten-värmepumpar. Kräver tillgång till WiFi i fastigheten.

 

Panasonic tillhandahåller 2 års garanti på styrningar som mottagits av Konsumenten i samband med erbjudandet. 

 

Paragraf 4: Accept av villkoren

 

Registreringen till erbjudandet förutsätter att Konsumenten accepterar samtliga villkor i sin helhet och utan undantag.

 

Paragraf 5: Force majeure, erbjudandets upphörande och ansvar

 

Organisatören är inte ansvarig om erbjudandet annulleras på grund av force majeure.

Organisatören frånsäger sig allt ansvar i händelse av missbruk eller en deltagares datorproblem eller vid eventuella problem med åtkomsten via internet och/eller med internet självt (avbrott, radering, dålig överföring etc.) som leder till brister i administration, säkerhet, rättvisa, integritet eller erbjudandets leveranser.

 

Organisatören ger ingen som helst garanti eller påtar sig något ansvar för något som rör tekniska problem med hemsidan på internet och/eller det elektroniska postsystemet (till exempel problem med anslutningen till internet på grund någon orsak, vilken som helst, hos användaren, ett tillfälligt fel i någon av servrarna av någon orsak, vilken som helst, ett virus, etc...), av all oförenlighet mellan den teknik som används för erbjudandet online och den maskinprodukt och/eller programprodukt som används av den registrerade installatören.

 

Panasonic förbehåller sig rätten att tillfälligt

upphäva, ändra eller återkalla erbjudandet som så skulle behövas. Om så är fallet kommer Panasonic att ge 2 veckors varsel om upphävande, ändring eller återkallelse av erbjudandet.

 

Paragraf 6: Personuppgifter

 

Panasonic kommer att hantera alla personuppgifter i enlighet med GDPR,

länk: https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/general/privacy/

 

Paragraf 7: Lagval och jurisdiktion

 

Denna kampanj skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvistar som uppstår med anledning av eller i samband med kampanjen skall uteslutande regleras av svenska domstolar.

 

 

Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, GermanyTelefonvägen 26, SE-126 26 Hägersten, Sweden