2. Verkningsgrad och komfort i toppklass


Fantastisk förbättring av nyckelkomponenter: utmärkta energisparprestanda och omkonstruktion i syfte att ge smidigare och bättre luftutsläpp.

A. Förbättringar av köldmediekretsen

Kompressor
Omkonstruerade komponenter i höljet ger prestandaförbättringar, i synnerhet vid klassade kylförhållanden och AEER-prestanda.

Ackumulator
Ny oljereturkrets med reglerventil ger effektiv oljeåtervinning till kompressorn.

Oljeavskiljare
Ändrad tankdesign ger effektiv oljeavskiljning med mindre tryckfall.
B. Jämnt utloppsflöde med nytt trattformat luftutlopp

Den nya svängda formen med integrerad över- och underdel garanterar ett jämnt utloppsflöde.
Det ger mer luftvolym med samma ljudnivå, mindre ineffekt med samma luftvolym.
C. Värmeväxlare med 3 kombinerade ytor

Det högeffektiva rörledningsmönstret ökar värmeväxlingsprestandan med 5 %.
Den nya värmeväxlaren har en konstruktion med 3 ytor.
Jämfört med den delade konstruktionen med två ytor i aktuella modeller finns det inget mellanrum och ytan för värmeväxlingen är större.
Utmärkt dellast och SEER/SCOP
Verkningsgrad i VRF-system. Det enda sättet att jämföra hittills var den nominella verkningsgraden vid en omgivningstemperatur utomhus på 35 °C (EER) för kylning och vid 7 °C för uppvärmning (COP). Med nya EN-14825 visas säsongsverkningsgrad och resultatet är SEER och SCOP. Nya ECOi EX uppnår utmärkta prestanda utan användning av extra sparfunktioner.
Intelligent styrning av oljeåtervinning
Panasonics system hanterar effektivt oljeåtervinning i tre steg, vilket minimerar frekvensen för forcerad oljeåtervinning och samtidigt minskar energikostnaderna samt bibehåller komforten.
Komfort i toppklass
Variabel förångningstemperatur (VET). Fördelar med sensor för luftutloppstemperatur. Econavi-sensor. Extremt låg ljudnivå. Nydesignad fläkt (optimerat luftflöde)