Tänk på följande när du ska investera i en luftvärmepump

Vilket värmesystem använder du dig av idag?
En luftvärmepump kommer göra störst besparing i ett hus med direktverkande el men kan också vara ett effektivt komplement till andra värmesystem. Förutom värmen kan man även använda värmepumpen till att rena luften och kyla ner hemmet under varma sommardagar. Något som de andra systemen inte klarar av.

Oavsett om du använder dig av en oljepanna, pelletsbrännare eller elpanna så kan luftvärmepumpen ta över värmebehovet under stora delar av uppvärmningsperioden för att spara energi. Du kan sedan använda de gamla systemen för endast varmvatten och som back-up ifall det skulle behövas.
Vilken effekt behöver luftvärmepumpen ha?
För Äldre hus och dålig isolering räkna med ca 55 W per kvadratmeter. Ett Medelgammalt/Normalt hus med standard isolering räkna med ca 45 W per kvadratmeter. Ett Nybyggt hus med bra isolering behöver bara 40 W per kvadratmeter.
Äldre hus/dålig isolering:
100 m²: 5,0-5,5 kW / 150 m²: 6,5-8,6 kW / 200 m²: 8,0-8,4 kW
Normalt hus/ standard isolering
100 m²: 4,5-5,0 kW / 150 m²: 6,5-7,0 kW / 200 m²: 7,5-8,4 kW
Nybyggt hus/god isolering
100 m²: 4,0-4,5 kW / 150 m²: 6,0-6,5 kW / 200 m²: 7,5-8,0 kW