Vattenvärmeväxlare för vattenburna tillämpningar


Se produkt >


När en topprestaurang öppnade i London behövde den stora mängder friskluft för att säkerställa en optimal matsalsmiljö. GHP-enheter anslutna till kylslingor i luftbehandlingsutrustningen såg till att luften tillfördes i rätt tillstånd både sommar och vinter.Utbyte av kylaggregat. Kylvatten till fl äktkonvektorer.

Utbyte av kylaggregat.
När några gamla kylaggregat behövde ersättas vid slutet av sin operativa livslängd gjorde gasvärmepumpar med vattenvärmeväxlare att projektet kunde genomföras i etapper samtidigt som de befintliga vattenrörledningarna och fläktkonvektorerna utnyttjades. Detta gjorde att projektet kunde levereras i tid med en begränsad budget och undvek alla problem med köldmedium i trånga utrymmen.

Anslutning av datorutrustning för nära toleransstyrning (eng. close control).

Tillämpningar för datarum.
När all tillgänglig elkraft behövde utnyttjas för en ledande internationell banks IT-utrustning, fick kyllasten på över 450 kW lov att vara gasdriven.
Utomhusenheterna anslöts via vattenvärmeväxlare till kylslingar inuti Close Control-enheter och kunde därmed upprätthålla en konditionerad miljö för både temperatur och luftfuktighet. Genom att använda varmvattenfunktionen kunde över 100 kW varmvatten tillföras byggnaden med den extra fördelen att betydande CO2-besparingar säkerställdes.
 1. Elkraft Naturgas
 2. Lågtrycks varmvattenproduktion
 3. Matning
 4. Retur
 5. 100 mm kylvatten F/R
 6. Kyllast Rum A
 7. Kyllast Rum B
 8. Luftkylt kylaggregat
 9. Autom. påfyllningsenhet
 10. 100 L tryckkärl
 11. 65 mm kylvatten F/R
 12. 150 mm huvudledning
Denna lösning som designats enligt del L i de brittiska byggbestämmelserna har minskat CO2- utsläppen med 26 % eller 166 ton per år jämfört med elektriska kylaggregat.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddeloche.
Dimensioneroche driftsvillkor: kyldrift inomhus 27 °C DB el. 19 °C WB, utomhus 35 °C DB el. 24 °C WB; värmedrift inomhus 20 °C DB, utomhus 7 °C DB el. 6 °C WB.
Ritningen är upphovsrättsskyddad. // 1. Skala inte denna ritning // 2. Fel el. brister ska meddelas omedelbart till ingenjören. // 3. Alla mått måste kontrolleras på platsen.

ECOi vattenvärmeväxlare

Eldriven VRF med vattenvärmeväxlare.
Med en vattenvärmeväxlare som är enkel att installera kan du nu på ett kostnadseffektivt sätt täcka in projekt upp till 63 kW för värme eller 44 kW för kylvatten.

Systemexempel.
A. Utomhusenhet
B. Köldmedierör
C. ECOi kylaggregat Vattenvärmeväxlare
D. Vattenrör
E. Bufferttank min. 500 l
F. Fläktkonvektor
G. Golvvärme
H. Luftbehandlingsaggregat

En bufferttank på minst 280 l för 28 kW och 500 l för 50 kW behövs alltid.