Panasonic Comfort Cloud-appen

Behändig och centraliserad kontroll

Avancerad fjärrstyrning från smartphone, för hemprodukterna.

Styr luftvärmepumpen var och när som helst, via Panasonic Comfort Cloud och funktioner som endast är tillgängliga via molnet. En användare kan administrera upp till 200 enheter och konfigurera olika behörighetsnivåer för olika användare. Det går också att övervaka energiförbrukningen, vilket ger möjlighet att lära sig hur driftkostnaden kan minskas ytterligare.

1

Smart styrning

Kontroll över kyla och komfort – oberoende av tid och plats.

Anslut till systemet och kontrollera driften.
20 enheter per plats och upp till 10 platser.
Omvandla flera fjärrkontroller till en enda enhet.

Hantera flera enheter samtidigt.
Slå på alla AC-enheter samtidigt eller baserat på grupp.
Konfigurera veckotimers för flera enheter, för att förenkla det dagliga arbetet.

2

Smart komfort

Enkelt att hantera komfort och luftkvalitet.

Ställ in börtemperatur.
Konfigurera börtemperatur genom realtidsbevakning av inomhus- och utomhustemperaturerna.

Värm upp eller kyl ner i förväg.
Värm upp huset eller kontoret innan du kommer fram!

nanoe™ X*.
Aktivera nanoe™ X, en avancerad teknik för att avlägsna lukter och skapa en hälsosammare innemiljö.

3

Smart effektivitet

Mer komfort med mindre energislöseri.

Analys av energianvändning**.
Övervaka energiförbrukningen baserat på olika temperaturinställningar.

Jämförelse av energianvändning (dag/vecka/månad/år).
Jämför AC-enheternas energianvändning för bättre budgetplanering.

4

Smart assistans

Få information om driftstopp eller problem.

Felkoder och felkodsinformation***.
Starta appen och kontrollera felkoder, för enkel felsökning. Hjälp teknikerna att identifiera problemen.

Användarbehörighet.
Registrera flera användare. Konfigurera administratörsbehörigheter och tilldela användarna åtkomst.

* nanoe™ X finns i vissa serier. ** Noggrannheten för beräknad energiförbrukning beror på inmatad effekt. *** Kontakta utbildad tekniker för eventuella reparationer/service.

Enkel kontroll och åtkomst till alla fjärrstyrningsfunktioner, var som helst, när som helst.

Nya möjligheter, nya tillämpningar

Familjer.
Det går att skapa flera användarkonton, så att var och en kan konfigurera sitt eget rum. För fritidshus kan du använda fjärrstyrning för att värma upp eller kyla rummen i förväg, eller för att stänga av systemet helt.

Hyresvärdar.
Möjlighet att hantera upp till 200 enheter från din smartphone. Felkoder och information om förbrukning förenklar och effektiviserar hanteringen.

Små och medelstora kontor.
Ägaren kan enkelt styra olika kontorsrum och tilldela personalen åtkomst till olika enheter. Ger också information om var det eventuellt slösas energi för uppvärmning/kylning, för att främja bättre användningsrutiner.

Smart, lättåtkomlig styrning

Med Panasonic Comfort Cloud kan användaren hantera samtliga värmepumpsfunktioner, t.ex. nanoe™ X, luftflödesriktning, hastighet, temperaturinställning, driftläge osv.

Skalbarhet och användarhantering

Det är enkelt att lägga till fler enheter och platser, och fler användare med olika åtkomstbehörigheter. Det här ger möjlighet att hantera familjebostäder, fritidshus och små till medelstora kontor eller lägenhetshus.

Energiövervakning och statistik

För att hitta möjligheter att minska energiräkningen måste man känna till hur mycket energi varje driftsatt enhet förbrukar. Panasonic Comfort Cloud lagrar varje enhets energiförbrukning*. Informationen visas sedan i överskådliga statistikdiagram. Funktionen är tillgänglig från WKE-, VKE-, TKE- och UKE-generationen.
Veckotimern kan användas för att optimera energiförbrukningen.

* Uppskattad energiförbrukning beror på strömförsörjningens kvalitet.

Schema för anslutning till Panasonic Comfort Cloud

Inomhusenhet
Nätverk
Övriga maskinvarukrav
(köp och abonnera separat).
Router, internet och smartphone.
Ladda ner gratis app
Panasonic Comfort Cloud
Tom
a. Inbyggt WLAN i vissa modeller, eller med tillvalsadapter CZ-TACG1 ansluten till port CN-CNT.
b. Panasonic Cloud Server utvecklas, drivs och administreras av Panasonic.
Kompatibilitet: De flesta produkter i Panasonics serie för hemmiljöer är kompatibla med WLAN-tillbehöret CZ-TACG1: CS-VZ**SKE, CS-XZ**VKEW, CS-Z**VKEW, CS-TZ**TKEW, CS-RZ**VKEW, CS-FZ**UKE, CS-UZ**VKE, CS-PZ**VKE, CS-FZ**WKE, CZ-UZ***WKE, CS-PZ**WKE, CS-DZ**VKE, CS-Z**TKEA, CS-Z**UFEAW, CS-Z**UB4EAW, CS-Z**UD3EAW, CS-XE**SKEW, CS-E**SKEM-M, CS-TE**TKEW, CS-FE**UKE, CS-BE**TKE, CS-DE**TKE, CS-E**PKEA, CS-E**PB4EA, CS-E**PD3EA. För modeller med inbyggt WLAN, som CS-Z**VKEW, CS-MZ16VKE, CS-XZ**VKEW och CS-TZ***WKEW, krävs inte tillbehöret CZ-TACG1.
Anmärkning: Visning av inomhustemperatur och vissa specialfunktioner är inte tillgängliga i appen för samtliga modeller. Språk: Finns på 19 europeiska språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, norska, polska, portugisiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska och ungerska.

Ladda ner gratisappen och prova Panasonic Comfort Cloud