Resursåtervinning och minskning av CO2-utsläpp går hand i hand

28/01/2016

För att minska utsläppen krävs återvinningsorienterad produktion - ett måste för att bidra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Se filmen om hur Panasonic arbetar för att minska utsläppen i produktionsledet. Panasonic tar riktning mot en nollnivå på avfall och uppnådde under 2013 en återvinningsgrad av fabriksavfallet på 99,3 %.

 

 

Vi på Panasonic är stolta över att vara ett av världens grönaste företag inom tekniksektorn och vi satsar på ett minst lika bra reslutat för 2016!minska utsläppen