Изключително компактен инвертор TZ с nanoe™ X R32

Изключително компактен инвертор TZ с технология nanoe™ X

Перфектният климатик за най-малките пространства във Вашия дом. Изключително компактна, но въпреки това ефективна термопомпа.
Агрегатите TZ са енергийно ефективни системи за отопление и охлаждане чрез технология с термопомпа. Те са идеално решение за домове, които изискват помещенията да се охлаждат през лятото и да се отопляват през зимата, с по-голяма мощност от традиционната отоплителна система, като същевременно използват по-малко енергия.
Това е само един от многото начини, по които решенията на Panasonic могат да помогнат за намаляване на енергийните разходи, както и за въглеродния отпечатък на сградата.

Климатичната система се свързва с бъдещето

Спецификации

Вижте всички
Изключително компактен инвертор TZ с nanoe™ X R32 ЕДНОФАЗНИ
2.00 kW 2.50 kW 3.50 kW 4.20 kW 5.00 kW 6.00 kW 7.10 kW
Kit KIT-TZ20-ZKE KIT-TZ25-ZKE KIT-TZ35-ZKE KIT-TZ42-ZKE KIT-TZ50-ZKE KIT-TZ60-ZKE KIT-TZ71-ZKE
Cooling capacity (Nominal) kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
Cooling capacity (Min) kW  0,75 0,85 0,85 0,85 0,98 0,98 0,98
Cooling capacity (Max) kW 2,50 3,00 4,00 4,60 5,60 6,60 8,40
EER (Nominal) (1) W/W 4,08 3,85 3,57 3,36 3,13 3,24 3,23
EER (Min) (1) W/W 4,17 4,05 3,62 3,62 3,92 3,92 2,33
EER (Max) (1) W/W 3,91 3,41 3,33 2,80 2,96 2,87 2,80
SEER (2) 7,00 A++ 7,10 A++ 6,80 A++ 6,40 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++
Pdesign (cooling) kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1
Input power cooling (Nominal) kW 0,49 0,65 0,98 1,25 1,60 1,85 2,20
Input power cooling (Min) kW 0,18 0,21 0,24 0,24 0,25 0,25 0,42
Input power cooling (Max) kW 0,64 0,88 1,20 1,64 1,89 2,30 3,00
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 100 123 180 230 254 309 401
Heating capacity (Nominal) kW 2,70 3,30 4,00 5,00 5,80 7,00 8,20
Heating capacity (Min) kW 0,70 0,80 0,80 0,80 0,98 0,98 0,98
Heating capacity (Max) kW 3,60 4,10 5,10 6,80 7,50 8,20 10,20
Heating capacity at -7°C kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,31
COP (Nominal) (1) W/W 4,15 4,18 4,04 3,73 3,41 3,72 3,71
COP (Min) (1) W/W 4,24 4,21 4,10 4,10 4,67 4,67 2,45
COP (Max) (1) W/W 3,53 3,66 3,70 3,33 3,26 3,57 3,29
SCOP (2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,10 A+ 4,50 A+ 4,30 A+ 4,10 A+
Pdesign at -10°C kW 2,1 2,4 2,8 3,6 4,0 4,4 5,5
Input power heating (Nominal) kW 0,65 0,79 0,99 1,34 1,70 1,88 2,21
Input power heating (Min) kW 0,17 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,40
Input power heating (Max) kW 1,02 1,12 1,38 2,04 2,30 2,30 3,10
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 639 730 852 1.229 1.244 1.433 1.878
Indoor unit CS-TZ20ZKEW CS-TZ25ZKEW CS-TZ35ZKEW CS-TZ42ZKEW CS-TZ50ZKEW CS-TZ60ZKEW CS-TZ71ZKEW
Indoor power source V 230 230 230 230 230 230 230
Indoor recommended fuse A 16 16 16 16 16 20 20
Indoor connection indoor / outdoor mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Indoor air flow (Cool) m³/min 9,9 11,0 11,8 12,5 12,5 18,4 19,0
Indoor air flow (Heat) m³/min 10,4 11,5 12,3 13,2 13,2 19,4 19,9
Moisture removal volume L/h 1,3 1,5 2 2,4 2,8 3,3 4,1
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 40 42 44 44 45 47
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 37 40 42 44 44 45 47
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) dB(A) 25 26 30 31 37 37 38
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) dB(A) 20 20 20 25 33 34 35
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 38 40 42 44 44 45 47
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) dB(A) 26 27 33 35 37 37 38
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) dB(A) 22 22 22 28 33 34 35
Indoor dimension (Height) mm 290 290 290 290 290 295 295
Indoor dimension (Width) mm 779 779 779 779 779 1.040 1.040
Indoor dimension (Depth) mm 209 209 209 209 209 244 244
Indoor net weight kg 8 8 8 8 8 12 13
nanoe X Generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Outdoor unit CU-TZ20ZKE CU-TZ25ZKE CU-TZ35ZKE CU-TZ42ZKE CU-TZ50ZKE CU-TZ60ZKE CU-TZ71ZKE
Outdoor air flow (Cool) m³/min 29,7 30,0 28,7 31,0 32,7 34,4 44,7
Outdoor air flow (Heat) m³/min 29,7 28,9 29,7 31,3 32,7 35,6 45,8
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 46 47 48 49 48 49 52
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) dB(A) 46 47 48 49 48 49 52
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) dB(A) 47 48 50 51 49 51 54
Outdoor dimension (Height) (5) mm 542 542 542 542 619 619 695
Outdoor dimension (Width) (5) mm 780 780 780 780 824 824 875
Outdoor dimension (Depth) (5) mm 289 289 289 289 299 299 320
Outdoor net weight kg 24 25 29 31 35 35 45
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30
Elevation difference (in/out) (6) m 15 15 15 15 15 15 20
Pipe length for additional gas m 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10
Additional gas amount g/m 10 10 10 10 15 15 25
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,52 / 0,35 0,61 / 0,41 0,67 / 0,45 0,79 / 0,53 1,07 / 0,72 1,22 / 0,82 1,35 / 0,91
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C +43 +43 +43 +43 +43 +43 +43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C +24 +24 +24 +24 +24 +24 +24

(1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511.
(2) Етикет за енергийна ефективност по скалата от A+++ до D.
(3) Годишната консумация на енергия се изчислява в съответствие с ЕС/626/2011.
(4) Нивото на звуковото налягане на вътрешното тяло е стойността, измерена на 1 m пред основното тяло и на 0,8 m под него. За външно тяло 1 m пред и 1 m зад основното тяло. Звуковото налягане е измерено съгласно JIS C 9612. Q-Lo: тих режим. Lo: най-ниската зададена скорост на вентилатора.
(5) Добавете 70 mm за тръбната връзка.

Допълнителни продукти