100 % Panasonic

Japansk yrkesskicklighet som kärna. Japansk kvalitet.

Vi använder avancerad teknik som förbättrar livet, och har ett extremt starkt engagemang för produktkvalitet.

Panasonics grund är den japanska traditionen av kompromisslös kvalitetssäkring globalt, och att utveckla, tillverka och leverera kvalitetsprodukter till kunder i hela världen.


Panasonics uppfattning är att det bästa luftkonditioneringssystemet är ett som arbetar tyst och effektivt i bakgrunden och som samtidigt har minimal negativ påverkan på miljön

De som väljer våra produkter kan se fram emot många års problemfri drift utan servicebehov. För att säkerställa effektivitet och långvarig tillförlitlighet hos våra luftkonditioneringssystem gör vi en rad noggranna kontroller inom ramen för vår gedigna design- och utvecklingsprocess. Enskilda systemkomponenter eller de färdiga produkterna testas avseende robusthet, vattentäthet, slagtålighet och ljudnivå.
De tidskrävande testerna säkerställer att Panasonics luftkonditioneringssystem uppfyller aktuella branschstandarder och reglerna i de olika länder där systemen säljs.

Kvalitet enligt internationell standard

För att bibehålla företagets goda rykte runt om i världen strävar Panasonic ständigt efter att erbjuda kvalitet med minimerad miljöpåverkan.
Tillförlitliga delar som uppfyller eller överträffar branschstandarderna
Panasonics luftkonditioneringssystem överensstämmer med alla obligatoriska branschstandarder och regler i alla länder där de säljs. Panasonic utför dessutom noggranna tester för att säkerställa delarnas och materialens tillförlitlighet. Hållfastheten hos det hartsmaterial som används i våra propellerfläktar kontrolleras i hållfasthetstester.
Efterlevnad med RoHS/REACH-ämnesbegränsningar
Panasonic-produkter och det material som används följer strikt de RoHS- och REACH-begränsningar som gäller för kemiska ämnen. Under utvecklingen och tillverkningen genomförs noggranna inspektioner av mer än 100 material för att säkerställa att inga farliga ämnen ingår.
Avancerad tillverkningsprocess
I Panasonics produktionsanläggningar för luftkonditionering används toppmodern fabriksautomatiseringsteknik för att säkerställa att produkterna tillverkas med fokus på hög kvalitet och på att uppfylla förväntningar om tillförlitlighet och pålitlighet.

Robusthet


Panasonic förstår vikten av lång livslängd och minimalt underhållsbehov. Därför genomgår våra luftkonditioneringssystem en rad strikta hållbarhetstester.
Testning av långvarig hållbarhet
För att säkerställa långvarig och stabil funktion i många år, låter vi produkterna genomgå ett funktionstest under förhållanden som är mycket mer krävande än verkliga driftförhållanden.

Test av kompressorns tillförlitlighet
Efter funktionstestet väljer vi ett utomhussystem och demonterar kompressorn för att undersöka dess interna mekanismer och delar avseende potentiella fel. På så sätt säkerställer vi långsiktiga prestanda i krävande förhållanden.
Vattentäthetstest
Enheten – som är utsatt för regn och
vind – uppfyller IPX4-specifikationerna för vattentäthet. Kretskorten har hartslödda kontakter, för att förhindra negativa effekter av exponering mot fukt (vilket inträffar extremt sällan).