3-rörs ECOi EX MF3-serien

VRF-system med samtidig uppvärmning och nedkylning.


Se produkt >

3-rörs ECOi EX MF3-serien erbjuder lösningen för de mest krävande kunderna.
VRF-system med samtidig uppvärmning och nedkylning

Panasonic 3-rörs ECOi EX MF3-serie erbjuder den ideala lösningen för att möta kundens efterfrågan.

Uppgraderad energieffektivitet med utnyttjad ECOi EX-teknik.
· Förbättrad SEER/SCOP vid full kapacitet från 8 till 16 HP
· SEER/SCOP följer LOT21 från och med januari 2018
· EER/COP är certifierad enligt Eurovent

Designflexibilitet.
· Hög tillförlitlighet under svåra temperaturförhållanden
· Upp till 52 inomhusenheter kan anslutas
· Smal värmeåtervinningsbox med bara 200 höjd
· Längsta rörlängd mellan inom- och utomhusenheter: 200


A. Utmärkt säsongseffektiv energibesparing.
 1. SEER 3-rörs ECOi EX MF3
 2. SCOP 3-rörs ECOi EX MF3
 3. SEER/SCOP 3-rörs ECOi MF2 (konventionell modell)

Utökade dimensionerande driftsförhållanden

Driftsförhållanden för nedkylningsdesign Driftområdet vid kyldrift har utökats till -10 °C genom att byta utomhusenhetens fläkt till en invertertyp.
Driftsförhållanden för upphettningsdesign: Stabil värmedrift även med en uteluftstemperatur på −20 °C. Arbetsområdet vid värmedrift har utökats till −20 °C genom användning av en kompressor med ett högtryckskärl.

Brett temperaturinställningsområde.
Det inställbara området för uppvärmning med den trådbundna fjärrkontrollen är 16 till 30 °C.

A. Driftsförhållanden för nedkylningsdesign.
B. Driftsförhållanden för uppvärmningsdesign.
*Kylning: Lufttemperatur utomhus °C (torrtemperatur). Uppvärmning: Lufttemperatur utomhus °C (våttemperatur).

Ökat antal anslutbara inomhusenheter

Maximalt 48HP med 52 inomhusenheter kan ställas in efter användarens behov.
Kapacitetsförhållande mellan anslutna inom- och utomhusenheter upp till 150 %

A. System (HP)
B. Anslutbara inomhusenheter*: 150 %
*Beroende på typer av inomhusenheter. Lontrollera servicemanualerna.

Effektstyrning för energibesparing (behovsstyrning) 1)

3-rörs ECOi EX MF3-serien har inbyggd behovsstyrning som använder inverterns egenskaper. Med behovsstyrningen kan effektförbrukningen ställas in i tre steg och drift 2) med optimal prestanda sker i enlighet med inställningen och strömförbrukningen. Den här funktionen är användbar för att minska den årliga energiförbrukningen och spara elkostnader med bibehållen komfort.

1) En Seri-Para I/O-enhet för utomhusbruk krävs för behovsstyrning.
2) Inställning kan göras till 0 % eller i intervallet 40–100 % (i steg om 5 %). Inställningen ska göras vid leverans för de tre stegen 0 %, 70 % och 100 %.

Smal 3-rörs styrenhetsbox/Multipla styrenheter

Ny värmeåtervinningsenhet för anslutning av flera inomhusenheter: 4, 6 och upp till 8 inomhusenheter eller grupper med endast en box.
Höjden är endast 200 mm. Det här är en bra fördel specielt i hotellapplikationer, där utrymmet för att koppla samman flera enheter är begränsat.

Individuell styrning av flera inomhusenheter med hjälp av magnetventilsatser.
· Valfri utformning och layout kan användas i ett enskilt system.
· Kyldrift är möjligt med en utomhustemperatur på ner till -10 °C.


A. Systemstruktur.
B. Magnetventilsats
 1. Kylningsläge
 2. Värmeläge
 3. Insugsrör (låg temperatur, lågt tryck i gasröret).
 4. Vätskerör (medelhög temperatur, medelhögt tryck i vätskeröret).
 5. Utloppsrör (hög temperatur, högt tryck i gasröret).

A) Typ
B) Utgång
C) Stycken

Magnetventilsats/kablage

1. Nuvarande modell/enkel anslutningstyp
2. Ny modell/multipel anslutningstyp
A. Strömförsörjning
B. Multipel anslutningstyp. Magnetventilsats
C. Styrningslinje. Hög spänning: 6 ledningar. Delar som medföljer.
C. Styrningslinje. Låg spänning: 5 ledningar. Anskaffas lokalt.
E. Kraftledning. Anskaffas lokalt.
3-rörskretskortskit.
Säljs separat.
Delar som ingår i HR3-kit.
Signalrelädosa.
Tillbehör som medföljer.
Delar som ingår i HR3-kit.

3-rörs ECOi EX MF3-serien Överlägsen flexibilitet

Utökad rörlängd och flexibilitet vid utformningen

Anpassningsbar till olika byggnadstyper och storlekar. Verklig rörlängd: 200 m. Maximal rörlängd: 500 m.

 1. Maximal höjdskillnad mellan utom- och inomhusenheter: 50 m* (Max 90 m) 2)
 2. Maximal höjdskillnad mellan inomhusenheter: 15 m (Max 30 m) **
 3. Maximal rörlängd från utomhusenhet till den mest avlägsna inomhusenheten (ekvivalent längd): 200 m
 4. Max. total rörlängd: 500 m
*40 m om utomhusenheten är placerad under inomhusenheten.
** Inställningsändring är nödvändig. Kontakta en auktoriserad Panasonic-återförsäljare om förhållandet är under:
50 < Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet ≤ 90 eller 15 < Höjdskillnad mellan inomhusenheter ≤ 30.

Upp till 40 m rörledningar efter första grenen

Upp till 52 enheter kan anslutas till ett system. En flexibel rördragningslayout gör det enklare att utforma system för platser som järnvägsstationer, flygplatser, skolor och sjukhus.

 1. 3-rörs ECOi EX MF3-serien
 2. Konventionell modell
 3. Max. 40 m
 4. Max. 200 m

Utmärkt kostnadsbesparing och mindre rördimensioner

Genom att använda R410A med låg tryckförlust reduceras rörstorlekar för urladdning, sug och vätska.
Detta gör det möjligt att uppnå minskat utrymme för rördragning, enklare hantering på platsen och en minskning av materialkostnaderna för rördragning.

 1. Rörledning
 2. Utloppsrör
 3. Vätskerör
 4. Insugsrör
 5. Isolering

Högt yttre statiskt tryck på kondensorer

Tack vare en fläkt med ny design, fläktgaller, motor och hölje kan installation av nya modeller anpassas på plats för att ge ett yttre statiskt tryck på upp till 80 Pa.
En luftutloppskanal förhindrar brist på luftcirkulation och gör det möjligt att installera utomhusenheter på alla våningar i en byggnad.

 1. Högt statiskt tryck 80 Pa

Fläkt
Fläktmotor och hölje