Mini ECOi-serien

Mini ECOi LZ2-serien – R32.

· Lågt GWP och mindre köldmediemängd
· Enastående effektivitet vid de tuffaste omgivningsförhållandena
· Mer flexibilitet för ditt projekt

Mini ECOi LE-serien – R410A.

· Hög energieffektivitet – bra SEER och SCOP
· Kompakta, utrymmesbesparande enheter
· Rörlängder för flexibel design och installation

2-rörs ECOi EX

  • VRF med enastående energisparförmåga och kraftfull drift, SEER 7,56 (18 HP-modellen)
  • Hög prestanda under extrema förhållanden
  • Enastående verkningsgrad och komfort
  • Överlägsen flexibilitet

3-rörs ECOi EX MF3-serien

  • Värmeåtervinning med samtidig uppvärmning och kylning
  • Förbättrad SEER/SCOP vid full kapacitet från 8 till 16 HP
  • SEER/SCOP följer LOT21 från och med januari 2018
  • EER/COP är certifierad enligt Eurovent