3-rörsserien ECOi EX MF3

VRF-system med samtidig uppvärmning och kylning. Panasonics 3-rörsserie MF3 är den bästa lösningen för de mest krävande kunderna.

  • 3-rörsenheterna har endast en chassistorlek med väldigt litet utrymmesbehov (endast 0,93 m²)
  • 1 hölje för alla storlekar: 1 758 x 1 000 x 930 mm, för 8, 10, 12, 14 och 16 HP
  • Maximal kapacitet är 48 HP med en kombination av 3 enheter
  • Upp till 52 inomhusenheter kan anslutas
  • Kapacitetsförhållande mellan anslutna inom- och utomhusenheter upp till 150 %

Vattenlösning med värmeåtervinning.

HT Vattenutlopp (högst 65 °C) kan fås med HT-tank för tappvarmvatten


Utmärkt säsongsbaserad energibesparing

1. SEER 3-rörs ECOi EX MF3
2. SCOP 3-rörs ECOi EX MF3
3. SEER / SCOP 3-rörs ECOi MF2

3-rörs styrenhetssats för flera anslutningar


Ny värmeåtervinningsenhet för anslutning av flera inomhusenheter: 4, 6 och upp till 8 inomhusenheter eller grupper med bara en enhet.
Det här är en fördel framförallt i hotelltillämpningar, där utrymmet för att ansluta flera enheter är begränsat.
1. x 4 utgångar.
CZ-P456HR3
CZ-P4160HR3
2. x 6 utgångar.
CZ-P656HR3
3. x 8 utgångar.
CZ-P856HR3

5. CZ-P56HR3
Upp till 5,6 kW: CZ-P160HR3
Upp till 16,0 kW: KIT-P56HR3 (CZ-P56HR3+CZ-CAPE2)
KIT-P160HR3 (CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)
6. CZ-CAPE2*
3-rörs styrkort

* För väggmonterad typ. Måste läggas till för CZ-P56HR3 eller CZ-P160HR3.

Individuell styrning av flera inomhusenheter med hjälp av magnetventilsatser

  • Valfri utformning och layout kan användas i samma system.
  • Kyldrift är möjlig med en utomhustemperatur på ned till -10 °C.

Systemstruktur

1. Insugsrör (låg temperatur, lågt tryck i gasröret)
2. Vätskerör (medelhög temperatur, medelhögt tryck i vätskeröret)
3. Utloppsrör (hög temperatur, högt tryck i gasröret)
4. Magnetventilsats