3. Överlägsen flexibilitet


Mer flexibel rördragningslängd.
Ny design - kompressorn, oljeåtervinningssystemet, värmeväxlaren
gör det möjligt att öka rördragningslängden i systemet.


Utökad rörlängd och flexibilitet vid utformningen
Anpassningsbar till olika byggnadstyper och storlekar. Verklig rörlängd: 200 m. Maximal rörlängd: 1 000 m.

1. Maximal höjdskillnad mellan utom- och inomhusenheter: 50 m*
2. Maximal höjdskillnad mellan inomhusenheter: 15 m
3. Max. total rörlängd: 1 000 m
4. Maximal rörlängd från utomhusenhet till den mest avlägsna inomhusenheten (ekvivalent längd): 200 m

* 40 m om utomhusenheten är placerad under inomhusenheten.
Upp till 50 m längdskillnad mellan den längsta och kortaste rördragningen från den första förgreningen
En flexibel rördragningslayout gör det enklare att utforma system för platser som järnvägsstationer, flygplatser, skolor och sjukhus.

· Upp till 64 enheter kan anslutas till ett system
· Skillnaden mellan max. och min. längd efter första förgreningen kan vara upp till 50 m.
· Längre rörlängder kan vara upp till 200 m

L1 = längsta rörlängd. L2 = kortaste rörlängd. L1 - L2 = max. 50 m.
Maximalt tillåtet kapacitetsförhållande mellan anslutna inom- och utomhusenheter upp till 200 %*
ECOi EX uppnår maximal anslutningskapacitet för inomhusenheter på upp till 130 % av enhetens anslutningsområde. Den här gränsen kan överträffas och sträcka sig upp till 200 % om vissa förhållanden uppfylls. Med den här funktionen ger ECOi EX en idealisk luftkonditioneringslösning för platser där fullständig kyla och värme inte alltid behövs i alla utrymmen samtidigt.

Obs: Om mer än 100 % inomhusenheter drivs under hög last, kan enheterna kanske inte prestera vid den nominella kapaciteten. Kontakta en auktoriserad Panasonic-återförsäljare för mer information. * Om följande förhållanden uppfylls är verkningsgradsintervallet över 130 % upp till 200 %. Följ det begränsade antalet anslutningsbara inomhusenheter. Det lägre gränsvärdet för utomhustemperaturen vid värmedrift är begränsat till -10 °C WB (standardvärdet är -25 °C WB). Samtidig drift begränsas till mindre än 130 % av de anslutningsbara inomhusenheterna. 1,5 kW kapacitet för inomhusenheter är inkluderad.
Ett stort antal inomhusmodeller kan anslutas

Kompakt design
Den nya ME2-serien har minskat det nödvändiga installationsutrymmet och upp till 20 HP är tillgängligt i ett enda chassi. 8–10 HP-modellerna får plats i en hiss vilket underlättar hantering inom anläggningen.

Vikt 375 kg
Nödvändigt installationsutrymme.
* 18–20 HP är tillgängligt från april 2016.
(Enhet: mm)

Kombinationsmodell med hög verkningsgrad

Utrymmessnål kombinationsmodell

  • Brett systemsortiment från 8 HP till 64 HP
  • Klassledande EER på 4,7 (för 8 HP-modell)
  • Högre EER än den utrymmessnåla kombinationsmodellen, t.ex. en kombination av två 10 HP-enheter som ger 20 HP minskar kompressorlasten

Fantastisk energisparförmåga och kraftfull drift. Nya ECOi EX ME2-serien, modeller med hög hållbarhet.
  • Brett systemsortiment från 8 HP till 80 HP
  • Klassledande EER på 4,7 (för 8 HP-modell)
  • Branschledande låg ljudnivå på 54 dB(A) (8 HP-modellen)
  • Kyldrift är möjlig när utomhustemperaturen är så hög som 52 °C DB
  • Utökat driftområde för att producera värme vid så låga utomhustemperaturer som ned till -25 °C WB
  • Lämpar sig för R22-renoveringsprojekt

* 66 HP–80 HP är tillgängliga från mars 2016.

Högt yttre statiskt tryck på kondensorer


Tack vare en fläkt med ny design, fläktgaller, motor och hölje kan installation av nya modeller anpassas på plats för att ge ett yttre statiskt tryck på upp till 80 Pa. En luftutloppskanal förhindrar brist på luftcirkulation och gör det möjligt att installera utomhusenheter på alla våningar i en byggnad.

5. Fläkt
6. Fläktmotor och hölje
7. Högt statiskt tryck

Utrymmessnål kombination av 8–20 HP-modeller (kombination från 8 HP till 80 HP)

ECOi EX ME2-serien – mer flexibel


Kombination med hög verkningsgrad av 8–16 HP-modeller (kombination från 8 HP till 64 HP)

Utökad livslängd genom enhetlig drifttid för kompressorerna
Total drifttid för kompressorer övervakas av en inbyggd mikrodator som säkerställer att drifttiderna för alla kompressorer i samma köldmediekrets balanseras.
Kompressorer med en historik som visar på kortare drifttider väljs först, för att garantera samma slitage på alla enheter och utökad livslängd för systemet.

Systemexempel
A,C: DC-inverterkompressor
B,D: Kompressor med konstant varvtal

8. Lastökning
* Beror på ackumulerad drifttid för varje kompressor.
* Kompressorprioriteten kan ändras.(T.ex.) fall 1: A > C > B > D, fall 2: C > A > D > B, fall 3: A > C > D > B, fall 4: C > A > B > D
* Andra fall är också tillgängliga.
Automatisk reservdrift om kompressor eller utomhusenheter är ur funktion
Förutom installationer av enskilda enheter på 8, 10 och 12 HP.

*Reservdrift möjliggör att oavbruten kylning eller uppvärmning fortsätter under väntan på service.
Användare ska kontakta ett auktoriserat servicecenter så snart felet uppstår.

9. Även vid fel på fläktmotor eller sensor
10. Även om hela utomhusenheten slutar att fungera
11. Även om en kompressor i ett enkelt system slutar fungera
12. NY funktion
13. Den andra utomhusenheten kan fortsätta köra
14. Den andra kompressorn kan fortsätta köra
15. Automatisk reservdrift
Behovsstyrning
Alla Panasonics VRF-system med teknik för inverterstyrning är klara för hantering av behovsstyrning (DRM). Med den här styrningen kan energiförbrukningen vid toppbelastning ställas in i tre steg för att ge optimala prestanda. Det bidrar till att minska årlig energiförbrukning med minimal komfortförlust.
Behovsstyrningen kan styra 0-50-75-100 % av kapaciteten.
ME1-serien har en DR-funktion som standard (inget obligatoriskt alternativ)
Flexibel behovsstyrning med CZ-CAPDC2*
Inställning kan göras som 0 % eller i intervallet 40–100 % (i steg om 5 %). Inställningen ska göras vid leverans för de tre stegen 0 %, 70 % och 100 %.

15. Utomhusenhet
16. Anslutningsplint
17. Behovsstyrning

* En Seri-Para l/O-enhet för utomhusbruk (CZ-CAPDC2) krävs för behovsinsignalen.